Implanon NXT

Implanon NXT Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Không được dùng Implanon NXT trong thời gian mang thai. Nên rút que cấy nếu có thai trong thời gian dùng Implanon NXT. Những nghiên cứu trên động vật cho thấy liều rất cao progestagen có thể gây tình trạng nam hóa những bào thai giống cái. Những nghiên cứu dịch tễ sâu rộng không thấy tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ sinh ra từ những người mẹ sử dụng thuốc tránh thai nội tiết phối hợp trước khi mang thai, cũng không gây quái thai khi vô tình uống thuốc tránh thai phối hợp trong thời kỳ mang thai. Mặc dù điều này có thể áp dụng cho tất cả thuốc tránh thai đường uống, nhưng chưa rõ có phù hợp với Implanon NXT hay không.
Dữ liệu dược cảnh giác với nhiều thuốc tránh thai chứa etonogestrel và desogestrel (etonogestrel là chất chuyển hóa của desogestrel) không cho thấy tăng nguy cơ.
Dữ liệu lâm sàng cho thấy Implanon NXT không ảnh hưởng đến sự tiết sữa hoặc chất lượng sữa mẹ (nồng độ protein, lactose hoặc chất béo). Tuy nhiên chỉ một lượng nhỏ etonogestrel được tiết vào sữa mẹ. Dựa trên lượng sữa bú trung bình mỗi ngày là 150 mL/kg, liều etonogestrel trung bình hàng ngày ở trẻ bú mẹ tính sau một tháng là khoảng 27 ng/kg/ngày. Liều này tương ứng khoảng 2,2% liều hàng ngày điều chỉnh theo thể trọng của người mẹ và khoảng 0,2% liều tuyệt đối hàng ngày của người mẹ. Sau đó nồng độ etonogestrel giảm dần theo thời gian bú mẹ.
Dữ liệu theo dõi kéo dài ở 38 trẻ em có mẹ cấy que cấy trong thời gian từ tuần 4 đến tuần 8 sau khi sinh. Những đứa trẻ này được bú mẹ đến 14 tháng và được theo dõi đến 36 tháng tuổi. Đánh giá sự tăng trưởng, phát triển thể chất và tâm thần vận động không cho thấy sự khác biệt so với những đứa trẻ được bú mẹ mà người mẹ sử dụng vòng tránh thai (IUD) (n=33). Tuy nhiên, cần theo dõi thận trọng sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Dựa trên dữ liệu thu được, Implanon NXT có thể được sử dụng trong thời kỳ cho con bú và có thể được cấy sau khi sinh 4 tuần.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in