MabThera

MabThera

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi mL dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền: Rituximab 10 mg.
Mỗi 11,7 mL dung dịch tiêm dưới da: Rituximab 1.400 mg.
Mô tả
Dạng IV:
MabThera IV là chất lỏng trong, không màu đóng trong lọ liều đơn vô trùng, không có chất bảo quản, không có chất gây sốt.
Dạng SC:
MabThera SC là dung dịch đục không màu tới vàng nhạt, trong hoặc hơi đục, đóng trong lọ đơn liều vô trùng, không có chất bảo quản, không có chất gây sốt.
MabThera SC chứa hyaluronidase người tái tổ hợp (rHuPH20), một enzyme dùng để tăng sự phân tán và hấp thu của các thuốc sử dụng đồng thời ở dạng tiêm dưới da.
Thành phần tá dược: Recombinant human hyaluronidase (rHuPH20), L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, α,α-trehalose dehydrate, L-methionine, polysorbate 80, nước pha tiêm.
Dược lực học
Các đặc tính dược lực học
Thuốc kháng ung thư
ATC Code: L01XC02
Cơ chế tác động

Rituximab là kháng thể đơn dòng dạng khảm chuột/người, gắn đặc hiệu vào kháng nguyên xuyên màng CD20. Kháng nguyên này có mặt ở tiền lympho bào B và lympho bào B trưởng thành, nhưng không có trên các tế bào gốc tạo máu, các tế bào tiền-B, các tương bào bình thường hoặc mô bình thường khác. Kháng nguyên có mặt ở > 95% của tất cả các u lympho không Hodgkin tế bào B (NHL). Sau khi gắn với kháng thể, CD20 không bị đưa vào trong tế bào hoặc tách khỏi màng tế bào vào môi trường. CD20 không lưu thông trong huyết tương dưới dạng kháng nguyên tự do và, vì vậy, không cạnh tranh để gắn vào kháng thể.
Rituximab gắn với kháng nguyên CD20 trên các tế bào lympho B và khởi đầu các phản ứng miễn dịch gián tiếp làm tiêu tế bào B. Cơ chế tiêu tế bào có thể bao gồm độc tính tế bào phụ thuộc bổ thể (CDC), độc tính tế bào phụ thuộc kháng thể (ADCC), và gây chết tế bào tự nhiên. Sau cùng, các nghiên cứu trên in vitro đã chứng minh rằng rituximab làm các dòng u lympho tế bào B ở người kháng thuốc nhạy cảm hơn với tác động độc tế bào của một vài thuốc hóa trị.
Lượng tế bào B ở ngoại biên giảm tới mức dưới bình thường sau khi dùng liều MabThera đầu tiên. Ở những bệnh nhân được điều trị những bệnh ác tính về máu, tế bào B bắt đầu hồi phục trong vòng 6 tháng điều trị trở về giới hạn bình thường trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc điều trị, mặc dù ở một số bệnh nhân có thể mất nhiều thời gian hơn (xem phần Tác dụngkhông mong muốn - Thử nghiệm lâm sàng, Kinh nghiệm từ các thử nghiệm lâm sàng trong ung thư huyết học).
Ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, thời gian giảm tế bào B ngoại biên khác nhau. Đa số bệnh nhân được điều trị thêm trước khi hồi phục đủ lượng tế bào B. Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân đã kéo dài sự suy giảm tế bào B ngoại biên kéo dài từ 2 năm trở lên sau khi dùng liều cuối cùng MabThera IV.
Ở bệnh nhân GPA và MPA, tế bào B CD19 ngoại biên đã giảm xuống dưới 10 tế bào/μL sau hai lần truyền rituximab và duy trì ở mức đó ở hầu hết các bệnh nhân đến tháng thứ 6.
Trong số 67 bệnh nhân được đánh giá về kháng thể chống chuột ở người (HAMA), không có ai dương tính. Trong số 356 bệnh nhân được đánh giá về tình trạng sinh kháng thể chống kháng thể khảm ở người (HACA), có 1,1% (4 bệnh nhân) dương tính.
Hiệu quả/ Các nghiên cứu lâm sàng
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch
U lympho không Hodgkin grade thấp hoặc thể nang
+ Đơn trị liệu MabThera IV
Điều trị khởi đầu, dùng hàng tuần với 4 liều
Trong nghiên cứu then chốt, 166 bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin tế bào B grade thấp hoặc thể nang bị tái phát hoặc kháng hóa trị được dùng 375 mg/m2 MabThera truyền tĩnh mạch hàng tuần với 4 liều. Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ ở nhóm bệnh nhân có ý định điều trị là 48% (khoảng tin cậy 95%, 41%-56%) với tỉ lệ 6% đáp ứng hoàn toàn và 42% đáp ứng một phần. Thời gian trung vị đến khi bệnh tiến triển ở những bệnh nhân có đáp ứng được tính là 13,0 tháng.
Khi phân tích số liệu các phân nhóm, tỉ lệ đáp ứng toàn bộ cao hơn ở những bệnh nhân có phân loại quốc tế IWF mô bệnh học phân týp B, C và D so với IWF phân týp A (58% so với 12%), cao hơn ở những bệnh nhân có tổn thương lớn nhất với đường kính lớn nhất < 5 cm so với > 7 cm (53% so với 38%), và cao hơn ở những bệnh nhân bị tái phát nhưng vẫn nhạy với hóa trị so với những bệnh nhân bị tái phát nhưng kháng hóa trị (được xác định khi thời gian đáp ứng < 3 tháng) (50% so với 22%). Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ ở những bệnh nhân trước đây được điều trị ghép tuỷ tự thân là 78% so với 43% những bệnh nhân không có ghép tuỷ tự thân. Tuổi tác, giới tính, độ ác tính của u lympho, chẩn đoán ban đầu, có hoặc không có hạch lớn, LDH bình thường hoặc cao cũng như có bệnh ngoài hạch đều không có tác động có ý nghĩa thống kê lên đáp ứng MabThera IV (phép kiểm chính xác của Fisher).
Sự tương quan có ý nghĩa thống kê được ghi nhận giữa tỉ lệ đáp ứng và bệnh lý xâm lấn tủy. 40% bệnh nhân có bệnh lý xâm lấn tủy đáp ứng so với 59% số bệnh nhân không có bệnh lý xâm lấn tủy (p=0,0186). Kết quả này không được củng cố bởi phân tích hồi qui logistic theo bước mà trong đó các yếu tố sau được xác định như là các yếu tố tiên lượng: dạng mô học, bcl-2 dương tính lúc ban đầu, kháng với hóa trị liệu cuối cùng và thương tổn lớn.
Điều trị khởi đầu, 8 liều dùng hàng tuần
Trong một nghiên cứu đa trung tâm, một nhóm duy nhất, 37 bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin tái phát hoặc kháng hóa trị, grade thấp hoặc thể nang được dùng 375 mg/m2 MabThera truyền tĩnh mạch hàng tuần với 8 liều. Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 57% (khoảng tin cậy 95%, 41%-73%; đáp ứng hoàn toàn (CR) 14%, đáp ứng một phần (PR) 43%) với trung vị thời gian đến khi bệnh tiến triển ở những bệnh nhân có đáp ứng là 19,4 tháng (trong khoảng 5,3 đến 38,9 tháng).
Điều trị khởi đầu, có hạch lớn, 4 liều dùng hàng tuần
Số liệu tổng hợp từ 3 nghiên cứu, 39 bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B có grade thấp hoặc thể nang bị tái phát hoặc kháng hóa trị liệu, có hạch lớn (đường kính một sang thương ≥ 10 cm), được dùng 375 mg/m2 MabThera bằng đường truyền tĩnh mạch dùng hàng tuần với 4 liều. Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 36% (khoảng tin cậy 95%, 21% - 51%; đáp ứng hoàn toàn CR 3%, đáp ứng một phần PR 33%) với trung vị thời gian cho đến khi bệnh tiến triển cho những bệnh nhân có đáp ứng là 9,6 tháng (trong khoảng 4,5 đến 26,8 tháng).
Điều trị nhắc lại, 4 liều dùng hàng tuần
Trong một nghiên cứu không nhóm đối chứng, đa trung tâm, 58 bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B có grade thấp hoặc thể nang bị tái phát hoặc kháng hóa trị liệu, những bệnh nhân này có đáp ứng lâm sàng khách quan với lần điều trị trước của MabThera IV được điều trị lại bằng MabThera với liều 375 mg/m2 truyền tĩnh mạch hàng tuần với 4 liều. Ba trong số những bệnh nhân này trước đó đã được điều trị hai đợt bằng MabThera IV và vì vậy đây là đợt điều trị thứ ba trong nghiên cứu. Hai bệnh nhân được điều trị lại hai lần trong nghiên cứu. Với 60 lượt điều trị lại trong nghiên cứu, tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 38% (khoảng tin cậy 95%, 26%-51%; đáp ứng hoàn toàn CR 10%, đáp ứng một phần PR 28%) với trung vị thời gian cho đến khi bệnh tiến triển ở những bệnh nhân có đáp ứng là 17,8 tháng (trong khoảng từ 5,4-26,6). Kết quả này khả quan hơn so với thời gian cho đến khi bệnh tiến triển đạt được với đợt điều trị MabThera IV trước đó (12,4 tháng).
+ MabThera IV phối hợp với phác đồ hóa trị
Điều trị khởi đầu
Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên nhãn mở, tổng số 322 bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin tế bào B thể nang chưa được điều trị trước đó được chọn ngẫu nhiên để điều trị hoặc phác đồ hóa trị CVP (cyclophosphamide 750 mg/m2, vincristine 1,4 mg/m2 cho tới liều tối đa là 2 mg vào ngày 1, và prednisolone 40 mg/m2/ngày vào ngày 1-5) mỗi 3 tuần với 8 đợt hoặc MabThera IV 375 mg/m2 phối hợp với CVP (R-CVP). MabThera IV được dùng vào ngày đầu tiên của mỗi đợt điều trị. Tổng số 321 bệnh nhân được điều trị (162 R-CVP, 159 CVP) và được phân tích hiệu quả điều trị.
Trung vị thời gian quan sát là 53 tháng. Phác đồ R-CVP mang lại lợi ích có ý nghĩa hơn phác đồ CVP cho kết quả chính, thời gian cho đến khi điều trị thất bại (27 tháng so với 6,6 tháng, p<0,0001, phép kiểm log-rank). Tỉ lệ bệnh nhân có đáp ứng khối u (đáp ứng hoàn toàn CR, đáp ứng hoàn toàn chưa khẳng định CRu, đáp ứng một phần PR) cao hơn một cách có ý nghĩa (p<0,0001 phép kiểm Chi-bình phương) trong nhóm R-CVP (80,9%) so với nhóm CVP (57,2%). Thời gian cho đến khi bệnh tiến triển hay tử vong kéo dài khi sử dụng R-CVP so với CVP lần lượt là 33,6 và 14,7 tháng (p<0,0001, phép kiểm log-rank). Trung vị thời gian đáp ứng là 37,7 tháng trong nhóm R-CVP và 13,5 tháng trong nhóm CVP (p<0,0001, phép kiểm log-rank). Sự khác biệt giữa các nhóm điều trị về thời gian sống thêm toàn bộ cho thấy rõ lợi ích lâm sàng (p=0,029, phép kiểm log-rank, phân tầng theo trung tâm): tỉ lệ sống thêm là 80,9% ở nhóm R-CVP so với 71,1% nhóm CVP tại thời điểm 53 tháng.
Các kết quả từ ba nghiên cứu ngẫu nhiên khác sử dụng MabThera IV phối hợp hóa trị không phải CVP (CHOP, MCP, CHVP/Interferon-α) cũng cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa về tỉ lệ đáp ứng, các thông số tùy thuộc thời gian cũng như tỉ lệ sống thêm toàn bộ. Các kết quả chính từ 4 nghiên cứu được tóm tắt trong bảng 1 dưới đây.
- xem Bảng 1.

