Letarid 50

Letarid 50 Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
Không dùng levosulpirid ở phụ nữ có thai hoặc có khả năng mang thai. Các triệu chứng sau đây đã được quan sát thấy ở trẻ sơ sinh có mẹ dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kì: run, cứng cơ, yếu cơ, buồn ngủ, kích động, khó thở và các vấn đề ăn uống. Do đó, trẻ sơ sinh cần được theo dõi cẩn thận.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú
Levosulpirid đi vào sữa mẹ. Không dùng thuốc ở phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in