MabThera

MabThera Thận trọng lúc dùng

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn sử dụng, thao tác và hủy bỏ
MabThera IV:
Rút lượng thuốc MabThera IV theo yêu cầu dưới điều kiện vô trùng và pha loãng trong túi truyền chứa dung dịch dextrose 5% hoặc dung dịch muối sinh lý 0,9% vô khuẩn, không có chất gây sốt tới nồng độ rituximab được tính là 1-4 mg/mL. Để trộn dung dịch, nhẹ nhàng dốc ngược túi truyền để tránh tạo bọt. Các thuốc dùng đường tiêm nên được kiểm tra bằng mắt xem có cặn hoặc đổi màu trước khi dùng.
Dung dịch truyền MabThera IV sau khi pha ổn định về mặt vật lý và hóa học trong 24 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC và 12 giờ sau đó tại nhiệt độ phòng.
MabThera SC:
Dung dịch MabThera SC (chuyển một lần từ lọ vào ống tiêm) là ổn định về vật lý và hóa học trong 48 giờ ở 2°- 8°C và 8 giờ tiếp theo ở 30°C trong điều kiện không có ánh sáng ban ngày trực tiếp.
MabThera SC được đóng gói vô trùng, không chất bảo quản, không gây sốt, lọ sử dụng một lần.
Tính không tương thích:
MabThera IV
Không có tương tác giữa MabThera IV với polyvinyl chloride hoặc túi polyethylen hoặc bộ tiêm truyền.
MabThera SC
Không có sự tương tác giữa MabThera SC và chất liệu ống tiêm: polypropylene hoặc polycarbonate hoặc kim hút chuyển và kim tiêm bằng thép không gỉ được ghi nhận.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in