Lercastad

Lercastad Chỉ định/Công dụng

lercanidipine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị tăng huyết áp nguyên phát từ nhẹ đến trung bình.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in