Image from Drug Label Content

+ Điều trị duy trì với MabThera IV
U lympho không Hodgkin thể nang chưa được điều trị trước đó
Trong thử nghiệm tiền cứu, nhãn mở, quốc tế, đa trung tâm, pha III, 1.193 bệnh nhân u lympho dạng nang giai đoạn tiến xa chưa điều trị trước đó được điều trị khởi đầu với phác đồ CHOP (n=881), R-CVP (n=268) hoặc R-FCM (n=44) theo sự lựa chọn của điều tra viên. Tổng cộng có 1.078 bệnh nhân đáp ứng với điều trị tấn công, trong đó 1.018 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên điều trị duy trì với MabThera IV (n=505) hoặc quan sát (n=513). Hai nhóm điều trị cân bằng về các đặc điểm ban đầu và tình trạng bệnh. Điều trị duy trì bằng MabThera bao gồm truyền MabThera IV với liều duy nhất là 375 mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể 2 tháng một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc trong thời gian tối đa là hai năm.
Sau trung vị thời gian quan sát là 25 tháng với các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên, kết quả cho thấy điều trị duy trì với MabThera IV đã cải thiện lâm sàng và thống kê có ý nghĩa đối với tiêu chí chính của thời gian sống bệnh không tiến triển (PFS) theo đánh giá của điều tra viên như đã so sánh với các bệnh nhân NHL thể nang chưa được điều trị (Bảng 2). Sự cải thiện PSF này được khẳng định bởi một ủy ban đánh giá độc lập (IRC).
Lợi ích đáng kể từ điều trị duy trì với MabThera cũng được ghi nhận trên các kết cuộc phụ như thời gian sống không biến cố (EFS), thời gian đến khi dùng một liệu pháp kháng lympho tiếp theo (TNLT), thời gian đến khi dùng một liệu pháp hóa trị tiếp theo (TNCT) và tỷ lệ đáp ứng chung (ORR) (Bảng 2).
Dữ liệu từ theo dõi mở rộng ở các bệnh nhân trong nghiên cứu (theo dõi trung bình 9 năm) đã khẳng định lợi ích lâu dài của liệu pháp điều trị duy trì với MabThera về PFS, EFS, TNLT và TNCT (Bảng 2).
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content

Điều trị duy trì MabThera IV cho thấy lợi ích nhất quán trong tất cả các phân nhóm được thử nghiệm: Giới tính (nam, nữ), tuổi (< 60 tuổi, ≥ 60 tuổi), điểm FLIPI (1, 2 hoặc 3), pháp đồ tấn công (R-CHOP, R-CVP hoặc R- FCM) và bất kể kết quả đáp ứng với điều trị tấn công (CR hay PR).
NHL thể nang tái phát/điều trị dai dẳng
Trong thử nghiệm tiền cứu, nhãn mở, quốc tế, đa trung tâm, pha III, 465 bệnh nhân u lympho không Hodgkin dạng nang tái phát/kháng trị được chọn ngẫu nhiên trong bước đầu tiên để điều trị khởi đầu với hoặc phác đồ CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone; n=231) hoặc MabThera IV phối hợp với CHOP (R-CHOP, n=234). Hai nhóm điều trị cân bằng về các đặc điểm ban đầu và tình trạng bệnh. Tổng số 334 bệnh nhân đạt lui bệnh hoàn toàn hoặc một phần sau liệu pháp ban đầu được chọn ngẫu nhiên vào bước thứ hai để điều trị duy trì bằng MabThera IV (n=167) hoặc quan sát (n=167). Điều trị duy trì bằng MabThera IV bao gồm truyền MabThera với liều duy nhất là 375 mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể 3 tháng một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc trong thời gian tối đa là hai năm.
Phân tích hiệu quả cuối cùng bao gồm tất cả các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào cả hai phần của nghiên cứu. Sau trung vị thời gian quan sát là 31 tháng với các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào giai đoạn khởi đầu, phác đồ R-CHOP đã làm cải thiện đáng kể kết quả của các bệnh nhân u lympho không Hodgkin dạng nang bị tái phát/kháng trị khi so sánh với phác đồ CHOP.
- xem Bảng 3.

Image from Drug Label Content

Với những bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào pha duy trì của thử nghiệm, trung vị thời gian quan sát là 28 tháng từ khi chọn ngẫu nhiên cho điều trị duy trì. Điều trị duy trì bằng MabThera IV làm cải thiện các triệu chứng có ý nghĩa lâm sàng và thống kê đối với kết cuộc chính, thời gian sống thêm không bệnh tiến triển, (thời gian từ khi chọn ngẫu nhiên để điều trị duy trì đến khi bệnh tái phát, tiến triển hoặc chết) khi so sánh với nhóm quan sát đơn thuần (p<0,0001 phép kiểm log-rank). Trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển là 42,2 tháng trong nhóm duy trì bằng MabThera IV so với 14,3 tháng trong nhóm quan sát. Bằng phương pháp phân tích hồi qui Cox, nguy cơ bệnh tiến triển hoặc chết giảm khoảng 61% ở nhóm điều trị duy trì bằng MabThera IV khi so với nhóm quan sát (khoảng tin cậy 95%; 45%-72%). Tỉ lệ bệnh nhân sống không bệnh tiến triển tại thời điểm 12 tháng theo ước tính Kaplan-Meier là 78% trong nhóm duy trì bằng MabThera IV so với 57% trong nhóm quan sát. Phân tích về tỉ lệ sống toàn bộ đã khẳng định lợi ích đáng kể của việc điều trị duy trì bằng MabThera hơn hẳn nhóm chứng (p=0,0039 phép kiểm log-rank). Điều trị duy trì bằng MabThera IV làm giảm 56% nguy cơ tử vong (khoảng tin cậy 95%, 22%-75%).
Trung vị thời gian đến khi phải đổi điều trị u lympho dài hơn một cách có ý nghĩa khi điều trị duy trì bằng MabThera IV so với nhóm quan sát (38,8 tháng so với 20,1 tháng, p<0,0001 phép thử log-rank). Nguy cơ phải chuyển sang điều trị mới giảm khoảng 50% (khoảng tin cậy 95%; 30%-64%). Ở những bệnh nhân đạt CR/CRu (đáp ứng toàn bộ/đáp ứng toàn bộ chưa được khẳng định) là đáp ứng tốt nhất trong quá trình điều trị tấn công, điều trị duy trì bằng MabThera IV làm kéo dài đáng kể trung vị thời gian sống không bệnh (DFS) so với nhóm quan sát (53,7 tháng so với 16,5 tháng, p=0,0003 phép kiểm log-rank) (bảng 4). Nguy cơ tái phát ở những người đáp ứng toàn bộ giảm 67% (khoảng tin cậy 95%; 39%-82%).
- xem Bảng 4.

Image from Drug Label Content

Lợi ích của việc điều trị duy trì bằng MabThera IV được khẳng định ở tất cả các phân tích dưới nhóm, không kể đến liệu pháp điều trị dẫn đầu (phác đồ CHOP hoặc R-CHOP) hoặc chất lượng đáp ứng với điều trị dẫn đầu (đáp ứng toàn bộ hoặc đáp ứng một phần) (bảng 4). Điều trị duy trì bằng MabThera IV làm kéo dài trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển ở những bệnh nhân có đáp ứng với phác đồ tấn công CHOP (trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển là 37,5 tháng so với 11,6 tháng, p<0,0001) cũng như ở những bệnh nhân có đáp ứng với phác đồ R-CHOP (trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển là 51,9 tháng so với 22,1 tháng, p=0,0071). Điều trị duy trì bằng MabThera IV đem lại lợi ích đáng kể vể tỉ lệ sống nói chung cho cả những bệnh nhân đáp ứng với CHOP và những bệnh nhân đáp ứng với R-CHOP trong giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu.
Điều trị duy trì bằng MabThera IV đem lại lợi ích bền vững ở tất cả các phân nhóm được thử nghiệm giới tính (nam, nữ), tuổi (≤ 60 tuổi, > 60 tuổi), giai đoạn (III, IV), tình trạng hoạt động cơ thể theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (0 so với > 0), các triệu chứng B (không, có), xâm nhập tủy xương (không so với có), điểm tiên lượng IPI (0-2 so với 3-5), điểm tiên lượng FLIPI (0-1, so với 2 so với 3-5), số vị trí ngoài hạch (0-1 so với > 1), số vị trí hạch (< 5 so với ≥ 5), số phác đồ điều trị trước đây (1 so với 2), đáp ứng tốt nhất với điều trị trước đây (đáp ứng hoàn toàn/đáp ứng một phần so với không thay đổi/bệnh tiến triển), hemoglobin (< 12 g/dL so với ≥ 12 g/dL), β2-microglobulin (< 3 mg/L so với ≥ 3 mg/L), LDH (tăng, không tăng) ngoại trừ phân nhóm nhỏ những bệnh nhân có u lớn.
U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa
Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên nhãn mở, tổng số 399 bệnh nhân lớn tuổi chưa được điều trị trước đây (60-80 tuổi) u lympho tế bào B lớn lan tỏa được điều trị bằng phác đồ hóa trị liệu CHOP chuẩn (cyclophosphamide 750 mg/m2, doxorubicin 50 mg/m2, vincristine 1,4 mg/m2 cho đến liều tối đa là 2 mg vào ngày đầu tiên, và prednisolone 40 mg/m2/ngày vào ngày 1-5) 3 tuần một lần trong 8 liệu trình điều trị, hoặc MabThera 375 mg/m2 phối hợp với CHOP (R-CHOP). MabThera IV được dùng vào ngày đầu tiên của liệu trình điều trị.
Phân tích hiệu quả cuối cùng bao gồm tất cả các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên (197 bệnh nhân dùng phác đồ CHOP, 202 bệnh nhân dùng phác đồ R-CHOP), và có khoảng thời gian trung vị theo dõi là khoảng 31 tháng. Hai nhóm điều trị tương tự nhau về các đặc điểm ban đầu và tình trạng bệnh. Phân tích cuối cùng khẳng định rằng R-CHOP làm tăng một cách có ý nghĩa thời gian sống thêm không biến cố (thông số hiệu quả chính, biến cố xảy ra khi bệnh nhân tử vong, tái phát hoặc u lympho tiến triển, hoặc phải dùng một phác đồ điều trị mới (p=0,0001). Ước tính Kaplan Meier về trung vị thời gian sống thêm không biến cố là 35 tháng ở nhóm R-CHOP so với 13 tháng ở nhóm CHOP, cho thấy giảm nguy cơ 41%. Ở tháng 24, ước tính sống thêm toàn bộ là 68,2% trong nhóm R-CHOP so với 57,4% trong nhóm CHOP. Phân tích tiếp theo về thời gian sống toàn bộ, được tiến hành với trung vị thời gian theo dõi là 60 tháng, đã khẳng định lợi ích của phác đồ điều trị R-CHOP so với CHOP (p=0,0071), cho thấy nguy cơ giảm 32%.
Phân tích tất cả các thông số phụ (tỉ lệ đáp ứng, thời gian sống không bệnh tiến triển, thời gian sống không bệnh, thời gian đáp ứng) đã xác nhận hiệu quả điều trị của phác đồ R-CHOP so với phác đồ CHOP. Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ sau liệu trình điều trị thứ 8 là 76,2% trong nhóm R-CHOP và 62,4% trong nhóm CHOP (p=0,0028). Nguy cơ bệnh tiến triển giảm khoảng 46% và nguy cơ tái phát giảm khoảng 51%.
Ở tất cả các phân nhóm (giới tính, tuổi, chỉ số tiên lượng IPI được điều chỉnh theo tuổi, giai đoạn Ann Arbor, ECOG, Beta 2 Microglobulin, LDH, Albumin, các triệu chứng B, hạch lớn, vị trí ngoài hạch, xâm nhập tuỷ xương), tỉ số nguy cơ cho thời gian sống thêm không biến cố và sống thêm toàn bộ (R-CHOP so với CHOP) lần lượt là dưới 0,83 và 0,95; R-CHOP làm cải thiện kết quả ở cả những bệnh nhân có nguy cơ cao và thấp theo chỉ số tiên lượng IPI được hiệu chỉnh theo tuổi.
Bệnh bạch cầu lympho mạn tính tái phát/kháng trị và chưa điều trị trước đó
Trong 2 thử nghiệm ngẫu nhiên nhãn mở, tổng số 817 bệnh nhân bệnh bạch cầu lympho mạn tính chưa điều trị trước đó và 552 bệnh nhân tái phát/kháng trị được phân bố ngẫu nhiên sử dụng hoặc là hóa trị liệu FC (fludarabine 25 mg/m2, cyclophosphamide 250 mg/m2, từ ngày 1 đến 3) mỗi 4 tuần trong 6 liệu trình hay MabThera IV phối hợp FC (R-FC). Liều sử dụng MabThera IV là 375 mg/m2 một ngày trước khi hóa trị trong liệu trình đầu tiên và 500 mg/m2 vào ngày 1 của mỗi liệu trình điều trị tiếp theo. Hiệu quả được phân tích trên tổng số 810 bệnh nhân (403 R-FC, 407 FC) của nghiên cứu bước 1 (bảng 5) và 552 bệnh nhân (276 R-FC, 276 FC) của nghiên cứu bệnh nhân tái phát/kháng trị (Bảng 7).
Trong nghiên cứu bước 1, sau thời gian theo dõi trung bình là 20,7 tháng thời gian trung vị sống thêm không bệnh tiến triển là 40 tháng ở nhóm R-FC và 32 tháng ở nhóm FC (p <0,001, phép kiểm log-rank). Phân tích thời gian sống thêm toàn bộ cho thấy có cải thiện thời gian sống thêm ưu thế cho nhóm R-FC (p=0,0427, phép kiểm log-rank). Các kết quả này đã được khẳng định với thời gian theo dõi dài hạn: sau thời gian quan sát trung bình là 48,1 tháng, trung vị thời gian sống bệnh không tiến triển là 55 tháng ở nhóm R-FC và 33 tháng ở nhóm FC (p <0,0001, kiểm định log-rank) và phân tích thời gian sống còn toàn bộ tiếp tục cho thấy lợi ích đáng kể của phác đồ R-FC phác đồ đơn trị FC (p=0,0319, kiểm định log-rank). Lợi ích về thời gian sống bệnh không tiến triển đã được quan sát nhất quán ở hầu hết các phân nhóm bệnh nhân được phân tích dựa trên nguy cơ bệnh ban đầu (Binet giai đoạn A-C) và đã được khẳng định với việc theo dõi dài hạn (xem Bảng 6).
- xem Bảng 5 và 6.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content

Trong nghiên cứu ở bệnh nhân tái phát/kháng trị, thời gian trung vị sống thêm không bệnh tiến triển (kết quả chính) là 30,6 tháng nhóm R-FC và 20,6 tháng nhóm FC (p=0,0002, phép kiểm log-rank). Lợi ích về thời gian sống thêm không bệnh tiến triển được quan sát ở đa số phân nhóm bệnh nhân phân tích theo nguy cơ bệnh lúc ban đầu. Thời gian sống thêm toàn bộ có tăng một ít nhưng không có ý nghĩa được ghi nhận ở nhóm R-FC so với nhóm FC.
- xem bảng 7.

