Iberet
Thông tin cơ bản
Thành phần
Viên sắt phóng thích có kiểm soát qua hệ thống Gradumet kết hợp vit C & vit B complex. Mỗi viên: Fe sulfate 525 mg (tương đương 105 mg sắt nguyên tố), vit C (sodium ascorbate) 500 mg, niacinamide 30 mg, Ca pantothenate 10 mg, vit B2 6 mg, vit B6 5 mg, vit B1 6 mg, vit B12 25 mcg.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
A11EX - Vitamin B-complex, other combinations ; Used as dietary supplements.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in