Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều lượng
Lịch tiêm chủng cơ bản gồm hai hoặc ba mũi (0,5 mL) nên được áp dụng theo những khuyến cáo chính thức (xem Dược lực học cho những lịch đã được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng). Infanrix hexa có thể xem xét để tiêm nhắc lại nếu thành phần kháng nguyên phù hợp với các khuyến cáo chính thức.
- xem Bảng 4.

Image from Drug Label Content

Chỉ nên áp dụng theo lịch của Chương trình tiêm chủng mở rộng (vào 6, 10, 14 tuần tuổi) khi trẻ đã được tiêm 1 liều vắc-xin viêm gan B lúc sinh.
Khi đã tiêm phòng 1 liều viêm gan B lúc sinh, có thể sử dụng Infanrix hexa để thay thế cho liều vắc-xin viêm gan B bổ sung từ 6 tuần tuổi. Nếu cần tiêm liều vắc-xin viêm gan B bổ sung trước 6 tuần tuổi thì nên sử dụng vắc-xin viêm gan B đơn giá.
Nên duy trì các biện pháp dự phòng miễn dịch ngừa viêm gan B đã được thiết lập ở mỗi nước.
Các kết hợp khác giữa các kháng nguyên đã được nghiên cứu qua các thử nghiệm lâm sàng sau khi tiêm chủng cơ bản bằng Infanrix hexa và có thể được sử dụng cho liều nhắc lại: bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào (DTPa); bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, Haemophilus influenzae tuýp b (DTPa+Hib); bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt, Haemophilus influenzae tuýp b (DTPa-IPV+Hib) và bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, viêm gan B, bại liệt bất hoạt, Haemophilus influenzae tuýp b (DTPa-HBV-IPV+Hib).
Cách dùng
Infanrix hexa được dùng qua đường tiêm bắp sâu.
Hướng dẫn sử dụng/xử lý
Nên lắc kỹ hỗn dịch DTPa-HBV-IPV để tạo hỗn dịch trắng đục đồng nhất. Nên kiểm tra bằng mắt xem hỗn dịch DTPa-HBV-IPV và bột Hib xem có phần tử lạ và /hoặc bất kỳ thay đổi nào về mặt vật lý hay không. Loại bỏ vắc-xin nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Infanrix Hexa được hoàn nguyên bằng cách cho toàn bộ phần vắc-xin chứa trong xy-lanh vào lọ chứa bột Hib. Hỗn hợp này nên được lắc kỹ cho đến khi bột tan hoàn toàn trong hỗn dịch.
Nguyên tắc của thực hành lâm sàng tốt là chỉ nên tiêm vắc-xin khi vắc-xin đó đã được đưa về nhiệt độ phòng. Hơn nữa, lọ chứa vắc-xin tại nhiệt độ phòng đảm bảo nắp cao su co giãn phù hợp để giảm thiểu mảnh cao su. Để đạt được điều này, nên giữ lọ chứa vắc-xin ở nhiệt độ phòng (25±3oC) ít nhất 5 phút trước khi gắn với xy-lanh đóng sẵn và hoàn nguyên vắc-xin.
Vắc-xin sau khi hoàn nguyên là hỗn dịch có màu hơi đục hơn so với hỗn dịch ban đầu. Hiện tượng quan sát này là bình thường.
Vắc-xin sau hoàn nguyên nên được kiểm tra bằng mắt thường để quan sát bất kỳ phân tử lạ và/hoặc đặc điểm vật lý bất thường nhìn thấy được. Loại bỏ vắc-xin nếu quan sát thấy có bất kỳ bất thường nào.
Nên tiêm vắc-xin ngay sau khi hoàn nguyên. Tuy nhiên có thể giữ vắc-xin đến 8 giờ ở nhiệt độ phòng (21oC).
Rút hết phần vắc-xin trong lọ.
- xem Hình 1.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in