Image from Drug Label Content

Kết quả từ các nghiên cứu khác sử dụng MabThera IV phối hợp hóa trị (bao gồm CHOP, FCM, PC, PCM, bendamustine và cladribine) trong điều trị ung thư bạch cầu lympho mạn tính cũng cho thấy tỉ lệ đáp ứng toàn bộ cao với tỉ lệ thời gian sống thêm không bệnh tiến triển hứa hẹn mà không làm tăng thêm độc tính điều trị.
+ Nghiên cứu về tốc độ truyền MabThera IV trong 90 phút (U4391g)
U lympho không Hodgkin thể nang chưa điều trị trước đó và u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL)
Trong một nghiên cứu tiền cứu, nhãn mở, đa trung tâm, pha III, đơn nhánh, 363 bệnh nhân DLBCL chưa được điều trị trước đó được dùng MabThera IV liều 375 mg/m2 kết hợp với hóa trị CHOP, hoặc bệnh nhân NHL thể nang chưa được điều trị trước đó đã được dùng MabThera IV liều 375 mg/m2 kết hợp với hóa trị CVP, được truyền MabThera IV trong 90 phút để đánh giá độ an toàn của tốc độ truyền này. Bệnh nhân bệnh tim mạch có biểu hiện lâm sàng bị loại trừ khỏi nghiên cứu.
Bệnh nhân có thể tiếp tục được điều trị trong nghiên cứu nếu họ không gặp phải tác dụng phụ liên quan đến tiêm truyền mức độ 3 hoặc 4 ở chu kỳ 1 (với tốc độ truyền tiêu chuẩn của MabThera IV) và có lượng tế bào lympho trong máu ≤ 5.000/mm3 trước thời điểm dùng chu kỳ 2. Các bệnh nhân tiếp tục nhận điều trị chu kỳ 2 với tốc độ truyền MabThera IV như sau: 20% tổng liều được truyền trong 30 phút đầu và 80% còn lại được truyền trong 60 phút tiếp theo. Những bệnh nhân dung nạp được tốc độ truyền 90 phút (chu kỳ 2) được tiếp tục truyền MabThera IV ở tốc độ truyền 90 phút cho các chu kỳ còn lại của phác đồ điều trị (thông qua chu kỳ 6 hoặc chu kỳ 8).
Tiêu chí chính của nghiên cứu này là sự phát triển của các phản ứng liên quan đến tiêm truyền mức độ 3 hoặc 4 (phản ứng phụ mục tiêu) ở những bệnh nhân truyền MabThera IV trong 90 phút ở chu kỳ 2.
Tỷ lệ IRRs mức độ 3 và 4 vào ngày truyền và/hoặc ngày sau khi truyền MabThera IV trong 90 phút ở chu kỳ 2 là 1,1% (95% độ tin cậy [0,3%, 2,8%]). Tỷ lệ IRRs mức độ 3 và 4 ở bất kỳ chu kỳ nào (Chu kỳ 2 đến 8) ở tốc độ truyền 90 phút là 2,8% (95% độ tin cậy [1,3%, 5,0%]) (xem Bảng 8). Không ghi nhận trường hợp phản ứng truyền cấp tính gây tử vong (xem phần Tác dụng không mong muốn, thử nghiệm lâm sàng).
- xem Bảng 8.

Image from Drug Label Content

Viêm khớp dạng thấp
Tính hiệu quả của MabThera IV trong viêm khớp dạng thấp được chứng minh trong ba nghiên cứu pha III then chốt, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mù đôi, đa trung tâm. Những bệnh nhân phù hợp là những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp thể hoạt động, mức độ nặng được chẩn đoán theo tiêu chí của Hội Thấp Khớp Học Hoa Kỳ (ACR).
MabThera IV được truyền hai lần cách nhau 15 ngày. Trước mỗi chu kỳ, bệnh nhân được truyền tĩnh mạch methylprednisolone với liều 100 mg. Tất cả các bệnh nhân đều uống kết hợp với methotrexate. Ngoài ra, trong nghiên cứu WA17042, tất cả các bệnh nhân đều uống kết hợp glucocorticoid từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 và ngày thứ 8 đến ngày 14 sau lần truyền đầu tiên.
Các tiêu chuẩn điều trị lại khác nhau giữa các nghiên cứu sử dụng một trong hai cách tiếp cận: chiến lược 'Điều trị để lui bệnh', theo đó bệnh nhân được điều trị không thường xuyên hơn 6 tháng một lần nếu không giảm DAS28 (tức là DAS28 ESR ≥ 2,6) và chiến lược 'Điều trị khi cần thiết' ('điều trị PRN') dựa trên tình trạng hoạt động của bệnh và/hoặc sự tái phát của triệu chứng lâm sàng (số lượng khớp bị sưng lên và đau ≥ 8) và được điều trị sớm hơn mỗi 16 tuần.
Nghiên cứu WA17042 (REFLEX) tiến hành trên 517 bệnh nhân có đáp ứng không đầy đủ hoặc không dung nạp với một hoặc nhiều liệu pháp điều trị ức chế yếu tố hoại tử khối u TNF. Kết cuộc chính là tỉ lệ bệnh nhân có đáp ứng ACR20 vào tuần 24. Bệnh nhân được truyền hai lần 1000mg MabThera IV hoặc giả dược. Bệnh nhân được theo dõi sau 24 tuần để đánh giá kết cuộc dài hạn, bao gồm đánh giá qua X quang vào tuần 56. Trong thời gian theo dõi, bệnh nhân có thể sử dụng thêm MabThera IV theo đề cương nghiên cứu điều trị kéo dài nhãn mở. Trong đề cương nhãn mở, bệnh nhân được tiếp tục điều trị các chu kỳ sau dựa trên tiêu chí 'điều trị khi cần thiết'.
Nghiên cứu WA17045 (SERENE) bao gồm 511 bệnh nhân đã đáp ứng không đầy đủ với methotrexate (MTX-IR) và chưa được dùng liệu pháp sinh học trước đó. Tiêu chí chính là tỷ lệ bệnh nhân đạt đáp ứng ACR20 tại tuần 24. Bệnh nhân được dùng giả dược hoặc truyền 2 x 500 mg hoặc 2 x 1000 mg MabThera IV. Các bệnh nhân đã được theo dõi sau tuần 24 cho các tiêu chí dài hạn và có thể tiếp tục điều trị các chu kỳ tiếp theo với MabThera IV dựa trên tiêu chí 'điều trị để lui bệnh'. Một so sánh về liều tác dụng đã được thực hiện tại tuần 48.
Kết quả về diễn tiến bệnh
Trong tất cả ba nghiên cứu, MabThera IV 2 x 1000 mg làm tăng đáng kể tỉ lệ bệnh nhân đạt ít nhất 20% cải thiện về điểm ACR so với những bệnh nhân được điều trị methotrexate đơn thuần (xem Bảng 9). Hiệu quả điều trị là tương đương ở những bệnh nhân không phụ thuộc vào tình trạng yếu tố tuổi, giới, diện tích bề mặt cơ thể, chủng tộc, số lần điều trị trước đây hoặc tình trạng bệnh. Các bệnh nhân có huyết thanh dương tính đối với các kháng thể tự miễn liên quan đến bệnh (RF và/hoặc anti-CCP) cho thấy hiệu quả cao so với MTX đơn trị trong tất cả các nghiên cứu. Hiệu quả ở các bệnh nhân có huyết thanh dương tính cao hơn so với các bệnh nhân có huyết thanh âm tính - những bệnh nhân này có hiệu quả khiêm tốn.
Sự cải thiện có ý nghĩa lâm sàng và thống kê được ghi nhận ở tất cả các yếu tố cấu thành của đáp ứng ACR (số khớp đau và sưng, đánh giá toàn bộ của bệnh nhân và bác sĩ, điểm chỉ số tàn tật (HAQ), đánh giá đau và CRP (mg/dL)).
- xem Bảng 9.

Image from Drug Label Content

Những bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV có điểm diễn tiến bệnh (DAS28) giảm nhiều hơn một cách có ý nghĩa so với những bệnh nhân được điều trị methotrexate đơn thuần. Những bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV có đáp ứng EULAR (điểm đánh giá của Hội Điều trị bệnh Thấp khớp châu Âu) từ trung bình đến tốt nhiều hơn một cách có ý nghĩa so với những bệnh nhân được điều trị bằng methotrexate đơn thuần.
- xem Bảng 10.

Image from Drug Label Content

Sự ức chế tổn thương khớp
Trong nghiên cứu WA17042 và WA17047 sự tổn thương cấu trúc khớp đã được đánh giá bằng X quang và sự thay đổi tổng điểm Sharp (TSS) và các điểm thành phần khác, điểm xói mòn và điểm hẹp khe khớp.
Nghiên cứu WA17042, thực hiện trên những bệnh nhân đáp ứng không đầy đủ với thuốc ức chế yếu tố hoại tử khối u, dùng MabThera IV kết hợp với methotrexate cho thấy bệnh nhân ít bị tiến triển trên X quang hơn đáng kể so với bệnh nhân nhóm methotrexate đơn thuần. Tỉ lệ bệnh nhân không bị tiến triển ăn mòn khớp cao hơn ở nhóm MabThera IV sau 56 tuần.
Nghiên cứu WA17047, được thực hiện trên bệnh nhân chưa điều trị với methotrexate (755 bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp giai đoạn sớm trong thời gian 8 tuần đến 4 năm), đã đánh giá sự ngăn ngừa tổn thương cấu trúc khớp như là tiêu chí chính của nghiên cứu (xem phần Cảnh báo và Thận trọng). Bệnh nhân được dùng giả dược, truyền 2 x 500 mg hoặc 2 x 1.000 mg MabThera IV. Từ tuần 24 bệnh nhân có thể dùng tiếp các chu kỳ MabThera IV (hoặc giả dược đến tuần 104) dựa trên tiêu chí 'Điều trị để lui bệnh'. Tiêu chí chính là sự thay đổi tổng điểm Sharp (TSS) đã cho thấy điều trị với MabThera IV với liều 2 x 1.000 mg kết hợp với methotrexate làm giảm đáng kể tỷ lệ tiến triển tổn thương khớp (PJD) ở tuần 52 so với với giả dược + methotrexate (xem Bảng 11). Việc giảm PJD có được chủ yếu là do sự giảm đáng kể trong sự thay đổi điểm xói mòn.
Sự ức chế tỷ lệ tiến triển tổn thương khớp cũng được quan sát thấy trong dài hạn. Một phân tích X quang tại thời điểm 2 năm trong nghiên cứu WA17042 đã cho thấy sự tiến triển tổn thương cấu trúc khớp đã giảm đáng kể ở bệnh nhân dùng MabThera IV (2 x 1.000 mg) + methotrexate so với methotrexate đơn trị cũng như tỷ lệ bệnh nhân không tiến triển tổn thương cấu trúc khớp cao hơn trong giai đoạn 2 năm.
- xem Bảng 11.

Image from Drug Label Content

Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
Những bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV báo cáo có sự cải thiện ở tất cả các kết quả được ghi nhận ở tất cả các bệnh nhân (bảng câu hỏi HAQ-DI, FACIT-F và SF-36). Giảm đáng kể chỉ số tàn tật (HAQ-DI), mệt mỏi (FACIT-F), và sự cải thiện ở lĩnh vực sức khỏe thể chất của SF-36 được ghi nhận ở những bệnh nhân được điều trị bằng Mabthera IV so với những bệnh nhân được điều trị methotrexate đơn thuần.
- xem Bảng 12 & 13.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content

Đánh giá xét nghiệm
Khoảng 10% bệnh nhân viêm khớp dạng thấp dương tính với thử nghiêm HACA trong các nghiên cứu lâm sàng. Sự xuất hiện HACA không liên quan đến tình trạng lâm sàng xấu đi hay tăng nguy cơ phản ứng với những lần truyền tiếp theo trong đa số bệnh nhân. Sự hiện diện của HACA có thể làm nặng hơn các phản ứng dị ứng tiêm truyền sau lần truyền thứ 2 của các đợt điều trị tiếp theo, và đã ghi nhận một số trường hợp hiếm gặp bị giảm khả năng tiêu tế bào B sau khi được điều trị những đợt tiếp theo.
Ở những bệnh nhân có yếu tố thấp (RF) dương tính, nồng độ yếu tố thấp được ghi nhận là giảm đáng kể sau khi điều trị với MabThera IV trong tất cả ba nghiên cứu (trong khoảng 45-64%, Hình 1).
- xem Hình 1.

