Lucentis

Lucentis

ranibizumab

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma

Nhà phân phối:

Phytopharma
Thông tin cơ bản
Thành phần
Ranibizumab.
Cách dùng
Cắm kim tiêm sâu 3,5 - 4 mm phía sau rìa vào trong khoang dịch kính, tránh kinh tuyến ngang và hướng về trung tâm nhãn cầu. Luân phiên vị trí tiêm trên củng mạc mắt cho những mũi tiêm tiếp theo. .
Phân loại MIMS
Các thuốc nhãn khoa khác
Phân loại ATC
S01LA04 - ranibizumab ; Belongs to the class antineovasculatisation agents. Used in the management of neovascular macular degeneration.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Lucentis Dung dịch tiêm 10 mg/mL
Trình bày/Đóng gói
0.17 mL x 1's;0.23 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in