Losartan HCT-Sandoz

Losartan HCT-Sandoz

losartan + hydrochlorothiazide

Nhà sản xuất:

Sandoz

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Losartan kali 50 mg, hydrochlorothiazid 12,5 mg.
Cách dùng
Nuốt cả viên với một cốc nước, dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.
Phân loại MIMS
Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II / Thuốc lợi tiểu
Phân loại ATC
C09DA01 - losartan and diuretics ; Belongs to the class of angiotensin II receptor blockers (ARBs) in combination with diuretics. Used in the treatment of cardiovascular disease.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Losartan HCT-Sandoz Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in