Lorastad D

Lorastad D Thận trọng lúc dùng

desloratadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
- Tính an toàn và hiệu quả của desloratadin ở trẻ em dưới 12 tuổi chưa được thiết lập.
- Trong trường hợp suy thận nặng, nên thận trọng khi dùng desloratadin.
- Trong các thử nghiệm lâm sàng đánh giá khả năng lái xe ở những bệnh nhân dùng desloratadin, khả năng này không bị suy giảm. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý có những trường hợp rất hiếm gặp người dùng thuốc có cảm giác buồn ngủ, có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay sử dụng máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in