Irinotecan Bidiphar

Irinotecan Bidiphar

irinotecan

Nhà sản xuất:

Bidiphar
Thông tin cơ bản
Thành phần
Irinotecan hydroclorid trihydrat.
Cách dùng
Truyền tĩnh mạch (pha loãng dung dịch đậm đặc trước khi truyền).
Phân loại MIMS
Hóa trị gây độc tế bào
Phân loại ATC
L01CE02 - irinotecan ; Belongs to the class of Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Irinotecan Bidiphar 100mg/5mL Dung dịch đậm đặc pha dịch truyền
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 1's
Dạng
Irinotecan Bidiphar 40mg/2mL Dung dịch đậm đặc pha dịch truyền
Trình bày/Đóng gói
2 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in