Image from Drug Label Content

Nồng độ globulin miễn dịch toàn phần huyết tương, tổng số tế bào lympho toàn phần, và các tế bào bạch cầu nói chung vẫn giữ trong giới hạn bình thường sau khi điều trị với MabThera IV, ngoại trừ sự giảm thoáng qua lượng các tế bào bạch cầu sau 4 tuần điều trị đầu tiên. Hiệu giá kháng thể IgG đặc hiệu với quai bị, rubella, thủy đậu, uốn ván, cúm và viêm phổi do liên cầu khuẩn vẩn giữ ổn định trong vòng 24 tuần sau khi dùng MabThera IV ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.
Hiệu quả của rituximab lên sự thay đổi các dấu ấn sinh học được đánh giá ở những bệnh nhân trong một nghiên cứu. Nghiên cứu phụ này đánh giá tác động của đợt điều trị rituximab đơn thuần lên nồng độ của các chất sinh hóa, bao gồm các chất phản ánh hiện tượng viêm [Interleukin 6, C Reactive protein, serum amyloid type A protein, Protein S100 isotype A8 và A9], tự kháng thể (RF và anti-cyclic citrullinated peptide immunoglobulin) và chất chuyển hóa xương [osteocalcin và procollagen 1N terminal peptide (P1NP)]. Điều trị bằng MabThera IV, hoặc dùng đơn thuần hoặc phối hợp với methotrexate hoặc cyclophosphamide đều làm giảm nồng độ các chất gây viêm một cách có ý nghĩa, so với methotrexate đơn thuần trong 24 tuần theo dõi đầu tiên. Nồng độ các chất đánh dấu sự chuyển hoá xương, osteocalcin và P1NP, tăng một cách có ý nghĩa ở nhóm rituximab so với nhóm dùng methotrexate đơn thuần.
Hiệu quả lâu dài với liệu pháp điều trị nhiều đợt
Trong các thử nghiệm lâm sàng bệnh nhân được điều trị lại dựa trên mục tiêu điều trị hoặc là “Điều trị thuyên giảm bệnh” hoặc là “Điều trị theo nhu cầu” (PRN). Đợt điều trị nhắc lại của MabThera IV nhằm duy trì hoặc tăng cường hiệu quả điều trị không tuỳ thuộc vào mục tiêu điều trị (Điều trị thuyên giảm bệnh hoặc Điều trị theo nhu cầu) (Hình 2). Tuy nhiên, nhìn chung điều trị thuyên giảm bệnh đem lại đáp ứng tốt hơn và kiểm soát bệnh tật chặt chẽ hơn thể hiện qua các chỉ số ACRn, DAS28-ESR và HAQ-DI qua các thời điểm đánh giá. Bệnh nhân được điều trị theo nhu cầu thì giữa các đợt cũng gặp phải các triệu chứng bệnh tuơng tự như giai đoạn trước điều trị, biểu hiện qua điểm DAS28-ESR trở lại mức gần như trước khi điều trị, cũng như các triệu chứng liên quan tới Viêm khớp dạng thấp khác (Bảng 14).
- xem Bảng 14 & Hình 2.

Image from Drug Label Content


Image from Drug Label Content

Nghiên cứu ML25641 về tốc độ truyền 120 phút
Trong một thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, nhãn mở, đơn nhánh, 351 bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp thể hoạt động từ trung bình đến nặng, đáp ứng không đầy đủ với ít nhất một chất ức chế yếu tố hoại tử khối u và đang điều trị methotrexate, đã được điều trị 2 chu kỳ MabThera IV. Những bệnh nhân chưa điều trị bằng MabThera IV (n = 306) trước đó và những người đã từng được điều trị với 1 hoặc 2 chu kỳ MabThera IV từ 6 đến 9 tháng trước khi bắt đầu điều trị (n = 45), đều có khả năng được lựa chọn vào nghiên cứu.
Bệnh nhân được điều trị 2 chu kỳ MabThera IV (2 x 1000 mg) + methotrexate trong chu kỳ đầu tiên vào ngày thứ 1 và thứ 15 và chu kỳ thứ hai sau 6 tháng sau đó vào ngày thứ 168 và 182. Lần truyền đầu tiên của chu kỳ 1 (ngày thứ 1) được truyền trong khoảng thời gian 4,25 giờ (255 phút). Lần truyền thứ hai của chu kỳ 1 (ngày thứ 15) và cả hai lần truyền của chu kỳ thứ hai (ngày thứ 168 và 182) được truyền trong khoảng 2 giờ (120 phút). Bất kỳ bệnh nhân nào có phản ứng liên quan đến tiêm truyền nghiêm trọng (IRR) ở bất kỳ lần truyền nào đều bị rút khỏi nghiên cứu.
Tiêu chí chính của nghiên cứu là đánh giá tính an toàn của lần truyền lần thứ hai trong 2 giờ (120 phút) trong giai đoạn nghiên cứu đầu tiên của MabThera IV.
Tỷ lệ bị IRR ở ngày thứ 15 là 6,5% (95% độ tin cậy [4,1%-9,7%]) phù hợp với tỷ lệ ghi nhận được trước đó. Không có IRR nghiêm trọng nào được ghi nhận. Dữ liệu trong các ngày truyền thứ 168 và 182 (truyền trong 120 phút) cho thấy tỉ lệ IRR thấp, tương tự như tỷ lệ quan sát thấy trước đó, không có IRR nghiêm trọng xảy ra. (Xem phần Tác dụng không mong muốn, thử nghiệm lâm sàng).
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Tổng cộng có 197 bệnh nhân mắc u hạt kèm viêm đa mạch thể hoạt động nặng (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA) đã được thu nhận và điều trị trong một nghiên cứu không kém hơn, có nhóm chứng, ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm. Bệnh nhân 15 tuổi trở lên, được chẩn đoán u hạt kèm viêm đa mạch thể hoạt động nặng với (u hạt Wegener) (75% bệnh nhân) hoặc viêm đa vi mạch (MPA) (24% bệnh nhân) theo tiêu chuẩn đồng thuận hội nghị Chapel Hill (1% bệnh nhân không rõ loại GPA và MPA mắc phải).
Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên theo tỉ lệ 1:1 để nhận cyclophosphamide uống hàng ngày (2 mg/kg/ngày) trong 3 đến 6 tháng, sau đó là azathioprine hoặc MabThera IV (375 mg/m2) mỗi tuần một lần trong 4 tuần. Bệnh nhân ở cả hai nhóm nhận được tiêm 1000mg xung tĩnh mạch (IV) methylprednisolone (hoặc một glucocorticoid liều tương đương) mỗi ngày từ 1 đến 3 ngày, sau đó prednisone uống (1 mg/kg/ngày, không quá 80 mg/ngày). Prednisone giảm liều dần được hoàn tất trong 6 tháng kể từ khi bắt đầu điều trị theo nghiên cứu.
Kết cuộc chính được đo lường là sự đạt được thuyên giảm hoàn toàn tại thời điểm 6 tháng được xác định là điểm hoạt động Birmingham về viêm mạch máu cho u hạt Wegener bằng 0, và ngưng điều trị glucocorticoid. Biên độ xác định trước cho mục tiêu chứng minh sự không kém hơn cho sự khác biệt về điều trị là 20%.
Nghiên cứu đã chứng minh MabThera không thua kém so với cyclophosphamide về sự lui bệnh hoàn toàn tại thời điểm 6 tháng (Bảng 15). Ngoài ra, tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn trong nhóm dùng MabThera IV là lớn hơn tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn ước tính ở những bệnh nhân bị GPA và MPA nặng không được điều trị hoặc chỉ điều trị với glucocorticoid, dựa trên dữ liệu đã có trước đây.
Hiệu quả đã được quan sát ở cả bệnh nhân mới được chẩn đoán GPA hay MPA lẫn tái phát.
- xem Bảng 15.

Image from Drug Label Content

•  Dạng tiêm dưới da
Kinh nghiệm lâm sàng sử dụng MabThera dạng tiêm dưới da trong u lymphô không Hodgkin
U lympho không Hodgkin thể nang chưa được điều trị BO22334 (SABRINA):
Một nghiên cứu hai giai đoạn pha III, quốc tế, đa trung tâm, ngẫu nhiên, có nhóm chứng, nhãn mở được thực hiện ở những bệnh nhân lympho thể nang trước đây chưa được điều trị, để nghiên cứu tính không thua kém về dược động học, cùng với hiệu quả và độ an toàn của MabThera tiêm dưới da kết hợp với CHOP hoặc CVP so với MabThera tiêm tĩnh mạch kết hợp với CHOP hoặc CVP theo sau bởi điều trị duy trì bằng MabThera.
Mục tiêu của giai đoạn đầu tiên là xác định liều rituximab tiêm dưới da để MabThera có mức Ctrough huyết thanh tương đương với MabThera tiêm tĩnh mạch, được dùng cho bệnh nhân như là một phần của giai đoạn điều trị tấn công mỗi 3 tuần trong 8 chu kỳ (xem phần Dược động học). Giai đoạn 1 tiến hành trên bệnh nhân không được điều trị trước đó có CD20 dương tính, u lympho dạng nang (FL) giai đoạn 1, 2 hoặc 3a (n = 127). Bệnh nhân có đáp ứng ở cuối giai đoạn tấn công được điều trị duy trì với dạng tương ứng (tiêm truyền tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da) mà đã dùng trong giai đoạn tấn công, mỗi 8 tuần trong 24 tháng.
Mục tiêu của giai đoạn 2 là cung cấp thêm dữ liệu về hiệu quả và an toàn cho rituximab SC so với rituximab IV sử dụng liều 1.400 mg SC đã được thiết lập ở giai đoạn 1. Các bệnh nhân thể nang giai đoạn 1, 2 hoặc 3a có CD20 dương tính trước đây chưa điều trị (n = 283) đã được thu nhận vào giai đoạn 2.
Thiết kế nghiên cứu tổng thể là giống nhau xuyên suốt giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm điều trị sau đây:
• MabThera tiêm dưới da (n = 205): chu kỳ đầu tiên MabThera tiêm tĩnh mạch cộng với 7 chu kỳ MabThera tiêm dưới da kết hợp với tối đa 8 chu kỳ của CHOP hoặc CVP hóa trị liệu được sử dụng mỗi 3 tuần. MabThera tiêm tĩnh mạch được dùng ở liều tiêu chuẩn 375 mg/m2. MabThera tiêm dưới da được dùng ở liều 1.400 mg. Những bệnh nhân đạt được ít nhất là PR được điều trị MabThera tiêm dưới da duy trì mỗi 8 tuần một lần trong 24 tháng.
• MabThera tiêm tĩnh mạch (n = 205): 8 chu kỳ MabThera tiêm tĩnh mạch kết hợp với tối đa 8 chu kỳ CHOP hoặc CVP hóa trị liệu được sử dụng mỗi 3 tuần. MabThera tiêm tĩnh mạch được dùng ở liều tiêu chuẩn 375 mg/m2. Các bệnh nhân đạt được ít nhất là PR được điều trị duy trì MabThera tiêm tĩnh mạch mỗi 8 tuần một lần trong 24 tháng.
Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn (ORR, đáp ứng hoàn toàn tổng hợp [CR], đáp ứng hoàn toàn chưa khẳng định [CRu], và đáp ứng một phần [PR]) ở cuối giai đoạn tấn công được tính toán sử dụng cách đánh giá đáp ứng của điều tra viên trong quần thể bệnh nhân dự định điều trị ITT dựa trên số liệu tổng hợp từ giai đoạn 1 và 2. Ngoài ra, ORR và tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn (CRR, bao gồm CR và CRu) ở cuối giai đoạn duy trì và tiêu chí thời gian dẫn đến biến cố (thời gian sống không tiến triển bệnh [PFS] và thời gian sống còn toàn bộ [OS] đã được phân tích. Hiệu quả được trình bày trong bảng 16 dựa trên thời gian theo dõi trung bình khoảng 58 tháng.
- xem Bảng 16.

Image from Drug Label Content

Phân tích nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng giữa BSA, hóa trị liệu và các phân nhóm giới tính không khác biệt đáng kể so với tổng thể dân số ITT.
Hiệu quả lâu dài với liệu pháp điều trị nhiều đợt
(xem phần ''Liệu pháp điều trị nhiều đợt'' trong Dạng tiêm truyền tĩnh mạch bên trên).
Tính sinh miễn dịch
Giống các protein điều trị, có khả năng có đáp ứng miễn dịch ở những bệnh nhân điều trị bằng MabThera. Dữ liệu cho thấy số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm được cân nhắc dương tính với kháng thể kháng rituximab bằng xét nghiệm miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Kết quả xét nghiệm miễn dịch có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm độ nhạy và độ đặc hiệu, xử lý mẫu, thời gian thu thập mẫu, các thuốc dùng đồng thời và bệnh có sẵn. Vì những lý do này,việc so sánh tỷ lệ kháng thể kháng rituximab với tỷ lệ kháng thể trong các nghiên cứu khác hoặc với các thuốc khác có thể có sự sai khác.
Dữ liệu từ chương trình phát triển chế phẩm tiêm dưới da cho thấy rằng sự hình thành kháng thể chống rituximab (HACAs) sau khi tiêm dưới da tương ứng với những gì quan sát sau khi tiêm tĩnh mạch.
Trong nghiên cứu SABRINA (BO22334), tỷ lệ kháng thể kháng rituximab sinh ra/tăng lên trong quá trình điều trị ở nhóm SC thấp và tương tự nhóm IV (1% IV so với 2% SC). Tỷ lệ kháng thể kháng rHuPH20 sinh ra/tăng lên trong quá trình điều trị là 8% ở nhóm IV so với 13% ở nhóm SC, và không có bệnh nhân nào dương tính với kháng thể kháng rHuPH20 đều dương tính với kháng thể trung hòa.
Tỷ lệ chung của các bệnh nhân được phát hiện có kháng thể kháng rHuPH20 nhìn chung vẫn không thay đổi trong quá trình theo dõi ở cả hai nghiên cứu. Ý nghĩa lâm sàng của sự xuất hiện kháng thể kháng rituximab hoặc kháng thể kháng rHuPH20 sau khi điều trị bằng MabThera tiêm dưới da vẫn chưa rõ. Sự xuất hiện của kháng thể kháng rituximab hoặc kháng thể kháng rHuPH20 không ảnh hưởng đến hiệu quả và tính an toàn ở nghiên cứu trên.
Dược động học
Hấp thu
Dạng tiêm dưới da (1.400 mg)

