Luvis

Luvis Mô tả

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Luvis là dung dịch nhỏ mắt chứa natri hyaluronate trọng lượng phân tử cao 0,2%, thu được bằng phương pháp tổng hợp công nghệ sinh học. Natri hyaluronate có đặc tính nhầy, nhầy - dính và nhớt cải thiện sự ổn định của màng nước mắt và giữ cho bề mặt mắt thoải mái: bôi trơn, giữ ẩm và bảo vệ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in