Lomexin

Lomexin Tác dụng không mong muốn

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Cũng như các thuốc khác, Lomexin có thể gây các tác dụng ngoại ý, nhưng không phải xảy ra ở tất cả người dùng thuốc.
Có thể có cảm giác nóng nhẹ khi đặt thuốc vào âm đạo, cảm giác này sẽ nhanh chóng biến mất. Khi sử dụng theo liều khuyến cáo, Lomexin hấp thu qua niêm mạc âm đạo không đáng kể nên không có tác dụng không mong muốn toàn thân nào được báo cáo.
Các thuốc sử dụng tại chỗ, đặc biệt khi dùng lâu dài, có thể gây mẫn cảm.
Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo cho Lomexin:
Rất hiếm (1/10.000 người):
+ Cảm giác nóng rát âm hộ-âm đạo
+ Ban đỏ
+ Ngứa
+ Nổi mẫn
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in