SparkThera (BP22333): MabThera với liều cố định 1.400 mg được tiêm dưới da trong thời gian duy trì, sau khi dùng ít nhất một chu kỳ MabThera tiêm tĩnh mạch với liều 375 mg/m2, ở những bệnh nhân FL người trước đây đã đáp ứng với MabThera tiêm tĩnh mạch trong lúc điều trị tấn công. Trị số trung bình dự đoán Cmax ở phác đồ mỗi hai tháng (q2m) MabThera tiêm dưới da và phác đồ mỗi hai tháng MabThera tiêm tĩnh mạch tương đương nhau là 201 và 209 μg/mL. Tương tự, phác đồ mỗi 3 tháng MabThera tiêm dưới da và phác đồ mỗi 3 tháng MabThera tiêm tĩnh mạch có trị số trung bình dự đoán Cmax tương đương nhau là 189 và 184 μg/mL. Các Tmax trung bình trong MabThera tiêm dưới da là khoảng 3 ngày so với Tmax vào lúc kết thúc hoặc gần kết thúc truyền đối với nhóm MabThera tiêm mạch.
SABRINA (BO22334): MabThera với liều cố định 1.400 mg được dùng 6 chu kỳ tiêm dưới da trong điều trị tấn công mỗi 3 tuần, sau chu kỳ đầu tiên dùng MabThera tiêm tĩnh mạch với liều 375 mg/m2, ở những bệnh nhân FL chưa được điều trị trước đó, kết hợp với hóa trị liệu.
Cmax của rituximab trong huyết thanh ở chu kỳ 7 tương tự nhau giữa hai nhóm điều trị, với các giá trị trung bình nhân (CV%) của MabThera tiêm mạch và MabThera tiêm dưới da lần lượt là 250,63 (19,01) μg/mL và 236,82 (29,41) μg/mL, tương ứng với kết quả tỷ lệ trung bình nhân (Cmax, SC/Cmax, IV) là 0,941 (CI 90%: 0,872, 1,015).
Dựa trên một phân tích dược động học dân số, tỷ lệ sinh khả dụng tuyệt đối đã được ước tính là 71% (95% CI: 70,0-72,1).
Phân bố
U lympho không Hodgkin
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch
Dựa trên phân tích dược động học dân số ở 298 bệnh nhân u lympho không Hodgkin sử dụng nhiều đợt tiêm truyền MabThera IV đơn trị hay phối hợp với CHOP, ước tính điển hình của thanh thải không chuyên biệt (CL1), thanh thải chuyên biệt (CL2) có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng tế bào B hay kích thước khối u, và thể tích phân phối khoang trung tâm (V1) lần lượt là 0,14 L/ngày, 0,59 L/ngày, và 2,7 L/ngày.
Ước tính trung vị thời gian bán thải pha cuối của rituximab là 22 ngày (trong khoảng 61 đến 52 ngày). Số lượng tế bào có CD19 dương tính lúc ban đầu và kích thước của khối u cũng ảnh hưởng đến sự biến thiên của thanh thải chuyên biệt CL2 của rituximab ghi nhận từ 161 bệnh nhân sử dụng 375 mg/m2 tiêm truyền trong 4 tuần. Bệnh nhân có CL2 cao khi có số tế bào CD19 dương tính cao hay khối u lớn. Tuy nhiên, phần lớn những biến thiên giữa các cá thể về CL2 vẫn tồn tại sau khi điều chỉnh số lượng tế bào CD19 dương tính và kích thước khối u. V1 thay đổi theo diện tích bề mặt cơ thể (BSA) và điều trị CHOP. Sự biến thiên của V1 (27,1% và 19,0%) do sự thay đổi của diện tích bề mặt cơ thể (trong khoảng 1,53 đến 2,32 m2) và điều trị CHOP đồng thời là tương đối nhỏ. Tuổi, giới tính, chủng tộc, và tình trạng hoạt động cơ thể đánh giá theo WHO không ảnh hưởng đến dược động học của rituximab. Phân tích này gợi ý cho thấy việc chỉnh liều của rituximab theo bất kỳ biến số đánh giá nào khó có thể làm giảm một cách đáng kể các biến thiên về dược động học.
203 bệnh nhân u lympho không Hodgkin chưa sử dụng rituximab trước đó được truyền MabThera IV 375 mg/m2 mỗi tuần trong 4 tuần. Nồng độ tối đa trung bình (Cmax) sau 4 lần truyền là 486 μg/mL (trong khoảng từ 77,5 đến 996,6 μg/mL). Nồng độ huyết thanh của rituximab cao nhất và thấp nhất tỉ lệ nghịch với giá trị ban đầu của số tế bào B có CD19 dương tính và kích thước của khối u. Nồng độ huyết thanh ở trạng thái ổn định cao hơn ở những bệnh nhân đáp ứng điều trị so với bệnh nhân không đáp ứng. Nồng độ huyết thanh cao hơn ở những bệnh nhân có phân loại (IWF) phân nhóm B, C, và D so với phân loại (IWF) phân nhóm A. Rituximab có thể được phát hiện trong huyết thanh của bệnh nhân 3-6 tháng sau khi hoàn thành đợt điều trị cuối cùng.
37 bệnh nhân u lympho không Hodgkin được truyền MabThera IV 375 mg/m2 mỗi tuần trong 8 tuần. Nồng độ tối đa trung bình (Cmax) tăng sau mỗi lần truyền tiếp theo, trung bình là 243 μg/mL (trong khoảng 16-582 μg/mL) sau lần truyền đầu tiên đến 550 μg/mL (trong khoảng 171-1.177 μg/mL) sau lần truyền thứ tám.
Đặc tính dược động học của MabThera IV khi truyền 6 lần, mỗi lần 375 mg/m2 phối hợp với 6 liệu trình hóa trị CHOP tương tự với đặc tính dược động học của MabThera IV khi sử dụng đơn thuần.
Dạng tiêm dưới da (1.400mg)
SparkThera (BP22333)
MabThera với liều cố định 1.400 mg được tiêm dưới da trong giai đoạn duy trì, sau ít nhất một chu kỳ MabThera IV với liều 375 mg/m2, ở những bệnh nhân FL người trước đây đã đáp ứng với MabThera IV. Các giá trị trung bình được tiên đoán và giá trị trung bình nhân Ctrough ở chu kỳ 2 là cao hơn ở nhóm MabThera SC so với nhóm MabThera IV. Giá trị trung bình nhân của phác đồ mỗi 2 tháng MabThera SC và phác đồ mỗi 2 tháng MabThera IV lần lượt là 32,2 và 25,9 μg/mL và của phác đồ mỗi 3 tháng MabThera SC và phác đồ mỗi 3 tháng MabThera IV tương ứng là 12,1 và 10,9 μg/mL. Tương tự như vậy, các giá trị trung bình được tiên đoán và giá trị trung bình nhân AUCtau tại chu kỳ 2 ở nhóm MabThera SC cao hơn so với nhóm MabThera IV. Giá trị trung bình nhân của phác đồ mỗi 2 tháng MabThera SC và phác đồ mỗi 2 tháng MabThera IV lần lượt là 5.430 và 4.012 μg•ngày/mL và của phác đồ mỗi 3 tháng MabThera SC và phác đồ mỗi 3 tháng MabThera IV lần lượt là 5.320 và 3.947 μg•ngày/mL.
SABRINA (BO22334)
MabThera với liều cố định 1.400 mg được dùng như một liều tiêm dưới da, vùng bụng, mỗi 3 tuần. Bệnh nhân FL CD20+, độ 1, 2, hoặc 3a chưa được điều trị trước đó được chọn ngẫu nhiên 1:1 để được tiêm dưới da MabThera (chu kỳ đầu tiên tiêm tĩnh mạch với liều 375 mg/m2, tiếp sau là 7 chu kỳ tiêm dưới da rituximab) hoặc MabThera tiêm tĩnh mạch với liều 375 mg/m2 (8 chu kỳ) kết hợp với tối đa 8 chu kỳ CHOP hoặc CVP hóa trị liệu được sử dụng mỗi ba tuần như là một phần của điều trị tấn công. Các giá trị trung bình và giá trị trung bình nhân Ctrough tại thời điểm tấn công chu kỳ 7 (trước liều Chu kỳ 8) là cao hơn ở nhóm tiêm dưới da MabThera so với nhóm MabThera tiêm tĩnh mạch. Giá trị trung bình nhân là 134,6 μg/mL ở nhóm MabThera SC so với 83,1 μg/mL ở nhóm MabThera IV.
Tương tự như vậy, các giá trị trung bình và trung bình nhân AUC đo ở thời điểm tấn công chu kỳ 7 (trước liều Chu kỳ 8) là cao hơn ở nhóm MabThera SC so với nhóm MabThera IV. Trị số trung bình nhân AUC là 3.778,9 μg • ngày/mL ở nhóm SC MabThera so với 2.734,2 μg•ngày/mL ở nhóm MabThera IV.
Trong một phân tích dược động học dân số ở những bệnh nhân FL được truyền một hoặc nhiều liều MabThera IV đơn độc hoặc kết hợp với hóa trị liệu, các giá trị ước đoán của độ thanh thải không đặc hiệu (CL1), độ thanh thải đặc hiệu ban đầu (CL2) (có khả năng có đóng góp của các tế bào B hoặc khối u) và thể tích khoang trung tâm của sự phân phối (V1) là 0,194 L/ngày, 0,535 L/ngày, và 4,37 L, tương ứng. Thời gian bán thải trung bình của MabThera SC là 29,7 ngày (thay đổi từ 9,9-91,2 ngày).
Trong phân tích dữ liệu cuối cùng từ 403 bệnh nhân dùng MabThera SC và/hoặc IV trong các nghiên cứu BP22333 (277 bệnh nhân) và BO22334 (126 bệnh nhân), trọng lượng và diện tích bề mặt cơ thể trung bình tương ứng là 74,4 kg (thay đổi từ 43,9-130 kg) và 1,83 m2 (thay đổi từ 1,34-2,48 m2). Độ tuổi trung bình là 57,4 năm (thay đổi từ 23-87 tuổi). Không có khác biệt giữa các thông số về dân số học và về các tiêu chí cận lâm sàng của hai nghiên cứu.
Tuy nhiên, số lượng tế bào B ban đầu trong nghiên cứu BP22333 thấp hơn đáng kể so với nghiên cứu BO22334, vì bệnh nhân trong nghiên cứu BP22333 vào nghiên cứu đã nhận được tối thiểu là bốn chu kỳ của MabThera IV trong điều trị tấn công và ít nhất một chu kỳ duy trì MabThera IV, trong khi bệnh nhân trong nghiên cứu BO22334 đã không được dùng MabThera trước khi tham gia. Số liệu về lượng tế bào u ban đầu chỉ có sẵn đối với bệnh nhân trong nghiên cứu BO22334.
Diện tích bề mặt cơ thể được xác định là yếu tố đồng ảnh hưởng chính. Tất cả các thông số về độ thanh thải và thể tích tăng lên theo kích thước cơ thể. Trong số những yếu tố phụ thuộc đồng ảnh hưởng khác, thể tích trung tâm tăng và hằng số tỷ lệ hấp thu giảm theo tuổi (cho các bệnh nhân trong độ tuổi > 60 tuổi), nhưng những sự phụ thuộc theo tuổi đã được chứng minh là không làm thay đổi đáng kể sự phơi nhiễm với MabThera. Chỉ 13 bệnh nhân được tầm soát thấy kháng thể kháng thuốc và không dẫn đến bất kỳ sự gia tăng độ thanh thải có ý nghĩa lâm sàng nào.
Bệnh bạch cầu lympho mạn tính
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch: MabThera được truyền với liều 375 mg/m2 ở liệu trình đầu tiên sau đó tăng lên 500 mg/m2 mỗi liệu trình trong 5 liệu trình tiếp theo phối hợp fludarabine và cyclophosphamide ở bệnh nhân ung thư bạch cầu lympho mạn tính. Nồng độ tối đa trung bình (Cmax) (N=15) là 408 μg/mL (trong khoảng 97-764 μg/mL) sau lần truyền thứ 5 với liều 500 mg/m2.
Viêm khớp dạng thấp
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch: Sau hai lần truyền tĩnh mạch rituximab với liều 1.000 mg, cách nhau 2 tuần, thời gian bán thải pha cuối trung bình là 20,8 ngày (trong khoảng 8,58 đến 35,9 ngày), độ thanh thải toàn thân trung bình là 0,23 L/ngày (trong khoảng 0,091 đến 0,67 L/ngày), và thể tích phân bố ở trạng thái ổn định là 4,6 L (trong khoảng 1,7 đến 7,51 L). Phân tích dược động học dân số trên cùng dữ liệu cho các giá trị trung bình tương đương đối với độ thanh thải toàn thân và thời gian bán thải, lần lượt là 0,26 L/ngày và 20,4 ngày. Phân tích dược động học dân số cho thấy BSA (diện tích bề mặt cơ thể) và giới tính là những yếu tố có ý nghĩa nhất để giải thích sự biến thiên giữa các cá thể về thông số dược động học. Sau khi hiệu chỉnh về BSA, những bệnh nhân nam có thể tích phân bố lớn hơn và độ thanh thải nhanh hơn những bệnh nhân nữ. Sự khác nhau về dược động học có liên quan đến giới không được xem là có ý nghĩa về mặt lâm sàng và không cần phải điều chỉnh liều. Dược động học của rituximab được đánh giá trong 4 nghiên cứu dùng liều rituximab liều 500 mg và 1000 mg vào ngày thứ nhất và ngày thứ 15. Trong tất cả các nghiên cứu này, dược động học của rituximab là tỷ lệ theo liều trên các khoảng liều giới hạn đã được nghiên cứu. Cmax trung bình của rituximab trong huyết thanh sau lần truyền lần đầu tiên dao động từ 157 đến 171 μg/mL cho liều 2 x 500 mg và dao động từ 298 đến 341 μg/mL cho liều 2 x 1.000 mg. Sau lần truyền thứ hai, Cmax trung bình dao động từ 183 đến 198 μg/mL cho liều 2 x 500 mg và dao động từ 355 đến 404 μg/mL cho liều 2 x 1.000 mg. Thời gian bán thải trung bình dao động từ 15 đến 16,5 ngày đối với nhóm liều 2 x 500 mg và 17 đến 21 ngày đối với nhóm dùng liều 2 x 1000 mg. Cmax trung bình cao hơn 16 đến 19% sau lần truyền lần thứ hai so với lần truyền đầu tiên cho cả hai chế độ liều.
