MabThera

MabThera Chống chỉ định

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
MabThera IV
U lympho không Hodgkin và Bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính
MabThera IV được chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền căn quá mẫn với rituximab, với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc protein chuột.
Nhiễm trùng nặng tiến triển (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, u hạt kèm viêm đa mạch và viêm đa vi mạch
MabThera được chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền căn quá mẫn với rituximab, với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc protein chuột.
Nhiễm trùng nặng tiến triển (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Bệnh nhân trong tình trạng suy giảm miễn dịch nặng.
Suy tim nặng (Độ IV theo phân loại của Hiệp hội Tim mạch New York) hoặc bệnh tim mạch nặng hoặc không kiểm soát được.
MabThera SC
MabThera SC được chống chỉ định dùng ở những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với rituximab, bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc hoặc các loại protein của chuột.
Nhiễm khuẩn nặng, tiến triển.
Bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in