Kedrigamma

Kedrigamma

human normal immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Kedrion

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin cơ bản
Thành phần
Globulin miễn dịch của người bình thường.
Cách dùng
Tiêm truyền tĩnh mạch, 10-20 giọt/phút trong 20-30 phút. Nếu dung nạp tốt, có thể tăng từ từ cho đến tối đa 40 giọt/phút cho thời gian còn lại.
Phân loại MIMS
Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Phân loại ATC
J06BA02 - immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. ; Belongs to the class of normal human immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Kedrigamma 50g/L Dung dịch tiêm truyền 50 mg/mL
Trình bày/Đóng gói
100 mL x 1's;20 mL x 1's;200 mL x 1's;50 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in