Dược động học của rituximab được đánh giá sau hai liều IV 500 mg và 1.000 mg sau khi điều trị lại trong chu kỳ thứ hai. Cmax trung bình của rituximab trong huyết thanh sau lần truyền đầu tiên là 170 đến 175 μg/mL đối với liều 2 x 500 mg và 317-337 μg/mL đối với liều 2 x 1.000 mg. Cmax sau lần truyền lần thứ hai là 207 μg/mL đối với liều 2 x 500 mg và dao động từ 377 đến 386 μg/mL đối với liều 2 x 1.000 mg. Thời gian bán thải trung bình sau lần truyền thứ hai, sau đợt thứ hai, là 19 ngày đối với liều 2 x 500 mg và dao động từ 21 đến 22 ngày đối với liều 2 x 1000 mg. Các thông số dược động học của rituximab có thể so sánh được trong 2 chu kỳ điều trị.
Các thông số dược động học trong nhóm bệnh nhân đáp ứng không đầy đủ với yếu tố chống hoại tử khối u (anti-TNF), theo chế độ liều tương tự (2 x 1.000 mg, IV, cách nhau 2 tuần), tương tự với nồng độ đỉnh trung bình là 369 μg/mL và một thời gian bán thải trung bình là 19,2 ngày.
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA))
Dang tiêm truyền tĩnh mạch
Dựa trên phân tích dược động học dân số trên dữ liệu 97 bệnh nhân GPA và MPA đã sử dụng 375 mg/m2 MabThera IV mỗi tuần một lần với tổng cộng bốn liều, thời gian bán thải trung bình ước tính là 23 ngày (thay đổi từ 9-49 ngày).
Độ thanh thải trung bình và thể tích phân phối của rituximab tương ứng là 0,313 L/ngày (thay đổi từ 0,116-0,726 L/ngày) và 4,50 L (thay đổi từ 2,25-7,39 L).
Các thông số PK của rituximab ở các bệnh nhân GPA và MPA tương tự như những gì đã được ghi nhận ở những bệnh nhân RA (xem mục Phân bố).
Đào thải: Xem phần Phân bố.
Dược động học ở những đối tượng đặc biệt: Chưa có số liệu về dược động học ở những bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận.
An toàn tiền lâm sàng
MabThera SC:
Dạng tiêm dưới da chứa hyaluronidase người tái tổ hợp (rHuPH20), một loại enzyme sử dụng để tăng sự phân tán và hấp thu của thuốc dùng cùng khi được tiêm dưới da. Sự hấp thu vào hệ tuần hoàn của rHuPH20 sau khi tiêm dưới da là không chắc có xảy ra.
Tuy nhiên, các nghiên cứu dược động học và độc tính trên động vật chứng minh là có sự giảm trọng lượng của thai nhi và tăng số lượng tái hấp thu sau tiêm rHuPH20, ở mức phơi nhiễm toàn thân của mẹ tương ứng với tình trạng sau khi dùng liều bolus tĩnh mạch ngẫu nhiên một lọ duy nhất MabThera SC trên người dựa trên các giả định thận trọng nhất có thể.
Không có bằng chứng của bất thường hình thành cấu trúc (ví dụ sự hình thành u quái) do tiếp xúc toàn thân với rHuPH20.
Chỉ định/Công dụng
MabThera IV
U lympho không Hodgkin dòng B, CD20 dương tính
MabThera được chỉ định để điều trị:
- Bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV chưa được điều trị trước đó, kết hợp với hóa trị liệu.
- Dưới hình thức điều trị duy trì trên bệnh nhân u lympho thể nang, sau khi có đáp ứng với điều trị khởi đầu.
- Đơn trị liệu cho bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV kháng trị hóa trị liệu hoặc tái phát lần thứ hai.
- Bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B lớn có CD20 dương tính, kết hợp với hóa trị liệu CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine và prednisone).
Bạch cầu mạn dòng lympho CD20 dương tính
- MabThera phối hợp với hóa trị liệu được chỉ định để điều trị bệnh nhân bị bạch cầu mạn dòng lympho (CLL) chưa điều trị trước đó và bệnh nhân bị tái phát hoặc kháng hóa trị.
Viêm khớp dạng thấp
MabThera phối hợp với methotrexate được chỉ định để điều trị ở người lớn mắc:
- Viêm khớp dạng thấp tiến triển nặng có đáp ứng kém hoặc không dung nạp với các thuốc chống thấp (DMARD) bao gồm một hoặc nhiều liệu pháp điều trị ức chế yếu tố hoại tử khối u (TNF).
MabThera cho thấy làm giảm tỷ lệ tiến triển tổn thương khớp được đánh giá bằng X-quang, cải thiện hoạt động chức năng và tạo được đáp ứng đáng kể trên lâm sàng khi được dùng phối hợp với methotrexate.
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
MabThera IV phối hợp glucocorticoids được chỉ định điều trị cho bệnh nhân u hạt kèm viêm đa mạch (GPA, còn được gọi là u hạt Wegener) thể hoạt động nặng và viêm đa vi mạch (MPA).
MabThera SC
U lympho không Hodgkin
MabThera SC được chỉ định để điều trị:
- Bệnh nhân u lympho thể nang giai đoạn III-IV chưa được điều trị trước đó, dùng kết hợp với hóa trị liệu.
- Bệnh nhân u lympho thể nang sau đáp ứng với điều trị tấn công, dùng điều trị duy trì.
- Bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa có CD20 dương tính, dùng kết hợp hóa trị liệu CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine và prednisone).
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
TỔNG QUÁT
Sự thay thế bằng bất kỳ sản phẩm thuốc sinh học nào đều đòi hỏi sự đồng ý của bác sĩ kê đơn.
Kiểm tra các nhãn sản phẩm là quan trọng để đảm bảo liều lượng và dạng thuốc phù hợp (IV hay SC) cho bệnh nhân, theo toa thuốc.
MabThera nên được tiêm/truyền ở cơ sở có đầy đủ các dụng cụ hồi sức để có thể sử dụng ngay lập tức và dưới sự theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế có kinh nghiệm.
Sự an toàn và hiệu quả của việc thay thế hoặc chuyển đổi giữa MabThera với các sản phẩm tương tự sinh học nhưng không được coi là có thể hoán đổi cho nhau chưa được thiết lập. Do đó cần cân nhắc cẩn thận rủi ro và lợi ích của việc thay thế hoặc chuyển đổi các thuốc cho nhau.
Điều trị dự phòng
Việc sử dụng trước thuốc giảm đau/hạ sốt (ví dụ như paracetamol/acetaminophen) và thuốc kháng histamine (ví dụ như diphenhydramine) luôn nên được tiến hành trước khi truyền/tiêm MabThera IV/SC.
Việc sử dụng trước các loại glucocorticoid cũng nên được cân nhắc, đặc biệt nếu MabThera không được phối hợp với hóa trị có chứa steroid (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Chỉnh liều: Không nên giảm liều của MabThera. Khi MabThera được dùng kết hợp với hóa trị liệu, nên giảm liều chuẩn của các thuốc hóa trị.
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch
MabThera IV không nên được dùng để tiêm dưới da (xem phần Các hướng dẫn sử dụng, thao tác và hủy bỏ).
Không được dùng dịch pha truyền để tiêm tĩnh mạch nhanh hoặc truyền nhanh (xem phần Các hướng dẫn sử dụng, thao tác và hủy bỏ).
* Tốc độ truyền tĩnh mạch:
Lần truyền đầu tiên: Tốc độ truyền khởi đầu được khuyến cáo là 50 mg/giờ; sau 30 phút đầu tiên, tốc độ có thể tăng thêm 50 mg/giờ mỗi 30 phút tới tối đa là 400 mg/giờ. Tốc độ này tương ứng với tổng thời gian truyền 4,25 giờ.
Những lần truyền tiếp theo: Những lần truyền tiếp theo của MabThera IV có thể được bắt đầu với tốc độ 100 mg/giờ và tăng thêm 100 mg/giờ mỗi 30 phút tới liều tối đa là 400 mg/giờ. Tốc độ này tương ứng với tổng thời gian truyền 3,25 giờ.
Dạng tiêm dưới da
MabThera dạng tiêm dưới da (SC) không được dùng để truyền tĩnh mạch (xem phần Các hướng dẫn sử dụng, thao tác và hủy bỏ).
MabThera SC 1.400 mg chỉ được sử dụng để điều trị u lympho không Hodgkin.
MabThera SC nên được tiêm dưới da thành bụng và không bao giờ tiêm vào vùng da đỏ, bầm, mềm, cứng hoặc vùng da có nốt ruồi hoặc sẹo. Hiện không có dữ liệu về việc tiêm ở những vùng da khác của cơ thể, vì vậy vị trí tiêm nên được thực hiện giới hạn ở thành bụng.
Trong quá trình điều trị MabThera SC, tất cả các thuốc tiêm dưới da khác tốt nhất nên được tiêm ở các vùng da khác.
MabThera SC 1.400 mg nên được tiêm trong khoảng 5 phút.
Nếu việc tiêm thuốc bị gián đoạn thì có thể bắt đầu lại hoặc có thể tiêm ở vùng da khác, nếu thích hợp.
LIỀU CHUẨN
U lympho không Hodgkin có độ ác tính thấp hoặc thể nang
Mọi bệnh nhân phải dùng liều MabThera đầu tiên trong liệu trình điều trị qua đường tiêm truyền tĩnh mạch. Trong quá trình dùng liều đầu tiên, bệnh nhân có nguy cơ cao bị các phản ứng liên quan đến tiêm truyền. Các phản ứng liên quan đến tiêm truyền xuất hiện ở lần tiêm MabThera đầu tiên có thể quản lý bằng cách tiêm truyền chậm hoặc dừng tiêm truyền (xem mục Cảnh báo và thận trọng). Dạng tiêm dưới da chỉ được dùng từ liều thứ hai hoặc ở những chu kỳ sau (xem tiểu mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên).
Lần tiêm đầu tiên:
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch:
Ở lần tiêm đầu tiên, MabThera phải được dùng bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch với liều 375 mg/m2 diện tích da cơ thể (xem tiểu mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên).
Những lần tiêm tiếp theo (dạng tiêm dưới da):
Những bệnh nhân không thể dùng toàn bộ liều MabThera IV, nên tiếp tục dùng những chu kỳ tiếp theo cho đến khi đạt toàn bộ liều IV.
Những bệnh nhân đã dùng toàn bộ liều MabThera IV, liều thứ hai và những lần tiếp theo có thể tiêm dưới da bằng cách sử dụng dạng tiêm dưới da SC (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Điều trị khởi đầu
Điều trị đơn trị
• MabThera IV: Liều khuyến cáo của MabThera IV được dùng đơn trị liệu cho người trưởng thành là 375mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể (BSA), được dùng dưới dạng truyền tĩnh mạch (xem phần Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên) mỗi tuần một lần trong 4 tuần.
• MabThera SC: Liều khuyến cáo của MabThera SC sử dụng đơn trị ở bệnh nhân trưởng thành là tiêm dưới da một liều cố định 1.400 mg bất kể diện tích da (DTD) của bệnh nhân, tiêm 1 lần mỗi tuần trong 3 tuần sau lần dùng ở tuần thứ nhất là tiêm tĩnh mạch (tuần đầu tiên truyền tĩnh mạch, 3 tuần sau tiêm dưới da, tổng thời gian 4 tuần).
Liệu pháp phối hợp
• MabThera IV:
Liều khuyến cáo của MabThera IV (R-IV) phối hợp với phác đồ hóa trị là 375mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể (BSA) trong từng đợt như sau:
- 8 liệu trình R-IV với phác đồ CVP (21 ngày/liệu trình)
- 8 liệu trình R-IV với phác đồ MCP (28 ngày/liệu trình)
- 8 liệu trình R-IV với phác đồ CHOP (21 ngày/liệu trình); 6 liệu trình nếu lui bệnh hoàn toàn sau 4 liệu trình điều trị.
- 6 liệu trình với R-IV với CHVP-Interferon (21 ngày/liệu trình)
MabThera nên được dùng vào ngày thứ nhất của mỗi liệu trình hóa trị sau khi truyền tĩnh mạch thành phần glucocorticoid của phác đồ hóa trị, nếu có.
• MabThera SC:
MabThera SC nên được tiêm vào ngày 0 hoặc 1 của mỗi chu kỳ hóa trị sau khi đã tiêm thành phần glucocorticoid của phần hóa trị, nếu có.
Liều khuyến cáo của MabThera IV khi phối hợp với bất kỳ công thức hóa trị nào là 375 mg/m2 da, truyền tĩnh mạch ở chu kỳ đầu tiên, theo sau là tiêm dưới da (R-SC) liều cố định 1.400 mg bất kể diện tích da của bệnh nhân là như thế nào.
- Chu kỳ đầu tiên R-IV với CVP + 7 chu kỳ R-SC với CVP (21 ngày/chu kỳ)
- Chu kỳ đầu tiên R-IV với MCP + 7 chu kỳ R-SC với MCP (28 ngày/chu kỳ)
- Chu kỳ đầu tiên R-IV với CHOP + 7 chu kỳ R-SC với CHOP (21 ngày/chu kỳ); hoặc tổng cộng 6 chu kỳ (lần đầu là IV sau đó là 5 SC) nếu đạt sự lui bệnh sau 4 chu kỳ
- Chu kỳ đầu tiên R-IV với CHVP-Interferon + 5 chu kỳ R-SC với CHVP-Interferon (21 ngày/chu kỳ).
Liệu pháp thay thế: những lần truyền tĩnh mạch tiếp theo trong 90 phút:
