Lactulose STELLA

Lactulose STELLA Bảo quản

lactulose

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30oC.
Hạn dùng: 24 tháng.
Hạn dùng sau mở nắp: 30 ngày kể từ ngày đầu tiên mở nắp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in