Hexavac
Thông tin cơ bản
Thành phần
Biến độc tố bạch hầu ≥ 20 IU, biến độc tố uốn ván ≥ 40 IU, biến độc tố ho gà 25 mcg, heamaglutinin ho gà dạng sợi 25 mcg, kháng nguyên bề mặt viêm gan B 5 mcg, virus bại liệt type-I 40 IU, type-II 8 IU, type-III 32 IU, polysaccharide Hib 12 mcg.
Phân loại ATC
J07CA09 - diphtheria-haemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B ; Belongs to the class of combined bacterial and viral vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in