Những bệnh nhân không bị các phản ứng bất lợi liên quan đến tiêm truyền mức độ 3 hoặc 4 khi dùng chu kỳ 1 thì lần truyền tiếp theo trong chu kỳ 2 có thể tiêm truyền trong 90 phút. Tốc độ truyền thay thế có thể bắt đầu với tỷ lệ 20% tổng liều được truyền trong 30 phút đầu tiên và 80% còn lại của tổng liều trong 60 phút tiếp theo cho tổng thời gian truyền 90 phút. Những bệnh nhân dung nạp được MabThera IV trong lần truyền 90 phút đầu tiên (chu kỳ 2) có thể tiếp tục truyền tĩnh mạch MabThera IV trong 90 phút cho các chu kỳ còn lại của phác đồ điều trị (chu kỳ 6 hoặc chu kỳ 8). Những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc có số lượng tế bào lympho trong máu > 5.000/mm3 trước khi dùng chu kỳ 2 không nên tiêm truyền trong 90 phút (xem mục Tác dụng không mong muốn, các thử nghiệm lâm sàng và mục Hiệu quả/Các nghiên cứu lâm sàng).
Điều trị lại sau tái phát
Những bệnh nhân đã có đáp ứng với MabThera IV hoặc SC trước đó có thể được điều trị lại với:
• MabThera IV ở liều 375mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể, truyền tĩnh mạch mỗi tuần một lần trong 4 tuần (xem phần Dược lực học - Hiệu quả/Các nghiên cứu lâm sàng, Điều trị lại, hàng tuần với 4 liều), hoặc
• MabThera SC với liều cố định 1.400 mg, tiêm dưới da mỗi tuần 1 lần, theo sau bởi truyền tĩnh mạch lần đầu tiên với liều 375 mg/m2 diện tích da cơ thể (tuần đầu tiên IV, 3 tuần sau SC, tổng 4 tuần) (xem mục Dược lực học - Hiệu quả/Các nghiên cứu lâm sàng, Điều trị lại, hàng tuần cho 4 liều).
Điều trị duy trì
MabThera IV: Bệnh nhân chưa được điều trị trước đó có đáp ứng với việc điều trị khởi đầu có thể điều trị duy trì với MabThera IV với liều 375 mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể mỗi 2 tháng một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc trong thời gian tối đa hai năm (tổng 12 lần truyền). Các bệnh nhân tái phát/ điều trị dai dẳng sau điều trị tấn công có thể được duy trì bằng MabThera IV với liều 375 mg/m2 diện tích cơ thể mỗi 3 tháng một lần cho đến khi tiến triển bệnh hoặc trong thời gian tối đa là 2 năm (tổng 8 lần truyền).
MabThera SC: Những bệnh nhân chưa từng được điều trị, sau khi có đáp ứng với điều trị tấn công, có thể được điều trị duy trì với MabThera SC liều 1.400 mg mỗi hai tháng một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc trong thời gian tối đa hai năm (tổng 12 lần tiêm). Các bệnh nhân tái phát/kháng hóa trị sau khi điều trị tấn công có thể được điều trị duy trì bằng MabThera SC với liều cố định 1.400 mg mỗi 3 tháng một lần cho đến khi bệnh tiến triển hoặc trong thời gian tối đa là 2 năm (tổng 8 lần tiêm).
U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa
Tất cả bệnh nhân luôn luôn phải nhận liều MabThera đầu tiên bằng đường truyền tĩnh mạch. Trong quá trình dùng liều đầu tiên, bệnh nhân có nguy cơ cao bị các phản ứng liên quan đến tiêm truyền. Các phản ứng liên quan đến tiêm truyền xuất hiện ở lần tiêm MabThera đầu tiên có thể quản lý bằng cách tiêm truyền chậm hoặc dừng tiêm truyền (xem mục Cảnh báo và thận trọng). Dạng tiêm dưới da chỉ được sử dụng ở chu kỳ 2 hoặc các chu kỳ tiếp tiếp theo (xem tiểu mục Lần tiêm đầu tiên: dạng tiêm truyền và Những lần tiêm tiếp theo: dạng tiêm dưới da phía dưới).
Những bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa nên dùng MabThera phối hợp với phác đồ hóa trị CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, prednisone và vincristine).
MabThera IV:
Liều khuyến cáo của MabThera IV là 375 mg/m2 diện tích bề mặt cơ thể, được dùng vào ngày đầu tiên của mỗi liệu trình hóa trị trong 8 liệu trình sau khi tiêm tĩnh mạch thành phần glucocorticoid của phác đồ hóa trị CHOP (xem tiểu mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên).
MabThera SC:
- Lần tiêm đầu tiên (dạng tiêm truyền):
Liều MabThera đầu tiên phải luôn được sử dụng bằng đường truyền tĩnh mạch với liều 375 mg/m2 theo DTD (xem tiểu mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở phía trên).
- Những lần tiêm tiếp theo (dạng tiêm dưới da):
Những bệnh nhân không thể nhận đủ liều MabThera truyền tĩnh mạch, nên tiếp tục điều trị các chu kỳ tiếp theo với MabThera IV cho đến khi nhận đủ liều IV.
Những bệnh nhân có thể nhận đủ liều MabThera truyền tĩnh mạch, liều thứ 2 hoặc các liều MabThera tiếp theo có thể sử dụng MabThera dạng tiêm dưới da (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Liều khuyến cáo cho MabThera SC là liều cố định 1.400 mg bất kể diện tích da cơ thể, và được dùng ở ngày thứ nhất của mỗi chu kỳ hóa trị trong 8 chu kỳ (chu kỳ thứ nhất R-IV kết hợp với CHOP + 7 chu kỳ R-SC kết hợp với CHOP, tổng 8 chu kỳ) sau khi tiêm truyền tĩnh mạch CHOP có chứa glucocorticoid.
Liệu pháp thay thế: những lần truyền tĩnh mạch tiếp theo trong 90 phút:
Những bệnh nhân không bị các phản ứng bất lợi liên quan đến tiêm truyền mức độ 3 hoặc 4 khi dùng chu kỳ 1 thì lần truyền tiếp theo trong chu kỳ 2 có thể tiêm truyền trong 90 phút. Tốc độ truyền thay thế có thể bắt đầu với tỷ lệ 20% tổng liều được truyền trong 30 phút đầu tiên và 80% còn lại của tổng liều trong 60 phút tiếp theo cho tổng thời gian truyền 90 phút. Những bệnh nhân dung nạp được MabThera IV trong lần truyền 90 phút đầu tiên (chu kỳ 2) có thể tiếp tục truyền tĩnh mạch MabThera IV trong 90 phút cho các chu kỳ còn lại của phác đồ điều trị (chu kỳ 6 hoặc chu kỳ 8). Những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hoặc có số lượng tế bào lympho trong máu > 5.000/mm3 trước khi dùng chu kỳ 2 không nên tiêm truyền trong 90 phút (xem mục Tác dụng không mong muốn, các thử nghiệm lâm sàng và mục Hiệu quả/ Các nghiên cứu lâm sàng).
Bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính (CLL)
Để giảm nguy cơ của hội chứng ly giải khối u nên phòng ngừa bằng cách bù đủ nước và sử dụng các thuốc ức chế tổng hợp axit uric 48 giờ trước khi bắt đầu điều trị bệnh nhân bị CLL. Với bệnh nhân CLL có số lượng tế bào lympho cao > 25×109/L, khuyến cáo sử dụng prednisone/prednisolone 100 mg tiêm tĩnh mạch ngay trước khi truyền MabThera để giảm tỷ lệ cũng như mức độ của các phản ứng do truyền thuốc và/hoặc hội chứng phóng thích cytokine.
Ở bệnh nhân chưa điều trị trước đó và bệnh nhân tái phát/kháng hóa trị, liều khuyến cáo của MabThera IV khi kết hợp với hóa trị liệu là 375 mg/m2 bề mặt cơ thể truyền vào ngày 1 của liệu trình điều trị đầu tiên sau đó là 500 mg/m2 vào ngày 1 của mỗi liệu trình điều trị tiếp theo trong tổng số 6 liệu trình điều trị (xem phần Hiệu quả/Các thử nghiệm lâm sàng). Các thuốc hóa trị nên sử dụng sau khi truyền MabThera IV (xem mục tốc độ truyền ở trên).
Viêm khớp dạng thấp
Nên sử dụng các thuốc glucocorticoids trước khi truyền MabThera để giảm tần suất xảy ra và mức các phản ứng liên quan đến tiêm truyền. Bệnh nhân nên được dùng methylprednisolone IV liều 100mg 30 phút trước khi truyền MabThera IV (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Một liệu trình điều trị bằng MabThera bao gồm hai lần truyền tĩnh mạch 1.000 mg. Liều khuyến cáo là 1.000 mg MabThera truyền tĩnh mạch và tiếp theo bởi 1.000 mg truyền tĩnh mạch lần thứ hai, hai tuần sau đó (xem mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên).
Vào tuần thứ 24 kể từ sau đợt điều trị trước việc cần thiết điều trị đợt tiếp theo nên được tiến hành dựa trên mức độ tăng thêm hoặc điểm diễn tiến bệnh DAS28-ESR tăng trở lại ở mức trên 2,6 điểm (điều trị thuyên giảm bệnh) (xem phần Dược lực học - Hiệu quả/ Các nghiên cứu lâm sàng, Viêm khớp dạng thấp). Đợt điều trị mới có thể bắt đầu sớm hơn cho bệnh nhân nhưng khoảng cách giữa hai đợt không nên ngắn hơn 16 tuần.
Liệu pháp thay thế: những lần truyền tĩnh mạch tiếp theo trong 120 phút với nồng độ 4 mg/mL trong thể tích truyền 250 mL:
Nếu bệnh nhân không gặp phản ứng bất lợi nghiêm trọng liên quan đến truyền dịch ở những lần truyền trước đó theo lịch trình ban đầu, thì những lần truyền tiếp theo có thể tiêm truyền trong 120 phút. Bắt đầu với tốc độ 250 mg/giờ trong 30 phút đầu tiên và sau đó 600 mg/giờ trong 90 phút tiếp theo. Nếu thời gian truyền 120 phút được dung nạp, thì các lần truyền và chu kỳ tiếp theo có thể sử dụng tốc độ truyền 120 phút.
Các bệnh nhân có bệnh tim mạch quan trọng trên lâm sàng, bao gồm loạn nhịp tim hoặc bị các phản ứng tiêm truyền nghiêm trọng khi dùng các sản phẩm sinh học hoặc với MabThera trước đây, thì không nên dùng liệu pháp truyền trong thời gian 120 phút.
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Liều khuyến cáo MabThera IV điều trị GPA và MPA là 375 mg/m2 da, sử dụng bằng đường truyền tĩnh mạch mỗi tuần một lần trong 4 tuần (xem tiểu mục Tốc độ truyền tĩnh mạch ở trên).
Methylprednisolone 1000 mg IV mỗi ngày trong vòng từ 1 đến 3 ngày được khuyến cáo dùng phối hợp với MabThera IV để điều trị các triệu chứng viêm mạch nghiêm trọng, sau đó dùng prednisone 1 mg/kg/ngày (không quá 80 mg/ngày, và giảm dần càng nhanh càng có thể theo nhu cầu lâm sàng) trong và sau điều trị MabThera IV.
Phòng ngừa viêm phổi do Pneumocystis jiroveci (PCP) được khuyến cáo cho bệnh nhân GPA và MPA trong và sau khi điều trị MabThera IV theo cách thức thích hợp.
Các hướng dẫn liều dùng đặc biệt
Trẻ em và thanh thiếu niên: Tính an toàn và hiệu quả của MabThera ở bệnh nhi chưa được xác định.
Người già: Không cần chỉnh liều ở những bệnh nhân lớn tuổi (tuổi ≥ 65).
Chống chỉ định
MabThera IV
U lympho không Hodgkin và Bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính
MabThera IV được chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền căn quá mẫn với rituximab, với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc protein chuột.
Nhiễm trùng nặng tiến triển (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, u hạt kèm viêm đa mạch và viêm đa vi mạch
MabThera được chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền căn quá mẫn với rituximab, với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc protein chuột.
Nhiễm trùng nặng tiến triển (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Bệnh nhân trong tình trạng suy giảm miễn dịch nặng.
Suy tim nặng (Độ IV theo phân loại của Hiệp hội Tim mạch New York) hoặc bệnh tim mạch nặng hoặc không kiểm soát được.
MabThera SC
MabThera SC được chống chỉ định dùng ở những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với rituximab, bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc hoặc các loại protein của chuột.
Nhiễm khuẩn nặng, tiến triển.
Bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng.
Cảnh báo và thận trọng
TỔNG QUÁT
Để cải thiện việc truy tìm nguồn gốc của các sản phẩm thuốc sinh học, tên thương mại và số lô của các sản phẩm thuốc được sử dụng cần được lưu trữ theo hoặc ghi thẳng vào trong hồ sơ của bệnh nhân.
Bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin và bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính
Các phản ứng liên quan đến tiêm truyền thuốc
MabThera gây ra các phản ứng có liên quan đến tiêm truyền, có thể có liên quan đến sự giải phóng các cytokines và/hoặc các chất trung gian hóa học khác.
