MabThera

MabThera Chỉ định/Công dụng

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
MabThera IV
U lympho không Hodgkin dòng B, CD20 dương tính
MabThera được chỉ định để điều trị:
- Bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV chưa được điều trị trước đó, kết hợp với hóa trị liệu.
- Dưới hình thức điều trị duy trì trên bệnh nhân u lympho thể nang, sau khi có đáp ứng với điều trị khởi đầu.
- Đơn trị liệu cho bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV kháng trị hóa trị liệu hoặc tái phát lần thứ hai.
- Bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B lớn có CD20 dương tính, kết hợp với hóa trị liệu CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine và prednisone).
Bạch cầu mạn dòng lympho CD20 dương tính
- MabThera phối hợp với hóa trị liệu được chỉ định để điều trị bệnh nhân bị bạch cầu mạn dòng lympho (CLL) chưa điều trị trước đó và bệnh nhân bị tái phát hoặc kháng hóa trị.
Viêm khớp dạng thấp
MabThera phối hợp với methotrexate được chỉ định để điều trị ở người lớn mắc:
- Viêm khớp dạng thấp tiến triển nặng có đáp ứng kém hoặc không dung nạp với các thuốc chống thấp (DMARD) bao gồm một hoặc nhiều liệu pháp điều trị ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNF).
MabThera cho thấy làm giảm tỷ lệ tiến triển tổn thương khớp được đánh giá bằng X-quang, cải thiện hoạt động chức năng và tạo được đáp ứng đáng kể trên lâm sàng khi được dùng phối hợp với methotrexate.
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
MabThera IV phối hợp glucocorticoids được chỉ định điều trị cho bệnh nhân u hạt kèm viêm đa mạch (GPA, còn được gọi là u hạt Wegener) thể hoạt động nặng và viêm đa vi mạch (MPA).
MabThera SC
U lympho không Hodgkin
MabThera SC được chỉ định để điều trị:
- Bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV chưa được điều trị trước đó, dùng kết hợp với hóa trị liệu.
- Bệnh nhân u lympho thể nang sau đáp ứng với điều trị tấn công, dùng điều trị duy trì.
- Bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa có CD20 dương tính, dùng kết hợp hóa trị liệu CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine và prednisone).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in