Junimin

Junimin Bảo quản

Nhà sản xuất:

Laboratoire AGUETTANT
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản dưới 30oC. Không được đông lạnh.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sau khi pha loãng, dung dịch ổn định về mặt hóa-lý trong 48 giờ ở nhiệt độ 25°C.
Trên quan điểm vi sinh học, sản phẩm phải được sử dụng ngay sau khi pha loãng. Nếu không sử dụng ngay, thời gian và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng thuộc trách nhiệm của người sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in