Lexostad 50

Lexostad 50 Bảo quản

sertraline

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô. Nhiệt độ không quá 30ºC.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in