Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Tương tác

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Infanrix hexa có thể dùng đồng thời với các vắc-xin phế cầu liên hợp, MenC liên hợp, MenACWY liên hợp, MenB, rotavirus, sởi, quai bị, rubella và thuỷ đậu. Dữ liệu cho thấy không có tương tác đáp ứng kháng thể tương ứng trên lâm sàng với từng kháng nguyên riêng biệt.
Khi dùng kết hợp Infanrix hexa với MenB và các vắc-xin phế cầu liên hợp cho kết quả không thống nhất về đáp ứng đối với virus bại liệt bất hoạt tuýp 2 và kháng nguyên phế cầu liên hợp túy 6B được quan sát thấy qua các nghiên cứu nhưng các dữ liệu này không cho thấy can thiệp đáng kể trên lâm sàng.
Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng khi tiêm đồng thời Infanrix hexa với vắc-xin phế cầu liên hợp, tỉ lệ phản ứng sốt cao hơn so với khi tiêm Infanrix hexa đơn độc (xem phần Cảnh báo và thận trọng để biết hướng dẫn về vắc-xin phế cầu liên hợp).
Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy tần suất các tác dụng phụ gồm sốt, đau tại chỗ tiêm, chán ăn và cáu gắt xảy ra thường xuyên hơn khi dùng đồng thời Infanrix hexa với vắc-xin MenB và vắc-xin phế cầu liên hợp 7 giá.
Cũng như các vắc-xin khác, có thể không đạt được đáp ứng miễn dịch như mong đợi ở những bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in