Luvis

Luvis Cảnh báo

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Cảnh báo
Không sử dụng cùng với muối amoni bậc bốn.
Không để đầu nhỏ giọt chạm vào mắt.
Sau khi dùng, trong những trường hợp hiếm gặp, có thể gây mờ mắt tạm thời do độ nhớt của dung dịch. Do đó, nên chờ vài giây trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi tầm nhìn rõ ràng.
Cách ít nhất 10-15 phút trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào khác.
Loại bỏ lọ sau khi mở nắp 24 tuần.
Không được nuốt.
Sản phẩm chỉ dành cho sử dụng nhãn khoa.
Bảo quản ở nhiệt độ phòng.
Sản phẩm thường được sử dụng liên tục không quá 30 ngày; nếu các triệu chứng vẫn còn tham khảo ý kiến bác sĩ.
Sản phẩm có chứa phosphat. Ở một số bệnh nhân bị tổn thương giác mạc đáng kể đã được báo cáo trường hợp hiếm gặp vôi hóa giác mạc trong quá trình sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa phosphat, do đó không nên sử dụng cho những bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng trên bề mặt giác mạc (như xói mòn rõ rệt hoặc loét giác mạc).
Có thể sử dụng với kính áp tròng mềm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in