Hiruscar Gel

Hiruscar Gel Thận trọng

Nhà sản xuất:

Medinova

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Hiruscar được bào chế chỉ dùng ngoài da.
Không dùng cho vết thương hở.
Ngưng sử dụng nếu xảy ra kích ứng.
Tránh tiếp xúc với mắt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in