Junimin

Junimin Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Laboratoire AGUETTANT
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (cân nặng từ 20 kg trở xuống):
Nhu cầu cơ bản của các nguyên tố vi lượng được đáp ứng với liều hàng ngày là 1 ml JUNIMIN/kg thể trọng với liều tối đa không quá 20 mL mỗi ngày.
Trẻ em (cân nặng trên 20 kg)
Một liều hàng ngày 20 mL JUNIMIN cung cấp đủ nhu cầu cơ bản về nguyên tố vi lượng.
Trong trường hợp dùng cho trẻ sinh non, nên dùng JUNIMIN bổ sung thêm một liều tiêm kẽm duy nhất nhằm đạt được tổng liều kẽm qua đường tĩnh mạch từ 450 đến 500 µg/kg/ngày.
Nên truyền thêm sắt mỗi ngày cho trẻ sinh non được nuôi dưỡng dài ngày qua đường tĩnh mạch (>3 tuần) và cần bổ sung thêm molypden trong trường hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch hơn 4 tuần.
Cách dùng:
Dùng đường tĩnh mạch:
Không dùng JUNIMIN nguyên dạng (dung dịch đậm đặc). Phải pha loãng JUNIMIN để đạt được nồng độ mol mong muốn.
Xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc để biết các hướng dẫn liên quan tới điều chỉnh liều cho nhóm các bệnh nhân đặc biệt.
Xem thêm mục Tương kỵ và mục Lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng để biết các thông tin về tương kỵ và hướng dẫn sử dụng.
Lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng
Trước khi dùng, cần kiểm tra rằng đảm bảo dung dịch đậm đặc để tiêm truyền sau khi pha loãng đồng nhất và không có các tiểu phân, ống tiêm không bị hư hại.
Không được sử dụng JUNIMIN nguyên dạng (dung dịch đậm đặc). Trước khi tiêm truyền, phải pha loãng JUNIMIN hoặc trộn đều bằng cách lắc nhẹ trong khi pha ở điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt.
Phải pha loãng JUNIMIN tới khi đạt nồng độ thẩm thấu cuối mong muốn. Ví dụ:
- Có thể pha loãng 5 hoặc 10 mL JUNIMIN trong ít nhất 50 mL dung dịch tiêm truyền natri clorid 0,9% hoặc dung dịch tiêm truyền glucose 5%;
- Có thể pha loãng 10 hoặc 20 mL JUNIMIN trong ít nhất 100 mL dung dịch tiêm truyền natri clorid 0,9% hoặc dung dịch tiêm truyền glucose 5%;
- Với các dung dịch pha loãng này, pH sẽ nằm trong khoảng 3,5 đến 4,5.
Trước khi dùng, phải quan sát kiểm tra dung dịch tiêm truyền đã pha hoàn nguyên. Chỉ sử dụng dung dịch trong suốt, không có các hạt tiểu phân.
Không giữ lại những chai dịch truyền đã dùng một phần và phải tiêu hủy tất cả dụng cụ sau khi dùng.
Phải chắc chắn về sự tương thích giữa các dung dịch được dùng đồng thời qua một đường truyền chung.
Tất cả phần thuốc không sử dụng hoặc chất thải phải được xử lý phù hợp với các quy định hiện hành.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in