Letarid 50

Letarid 50 Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Người lớn
Rối loạn tâm thần cấp tính: 100 mg × 2 – 3 lần/ngày.
Điều trị duy trì: 50 mg × 3 lần/ngày trừ khi có chỉ định khác từ bác sĩ. Có thể giảm liều dần.
Trẻ em và thanh thiếu niên
Chưa có thông tin điều trị đối với trẻ em và thanh thiếu niên, do đó không nên dùng thuốc trên đối tượng này.
Người cao tuổi
Điều chỉnh liều theo ý kiến bác sĩ, họ sẽ cân nhắc việc giảm liều.
Cách dùng
Dùng đường uống, trước bữa ăn, nên dùng thuốc với thời gian cố định trong ngày.
Nếu một lần quên dùng thuốc, hãy bỏ qua liều đó và tiếp tục điều trị như thông thường, không dùng liều gấp đôi.
Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in