MabThera

MabThera Tương tác

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Hiện tại, có ít số liệu về khả năng tương tác thuốc với MabThera.
Ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính, không có thay đổi về dược động học của fludarabine hay cyclophosphamide khi phối hợp với MabThera IV và cũng không có sự ảnh hưởng rõ rệt của fludarabine và cyclophosphamide đối với dược động học của MabThera.
Dùng cùng với methotrexate không có tác động lên dược động học của MabThera IV ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.
Bệnh nhân có hiệu giá kháng thể kháng chuột ở người (HAMA) hoặc kháng thể kháng thể khảm ở người (HACA) có thể có các phản ứng dị ứng hoặc quá mẫn khi sử dụng các kháng thể đơn dòng khác với mục đích chẩn đoán hoặc điều trị.
Trong chương trình thử nghiệm lâm sàng của viêm khớp dạng thấp, 373 bệnh nhân điều trị bằng MabThera IV đã được điều trị tiếp theo với DMARDs (disease modifying antirheumatic drugs), trong đó 240 bệnh nhân được sử dụng DMARD sinh học. Ở những bệnh nhân này, tỷ lệ nhiễm trùng nghiêm trọng trong khi dùng MabThera IV (trước khi dùng DMARD sinh học) là 6,1 trên 100 bệnh nhân năm so với 4,9 trên 100 bệnh nhân năm sau khi điều trị với DMARD sinh học.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in