Jakavi

Jakavi Bảo quản

ruxolitinib

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, ở nhiệt độ không quá 30oC. Giữ thuốc trong bao bì gốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in