MabThera

MabThera Mô tả

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
MabThera IV là chất lỏng trong, không màu đóng trong lọ liều đơn vô trùng, không có chất bảo quản, không có chất gây sốt.
MabThera SC là dung dịch đục không màu tới vàng nhạt, trong hoặc hơi đục, đóng trong lọ đơn liều vô trùng, không có chất bảo quản, không có chất gây sốt.
MabThera SC chứa hyaluronidase người tái tổ hợp (rHuPH20), một enzyme dùng để tăng sự phân tán và hấp thu của các thuốc sử dụng đồng thời ở dạng tiêm dưới da (xem phần Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in