Lexostad 50

Lexostad 50 Chỉ định/Công dụng

sertraline

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Lexostad 50 được chỉ định điều trị:
- Các đợt trầm cảm nặng. Phòng ngừa tái phát các đợt trầm cảm nặng.
- Rối loạn hoảng sợ kèm hoặc không kèm sợ khoảng trống.
- Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) ở người lớn và trẻ em từ 6 - 17 tuổi.
- Rối loạn lo âu xã hội.
- Rối loạn trạng thái căng thẳng tâm lý sau chấn thương (PTSD).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in