I.V.-Globulin SN

I.V.-Globulin SN

human normal immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Green Cross Corp.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin cơ bản
Thành phần
Globulin miễn dịch của người bình thường.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J06BA02 - immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. ; Belongs to the class of normal human immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
I.V.-Globulin SN Dung dịch tiêm truyền 50 mg/mL
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's;50 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in