Implanon NXT

Implanon NXT Tương tác

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

DKSH

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Tương tác thuốc
Lưu ý: cần tham khảo thông tin kê toa của các thuốc dùng đồng thời để xác định các tương tác có thể xảy ra.
Ảnh hưởng của các thuốc khác đến Implanon NXT
Tương tác giữa các thuốc tránh thai nội tiết và các thuốc khác có thể dẫn đến ra máu kinh và/hoặc giảm tác dụng tránh thai.
Các tương tác sau đã được ghi nhận trong y văn (chủ yếu với thuốc tránh thai nội tiết phối hợp nhưng đôi khi cũng xảy ra với thuốc tránh thai chỉ chứa progestagen).
Chuyển hóa tại gan
Có thể xuất hiện tương tác với các thuốc hoặc các sản phẩm thảo dược gây cảm ứng men gan, nhất là các men cytochrome P450 (CYP), có thể gây tăng thanh thải, giảm nồng độ huyết tương của nội tiết tố sinh dục và có thể làm giảm hiệu quả của Implanon NXT. Những chế phẩm này bao gồm phenytoin, phenobarbital, primidon, bosentan, carbamazepin, rifampicin, và cũng có thể oxcarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, một số chất ức chế protease HIV (như ritonavir) và các chất ức chế men sao chép ngược non-nucleoside (như efavirenz) và sản phẩm chứa phương thuốc thảo dược của thánh Johns.
Cảm ứng enzyme có thể xảy ra sau vài ngày điều trị. Cảm ứng enzyme tối đa thường được quan sát thấy trong vòng vài tuần. Sau khi ngừng điều trị, cảm ứng enzyme có thể kéo dài khoảng 28 ngày.
Khi dùng cùng với thuốc tránh thai nội tiết tố, các kết hợp của chất ức chế protease HIV (ví dụ: nelfinavir) và các chất ức chế men sao chép ngược non-nucleoside (như nevirapine), và/hoặc các sự kết hợp với các thuốc điều trị virus viêm gan C (HCV) (ví dụ boceprevir, telaprevir), có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ trong huyết tương của các progestin, bao gồm etonogestrel. Tác động thực sự của những thay đổi này có thể thể hiện qua lâm sàng trong một số trường hợp.
Nên lưu ý việc Implanon NXT có thể bị giảm hiệu quả ở những phụ nữ đang dùng bất kỳ thuốc hoặc sản phẩm thảo dược gây cảm ứng men gan nêu trên. Nếu người phụ nữ quyết định tiếp tục dùng Implanon NXT, nên lưu ý họ dùng một phương pháp tránh thai không nội tiết trong suốt thời gian dùng thuốc đồng thời và đến 28 ngày sau khi ngừng thuốc.
Sử dụng đồng thời các thuốc ức chế CYP3A4 mạnh (ví dụ ketoconazole, itraconazole, clarithromycin) hoặc trung bình (ví dụ fluconazole, diltiazem, erythromycin) có thể làm tăng nồng độ các progestin trong huyết thanh, kể cả etonogestrel.
Ảnh hưởng của Implanon NXT đến các thuốc khác
Thuốc tránh thai nội tiết có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa của các thuốc khác. Theo đó, nồng độ các thuốc này trong huyết tương và trong mô có thể tăng lên (như ciclosporin) hoặc giảm đi (như lamotrigin).
Các thông số xét nghiệm
Dữ liệu thu được với thuốc tránh thai phối hợp dạng uống cho thấy các steroid có thể ảnh hưởng đến kết quả của một số xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm các thông số sinh hóa của chức năng gan, tuyến giáp, thận và tuyến thượng thận, nồng độ các protein (chất mang) trong huyết thanh, như globulin gắn kết corticosteroid, các thành phần lipid/lipoprotein, các thông số chuyển hóa carbohydrat và các thông số về đông máu và tiêu sợi huyết. Những thay đổi này thường nằm trong giới hạn bình thường. Chưa biết rõ mức độ liên quan những thay đổi này khi dùng thuốc tránh thai chỉ chứa progestagen.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in