Letarid 50

Letarid 50 Dược lực học

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc an thần, chống loạn thần.
Mã ATC: N05AL07
Cơ chế tác dụng
Dữ liệu hóa sinh, dược lý và lâm sàng thu được ở 2 dạng đồng phân của sulpirid cho thấy hoạt động kháng dopamin ở trung ương và ngoại vi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in