Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng
Tính an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu từ hơn 16.000 trẻ.
Đối với vắc-xin DTPa và vắc-xin kết hợp chứa DTPa, đã có báo cáo về việc gia tăng phản ứng tại chỗ và sốt sau khi tiêm nhắc lại bằng Infanrix hexa trong tiêm chủng cơ bản.
Tác dụng không mong muốn được báo cáo theo tần suất như sau: Rất phổ biến: ≥1/10, Phổ biến: ≥1/100 đến <1/10, Không phổ biến: ≥1/1000 đến <1/100, Hiếm: ≥1/10000 đến <1/1000, Rất hiếm: <1/10000.
- xem Bảng 5.

Image from Drug Label Content

Dữ liệu hậu mãi
Những tác dụng không mong muốn liên quan đến thuốc dưới đây được báo cáo trong suốt quá trình giám sát hậu mãi.
- xem Bảng 6.

Image from Drug Label Content

An toàn trên trẻ sinh non
Infanrix hexa đã được tiêm cho hơn 1000 trẻ sinh non (sinh sau tuổi thai từ 24 đến 36 tuần) trong các nghiên cứu với lịch tiêm chủng cơ bản và hơn 200 trẻ sinh non tiêm mũi nhắc lại trong năm thứ hai. Trong các nghiên cứu so sánh, những tỉ lệ tương tự về triệu chứng được quan sát thấy ở trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng.
Kinh nghiệm với vắc-xin viêm gan B
Liệt, bệnh về thần kinh, bệnh não, viêm não, viêm màng não, phản ứng dị ứng, bệnh giả huyết thanh, viêm dây thần kinh, hạ huyết áp, viêm mạch, lichen phẳng, ban đỏ đa hình, viêm khớp, yếu cơ đã được báo cáo trong thời gian giám sát hậu mãi sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B của GlaxoSmithKline Biologicals cho trẻ <2 tuổi. Chưa thiết lập được mối liên quan nhân quả với việc tiêm vắc-xin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in