Implanon NXT

Implanon NXT Chỉ định/Công dụng

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

DKSH

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Tránh thai.
Đã thiết lập tính an toàn và hiệu quả ở phụ nữ từ 18 đến 40 tuổi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in