MabThera

MabThera Quá liều

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Kinh nghiệm về việc sử dụng liều cao hơn liều đã được cho phép để truyền MabThera tĩnh mạch trong những thử nghiệm lâm sàng là hạn chế. Liều truyền tĩnh mạch cao nhất được thử nghiệm trên người là 5000 mg (2250 mg/m2), được thử nghiệm trong một nghiên cứu tăng liều dần dần trên bệnh nhân mắc bệnh bạch huyết dòng lympho mạn tính. Những bệnh nhân có biểu hiện quá liều được ngừng truyền thuốc ngay lập tức và được theo dõi chặt.
Ba bệnh nhân trong nghiên cứu của MabThera SC SABRINA (BO22334) đã vô tình dùng dạng tiêm dưới da SC thông qua đường IV đến liều rituximab tối đa 2780 mg, không có tác dụng bất lợi nào được ghi nhận. Những bệnh nhân đã dùng quá liều hoặc gặp sai sót y khoa với MabThera SC nên được theo dõi chặt chẽ.
Cân nhắc việc theo dõi thường xuyên công thức máu và sự tăng nguy cơ nhiễm trùng khi có sự tiêu tế bào B.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in