Letarid 50

Letarid 50 Chống chỉ định

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với levosulpirid hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Levosulpirid nên được sử dụng thận trọng ở bệnh nhân động kinh, hưng cảm hoặc giai đoạn hưng cảm trong chứng rối loạn lưỡng cực.
Thận trọng ở bệnh nhân cao huyết áp nghi ngờ có u tủy thượng thận và những bệnh nhân có dấu hiệu suy tim. Những trường hợp này không chống chỉ định tuyệt đối.
Có mối tương quan giả định về việc tăng prolactin huyết của hầu hết các loại thuốc hướng tâm thần và loạn sản tuyến vú. Do đó, không nên được sử dụng levosulpirid ở những đối tượng mang mầm bệnh ác tính.
Phụ nữ mang thai, có khả năng mang thai và phụ nữ đang cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in