Lauromacrogol 400


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Mouth/Throat
Mouth lesions
Adult: As dental preparation containing deproteinised calf's blood extract 5% and polidocanol 1%: Apply to lesions 3-5 times daily after drying the area with gauze or cotton. Do not rub in the paste.
Phản ứng phụ
Topical application may cause allergic skin reactions.
Tác dụng
Description: Lauromacrogol 400 or polidocanol is a mixture of monolauril ethers of macrogols. It has been used as a sclerosant in the treatment of oesophageal and gastric varices and varicose veins. In topical preparations, it is used as a local anaesthetic and has antipruritic properties.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Lauromacrogol 400 từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Aetoxisclerol
  • Ducray-Shampoo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in