Implanon NXT

Implanon NXT Mô tả

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

DKSH

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Implanon NXT là một que cấy chỉ chứa progestagen, không bị phân hủy sinh học, cản quang, và được đặt trong một dụng cụ vô khuẩn, dùng một lần.
Mỗi que cấy có tính cản quang chứa 68 mg etonogestrel; tốc độ phóng thích khoảng 60-70 mcg/ngày trong 5-6 tuần và giảm còn 35-45 mcg/ngày vào cuối năm đầu tiên, và sau đó khoảng 30-40 mcg/ngày vào cuối năm thứ hai và khoảng 25-30 mcg/ngày vào cuối năm thứ ba. Dụng cụ được thiết kế để cấy bằng một tay và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấy que cấy dưới da một cách chính xác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in