Livact

Livact

Nhà sản xuất:

EA Pharma

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi gói: L-Isoleucine 952 mg, L-Leucine 1904 mg, L-Valine 1144 mg.
Cách dùng
Uống sau bữa ăn.
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng / dùng qua đường tiêu hóa
Phân loại ATC
A16AA - Amino acids and derivatives ; Used in treatment of alimentary tract and metabolism problems.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Livact Granules Thuốc cốm uống
Trình bày/Đóng gói
4.15 g x 84 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in