Herceptin

Herceptin Thận trọng lúc dùng

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn đặc biệt về sử dụng, thao tác và thải bỏ
Herceptin IV
Pha thuốc
Nên thao tác cẩn thận trong khi pha Herceptin. Tạo nhiều bọt trong khi pha hoặc lắc dung dịch Herceptin sau khi pha có thể gây khó khăn cho việc rút đúng lượng Herceptin ra khỏi lọ.
• Hướng dẫn pha thuốc - lọ 440 mg:
Dung dịch hòa tan được pha bằng cách pha với nước kìm khuẩn để tiêm, chứa benzyl alcohol 1,1% như được cung cấp. Dung dịch này có thể dùng nhiều lần, chứa trastuzumab 21 mg/mL, với độ pH khoảng 6,0. Không nên sử dụng dung môi khác để pha ngoại trừ nước vô khuẩn trong trường hợp bệnh nhân có phản ứng mẫn cảm với benzyl alcohol.
1. Dùng một bơm tiêm vô trùng, tiêm chậm 20mL nước kìm khuẩn để pha dung dịch tiêm vào trong lọ thuốc có chứa bột Herceptin đông khô, bơm thẳng vào khối bột đông khô.
2. Xoay vòng lọ thuốc một cách nhẹ nhàng để giúp hoà tan. KHÔNG ĐƯỢC LẮC!
• Hướng dẫn pha thuốc - lọ 150 mg:
1. Dùng một bơm tiêm vô trùng, tiêm chậm 7,2mL nước vô trùng để pha dung dịch tiêm vào ống thuốc có bột Herceptin đông khô, bơm thẳng vào khối bột đông khô.
2. Xoay vòng lọ thuốc một cách nhẹ nhàng để giúp hoà tan. KHÔNG ĐƯỢC LẮC!
Có thể thấy ít bọt xuất hiện sau khi pha. Để yên ống thuốc khoảng 5 phút. Dung dịch Herceptin sau khi pha là dung dịch trong suốt không màu đến màu vàng nhạt và về cơ bản là không nhìn thấy cặn.
Hướng dẫn pha loãng
Xác định thể tích dung dịch cần truyền dựa trên
- liều tải 4mg trastuzumab/kg trọng lượng cơ thể, hay liều duy trì 2mg trastuzumab/kg trọng lượng cơ thể:
Thể tích (mL) = [Trọng lượng cơ thể (kg) x liều (4mg/kg với liều tải hoặc 2mg/kg với liều duy trì)]/21 (mg/mL, nồng độ dung dịch sau khi pha)
- liều tải 8mg trastuzumab/kg trọng lượng cơ thể, hay liều duy trì 6mg trastuzumab/kg trọng lượng cơ thể mỗi ba tuần:
Thể tích (mL) = [Trọng lượng cơ thể (kg) x liều (8mg/kg với liều tải hoặc 6mg/kg với liều duy trì)]/21 (mg/mL, nồng độ dung dịch sau khi pha)
Lượng thuốc pha thích hợp nên được rút ra khỏi lọ thuốc và cho vào túi dịch truyền có chứa 250mL chloride natri 0,9%. Không nên sử dụng dung dịch Dextrose (5%) (xem phần Tính không tương thích). Nhẹ nhàng dốc ngược túi dịch truyền để hòa tan dung dịch mà không tạo bọt. Phải quan sát bằng mắt các sản phẩm thuốc tiêm truyền để phát hiện các mảnh cặn và hiện tượng đổi màu trước khi sử dụng. Nên sử dụng ngay sau khi đã chuẩn bị xong dịch truyền (xem phần Bảo quản).
Tính không tương thích
Chưa ghi nhận có sự không tương thích giữa Herceptin và túi polyvinylchloride hay polyethylene.
Không nên sử dụng dung dịch Dextrose 5% vì nó có thể gây kết tủa protein.
Không nên pha hay hòa tan Herceptin với những thuốc khác.
Herceptin SC
Nên sử dụng kỹ thuật vô trùng thích hợp.
Dung dịch 600mg/5mL là dung dịch đóng sẵn để tiêm mà không cần phải pha loãng.
Herceptin nên được kiểm tra bằng mắt để đảm bảo không có cặn hoặc biến màu trước khi sử dụng.
Dung dịch tiêm Herceptin chỉ dùng một lần.
Khi chuyển từ lọ sang bơm tiêm, thuốc phải được sử dụng ngay lập tức, theo quan điểm vi sinh vật, vì thuốc không chứa chất bảo quản chống nhiễm khuẩn. Nếu thuốc không được sử dụng ngay, việc chuẩn bị phải tiến hành trong điều kiện vô trùng có kiểm soát và được công nhận. Sau khi chuyển từ lọ sang bơm tiêm, thuốc có thể ổn định về mặt vật lý và hóa học trong 48 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC và sau 6 giờ ở nhiệt độ môi trường (không bảo quản trên 30oC) trong điều kiện tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. Thời gian thuốc ở nhiệt độ môi trường này không được tính tích lũy với thời gian trước đó ở nhiệt độ phòng của lọ thuốc (xem mục Bảo quản).
Sau khi chuyển dung dịch sang bơm tiêm, nên thay kim tiêm lấy thuốc bằng một kim tiêm có nắp đậy để tránh làm khô dung dịch thuốc và không làm giảm chất lượng của thuốc. Kim tiêm dưới da phải được gắn vào bơm tiêm ngay trước khi dùng thuốc và sau khi điều chỉnh thể tích đúng 5 mL.
Tính không tương thích
Chưa ghi nhận có sự không tương thích giữa Herceptin và bơm tiêm polypropylene.
Xử lý các loại thuốc không được sử dụng/hết hạn
Việc vứt bỏ sản phẩm ra môi trường cần được giảm thiểu. Thuốc không nên được đổ vào nước thải và nên tránh vứt bỏ vào rác thải sinh hoạt. Sử dụng "hệ thống thu gom", nếu có sẵn trong cơ sở của bạn.
Cần tuân thủ chặt chẽ các thủ tục sau về việc sử dụng và hủy bỏ bơm tiêm và các loại vật sắc nhọn y tế khác:
• Không bao giờ tái sử dụng kim và bơm tiêm.
• Để tất cả các kim và bơm tiêm đã dùng vào túi đựng vật sắc nhọn (túi khó bị đâm thủng).
Nên tuân thủ các yêu cầu của địa phương về việc quy trình hủy bỏ thuốc không được sử dụng/thuốc hết hạn hoặc các vật liệu phế thải.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in