Hydrotalcite


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Dyspepsia
Adult: As suspension containing 500 mg/5 ml: 10 ml to be taken between meals and at bedtime.
Child: 6-12 yr: As suspension containing 500 mg/5 ml: 5 ml to be taken between meals and at bedtime.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach. Take between meals & at bedtime.
Thận trọng
Pregnancy.
Phản ứng phụ
Diarrhoea and vomiting.
Tương tác
May interfere with absorption of tetracyclines.
Tác dụng
Description: Hydrotalcite is an antacid that is used in the treatment of dyspepsia.
Bảo quản
Store between 4-25°C.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Hydrotalcite từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Swecon
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in