Humira

Humira Tương tác

adalimumab

Nhà sản xuất:

AbbVie

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
HUMIRA được nghiên cứu trong bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp tự phát tuổi thanh thiếu niên và viêm khớp vảy nến, bệnh nhân dùng HUMIRA đơn trị liệu hoặc dùng cùng với methotrexate. Sự hình thành kháng thể thì thấp hơn khi HUMIRA được sử dụng cùng với methotrexate so với dùng đơn trị liệu. Việc dùng Humira không có methotrexate dẫn đến tăng sự hình thành kháng thể, tăng thải trừ, và giảm tác dụng của adalimumab (xem mục Dược lực học).
Sự kết hợp HUMIRA và anakinra không được khuyến cáo (xem mục Cảnh báo và thận trọng "Việc dùng cùng với các DMARDs sinh học hoặc các chất đối kháng TNF").
Việc kết hợp HUMIRA và abatacept không được khuyến cáo (xem mục Cảnh báo và thận trọng "Việc dùng đồng thời với các DMARDs sinh học hoặc các chất đối kháng TNF").
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in