Luvis

Luvis Chỉ định/Công dụng

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Hiệu quả giữ ẩm và bảo vệ của natri hyaluronate làm giảm kích ứng, khô, rát và cảm giác có vật thể lạ trong mắt do các yếu tố môi trường như gió, mặt trời, không khí khô, nước muối, khói, ánh sáng quá mức, điều hòa, nóng, sử dụng máy tính kéo dài hoặc trong trường hợp phẫu thuật mắt, viêm kết mạc hoặc sử dụng kính áp tròng thường xuyên và kéo dài.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in