Lomexin

Lomexin Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Lomexin chỉ được dùng đường âm đạo.
Nên đặt thuốc sâu vào trong âm đạo vào buổi tối trước khi ngủ.
Người lớn: đặt 1 viên nang mềm 200mg trong 3 ngày liên tiếp.
Trẻ em:
· Trẻ ≥ 16 tuổi: Sử dụng liều như người lớn.
· Trẻ em dưới 16 tuổi: Dữ liệu an toàn và hiệu quả của Lomexin chưa được thiết lập. Không có dữ liệu sẵn có.
Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in