Luvis

Luvis Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Nhỏ 1 giọt vào trong mắt. Nhỏ 2-3 lần mỗi ngày, tùy theo sự cần thiết.
Nhỏ một giọt vào mắt bằng cách ép nhẹ lên thân lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in