Herceptin

Herceptin Mô tả

trastuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Sản phẩm vô trùng.
Herceptin IV: Bột đông khô/cô đặc Herceptin có màu từ trắng tới vàng nhạt. Lọ liều đơn 150mg, và lọ đa liều 440mg chứa bột đông khô/cô đặc để pha dung dịch truyền. Dung dịch Herceptin đã pha chứa trastuzumab ở nồng độ 21 mg/mL.
Herceptin SC: Lọ chứa dung dịch tiêm với liều cố định 600 mg/5 mL (không pha thêm với dung môi khác hoặc pha loãng).
Tá dược
Herceptin IV
L-Histidine hydrochloride, L-Histidine, α,α-Trehalose (dihydrate), Polysorbate 20 và nước pha tiêm.
Lọ dung môi pha tiêm: có chứa benzyl alcohol và nước pha tiêm.
Herceptin SC:
L-Histidine hydrochloride monohydrate, L-Histidine, α,α-Trehalose dihydrate, L- Methionine, Polysorbate 20, nước để tiêm truyền.
Herceptin tiêm dưới da chứa hyaluronidase (eHuPH20) người tái tổ hợp, một enzym giúp tăng sự phân tán và hấp thu của thuốc tiêm kèm khi tiêm dưới da.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in