M-M-R II

M-M-R II Bảo quản

vaccine, mmr

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Để đảm bảo hiệu lực của vắc-xin, M-M-R II phải được bảo quản từ -50oC tới +8oC (+58oF tới +46oF). Sử dụng đá khô có thể bảo quản vắc-xin M-M-R II ở nhiệt độ lạnh hơn -50oC (-58oF). Luôn tránh ánh sáng vì có thể làm bất hoạt vi-rút.
Trước khi hoàn nguyên, cần bảo quản lọ vắc-xin đông khô ở 2oC tới 8oC (36-46oF) hoặc ở nhiệt độ thấp hơn. Dung môi có thể được bảo quản trong tủ lạnh cùng với vắc-xin đông khô hoặc riêng rẽ ở nhiệt độ phòng. Không làm đông lạnh dung môi.
Hộp chứa cả vắc-xin đông khô và dung môi cần được bảo quản ở 2oC tới 8oC (36oF tới 46oF).
Cần dùng vắc-xin càng sớm càng tốt sau khi hoàn nguyên. Để vắc-xin sau khi hoàn nguyên trong lọ ở chỗ tối ở 2oC tới 8oC (36oF tới 46oF) và bỏ đi nếu không dùng trong vòng 8 giờ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in