Hội chứng phóng thích Cytokine có thể không khác biệt về mặt lâm sàng so với các phản ứng quá mẫn cấp tính.
• Phản ứng liên quan đến tiêm truyền dành cho MabThera IV (Phản ứng toàn thân)
Các phản ứng liên quan đến tiêm truyền nghiêm trọng với hậu quả chết người được ghi nhận trong quá trình sử dụng sau khi lưu hành trên thị trường. Các phản ứng nghiêm trọng thường biểu hiện trong vòng 30 phút đến 2 giờ sau khi bắt đầu truyền MabThera IV lần đầu tiên, đặc trưng bởi các biến cố ở phổi và bao gồm, trong một số trường hợp, ly giải nhanh khối ucác biểu hiện của hội chứng ly giải khối u ngoài các triệu chứng sốt, ớn lạnh, run, hạ huyết áp, mề đay, phù mạch và các hội chứng khác (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Bệnh nhân có khối u lớn hoặc có nhiều tế bào ác tính lưu hành (> 25x109/L) như là những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính và u lympho tế bào vỏ có thể có nguy cơ cao bị các phản ứng có liên quan đến tiêm truyền nghiêm trọng. Những triệu chứng của phản ứng do tiêm truyền thường hồi phục khi ngừng truyền. Việc điều trị các triệu chứng có liên quan đến truyền với diphenhydramine và paracetamol/acetaminophen được khuyến cáo. Việc điều trị thêm với các thuốc làm giãn phế quản hoặc truyền tĩnh mạch dung dịch muối sinh lý có thể được chỉ định. Trong phần lớn các trường hợp, việc truyền có thể bắt đầu lại với tốc độ giảm 50% (ví dụ từ 100 mg/giờ xuống còn 50 mg/giờ) khi các triệu chứng hết hoàn toàn. Phần lớn bệnh nhân có các phản ứng liên quan đến truyền không đe dọa mạng sống có khả năng hoàn tất liệu trình điều trị MabThera IV.
Việc tiếp tục điều trị sau khi các dấu hiệu và triệu chứng hồi phục hoàn toàn rất hiếm khi gây lại các phản ứng tiêm truyền nghiêm trọng.
Bệnh nhân có số tế bào ác tính lưu hành cao (> 25x109/L) hoặc khối u lớn như là những bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính và u lympho tế bào vỏ, có thể có nguy cơ cao hơn đặc biệt là các phản ứng liên quan đến truyền nghiêm trọng, nên được điều trị một cách hết sức thận trọng. Những bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ trong suốt lần truyền đầu tiên. Nên cân nhắc việc giảm tốc độ truyền cho lần truyền đầu tiên ở những bệnh nhân này hoặc chia liều dùng trong 2 ngày trong suốt đợt đầu và các đợt tiếp theo nếu số bạch cầu lympho > 25x109/L.
• Phản ứng quá mẫn/sốc phản vệ
Các phản ứng phản vệ và quá mẫn khác được ghi nhận sau khi dùng protein đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Epinephrine, các thuốc kháng histamine và glucocorticoid, nên có sẵn để sử dụng ngay lập tức trong trường hợp có phản ứng quá mẫn với MabThera.
• Các phản ứng do tiêm MabThera SC
Các phản ứng tại vùng da tiêm, bao gồm các phản ứng tại vị trí tiêm, đã được báo cáo ở những bệnh nhân điều trị bằng MabThera SC. Các triệu chứng bao gồm đau, sưng, cứng da, chảy máu, ban đỏ, ngứa và nổi mẩn (xem phần Tác dụng không mong muốn). Một vài phản ứng tại vùng da tiêm xảy ra xa hơn 24 giờ sau khi tiêm thuốc dưới da. Phần lớn các phản ứng da tại chỗ tiêm được ghi nhận sau tiêm dưới da là ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và tự hết mà không cần bất kỳ điều trị đặc hiệu nào.
Tất cả các bệnh nhân luôn luôn phải nhận liều đầu MabThera bằng đường truyền tĩnh mạch để tránh việc nhận toàn bộ liều MabThera SC trong chu kỳ 1 mà không có cách nào thu lại được. Trong chu kỳ này bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao nhất bị các phản ứng liên quan đến tiêm truyền có thể giải quyết hiệu quả bằng việc truyền chậm hoặc ngừng truyền. Dạng tiêm dưới da chỉ được dùng ở lần thứ 2 hoặc các chu kỳ tiếp theo. Bệnh nhân không thể nhận đủ liều MabThera IV nên tiếp tục dùng MabThera IV ở các chu kỳ tiếp theo cho đến khi nhận đủ liều IV. Bệnh nhân có thể nhận đủ liều MabThera IV, liều thứ 2 hoặc các liều MabThera tiếp theo có thể tiêm dưới da MabThera SC (xem phần Liều lượng và Cách dùng). Cũng như dạng truyền tĩnh mạch, MabThera SC nên được sử dụng trong một cơ sở có đầy đủ các dụng cụ hồi sức có thể sử dụng ngay lập tức và dưới sự theo dõi sát của một nhân viên y tế. Các thuốc sử dụng trước khi tiêm gồm thuốc giảm đau/hạ sốt (ví dụ như paracetamol) và thuốc kháng histamine (ví dụ như diphenhydramine) nên được dùng trước khi tiêm MabThera SC. Chuẩn bị bệnh nhân trước với việc dùng glucocorticoids cũng nên được cân nhắc.
Bệnh nhân nên được theo dõi tối thiểu là 15 phút sau tiêm MabThera SC. Thời gian theo dõi dài hơn có thể là phù hợp cho những bệnh nhân có nguy cơ phản ứng quá mẫn cao.
Bệnh nhân nên được hướng dẫn để liên lạc với bác sĩ điều trị ngay lập tức khi có những triệu chứng gợi ý các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng hoặc hội chứng ly giải cytokine ở bất kỳ thời điểm nào sau dùng thuốc.
Các phản ứng phổi
Các phản ứng phổi bao gồm giảm oxy máu, thâm nhiễm phổi, và suy hô hấp cấp. Co thắt phế quản nặng và khó thở xảy ra trước trong một số trường hợp biến cố kể trên. Trong một vài trường hợp, các triệu chứng nặng dần, trong khi ở những trường hợp khác có sự cải thiện ban đầu, sau đó những triệu chứng xấu đi về mặt lâm sàng. Vì vậy, những bệnh nhân có các phản ứng phổi hoặc các triệu chứng có liên quan đến tiêm truyền nghiêm trọng nên được theo dõi cẩn thận cho đến khi các triệu chứng của họ biến mất hoàn toàn. Bệnh nhân có tiền sử suy hô hấp hoặc những người có thâm nhiễm khối u ở phổi có thể có nguy cơ cao bị hậu quả xấu và phải được lưu ý nhiều khi điều trị. Suy hô hấp cấp có thể đi kèm với các biến cố như thâm nhiễm mô kẽ phổi hay phù phổi, có thể phát hiện được khi chụp X quang ngực. Hội chứng này thường biểu hiện trong vòng một hoặc hai giờ sau lần tiêm truyền đầu tiên. Ở các bệnh nhân có biến cố nặng ở phổi, nên ngưng tiêm truyền ngay lập tức và điều trị tích cực các triệu chứng (xem phần Liều lượng và Cách dùng).
Sự ly giải nhanh khối u
MabThera là chất trung gian làm tiêu nhanh các tế bào CD20 dương tính lành tính và ác tính. Các triệu chứng cơ năng và thực thể (ví dụ tăng u rê máu, tăng kali máu, giảm canxi máu, tăng phosphate máu, suy thận cấp, LDH tăng) phù hợp với hội chứng ly giải khối u (TLS) đã được ghi nhận xảy ra sau khi truyền MabThera IV lần đầu tiên ở những bệnh nhân có nhiều tế bào lympho ác tính lưu hành. Nên cân nhắc việc phòng hội chứng ly giải khối u ở những bệnh nhân có nguy cơ xuất hiện sự ly giải khối u nhanh (ví dụ bệnh nhân có khối u lớn hoặc số tế bào ác tính lưu hành cao (> 25x109/L) như là những bệnh nhân bệnh bạch cầu dòng lympho mạn tính hoặc u lympho tế bào vỏ). Những bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ và phải làm các xét nghiệm thích hợp. Nên điều trị thuốc đầy đủ cho những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng của hiện tượng ly giải nhanh khối u. Sau khi đã điều trị và thuyên giảm hoàn toàn các triệu chứng cơ năng và thực thể, điều trị MabThera IV sau đó được tiến hành cùng với liệu pháp dự phòng hội chứng ly giải khối u ở một số ít trường hợp.
Tim mạch
Do hạ huyết áp có thể xảy ra trong khi truyền MabThera, nên cân nhắc ngưng các thuốc chống tăng huyết áp 12 giờ trước và trong quá trình dùng MabThera IV/SC. Đau thắt ngực hoặc loạn nhịp tim, như là cuồng và rung nhĩ đã xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị với MabThera IV/SC. Vì vậy nên theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch.
Xét nghiệm máu
Mặc dầu MabThera đơn trị liệu không gây ức chế tủy, nên thận trọng khi điều trị cho những bệnh nhân có lượng bạch cầu trung tính < 1,5x109/L và/hoặc lượng tiểu cầu < 75x109/L, vì những kinh nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân này còn hạn chế. MabThera IV cũng được dùng ở những bệnh nhân đang ghép tủy tự thân và trong các nhóm nguy cơ khác có thể có chức năng tủy giảm mà không gây độc tính lên tủy.
Xét nghiệm định kỳ công thức máu đầy đủ nên được cân nhắc, bao gồm lượng tiểu cầu, trong quá trình đơn trị với MabThera. Khi MabThera được dùng phối hợp với phác đồ CHOP hoặc CVP, nên tiến hành kiểm tra công thức máu đầy đủ định kỳ theo thường qui.
Nhiễm trùng
Không nên sử dụng MabThera ở bệnh nhân đang bị nhiễm trùng nặng tiến triển.
Nhiễm viêm gan B
Các trường hợp tái kích hoạt viêm gan B, bao gồm các báo cáo về viêm gan tối cấp, có khi gây tử vong, đã được ghi nhận trên những bệnh nhân dùng rituximab, mặc dầu đa số những bệnh nhân này cũng đã dùng hóa trị liệu độc tế bào. Những báo cáo này bị nhiễu bởi tình trạng bệnh đang có và hóa trị liệu độc tế bào.
Việc sàng lọc virus viêm gan B (HBV) nên được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị với MabThera theo hướng dẫn. Tối thiểu, việc sàng lọc này nên bao gồm tình trạng hiện tại HBsAg và HBcAb. Và có thể được bổ sung với các xét nghiệm thích hợp theo hướng dẫn của địa phương. Bệnh nhân viêm gan B không nên điều trị bằng MabThera. Bệnh nhân có huyết thanh HBV dương tính nên được tham vấn bởi các chuyên gia về bệnh gan trước khi bắt đầu điều trị đồng thời nên được theo dõi và kiểm soát theo các tiêu chuẩn y tế tại cơ sở điều trị để ngăn ngừa viêm gan B tái hoạt động.
Bệnh não đa ổ tiến triển (PML)
Một vài trường hợp rất hiếm gặp bệnh não đa ổ tiến triển đã được báo cáo sau khi thuốc lưu hành trên thị trường trong điều trị u lympho không Hodgkin và bạch cầu mạn dòng lympho với MabThera (xem phần Tác dụng không mong muốn, sau khi lưu hành). Phần lớn số bệnh nhân trên được điều trị MabThera trong phác đồ kết hợp với hóa trị liệu hoặc như một phần của ghép tế bào gốc tạo máu. Khi điều trị các trường hợp u lympho không Hodgkin hoặc bạch cầu mạn dòng lympho, các thầy thuốc cần phải nghĩ tới khả năng bệnh não đa ổ tiến triển trong chẩn đoán phân biệt trên các bệnh nhân có triệu chứng thần kinh và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ thần kinh khi có chỉ định trên lâm sàng.
Phản ứng trên da
Các phản ứng nghiêm trọng trên da như nhiễm độc hoại tử biểu bì và hội chứng Stevens-Johnson, một số gây tử vong, đã từng được báo cáo (xem phần Tác dụng không mong muốn, sau khi lưu hành). Trong các trường hợp gặp biến cố như vậy, với nguyên nhân nghi ngờ là do MabThera gây ra, nên dừng điều trị vĩnh viễn.
Tiêm chủng
Chưa có nghiên cứu về sự an toàn khi tiêm chủng vắc xin virus sống sau khi điều trị bằng MabThera và vắc xin virus sống không được khuyên dùng.
Bệnh nhân điều trị với MabThera nên sử dụng vắc xin không phải là vi sinh sống. Tuy nhiên, tỉ lệ đáp ứng đối với loại vắc xin này có thể bị giảm. Trong một nghiên cứu không ngẫu nhiên, các bệnh nhân u lympho không Hodgkin có độ ác tính thấp bị tái phát sử dụng đơn trị liệu MabThera IV được so sánh với nhóm chứng khỏe mạnh không điều trị có tỉ lệ đáp ứng thấp hơn với vắc xin kháng nguyên uốn ván nhắc lại (16% so với 81%) và tân kháng nguyên Keyhole Limpet Haemocyanin (KLH) (4% so với 76% khi đánh giá để phát hiện tăng hiệu giá kháng thể lên gấp 2 lần).
Hiệu giá kháng thể trung bình trước điều trị với nhiều loại kháng nguyên (Streptococcus pneumoniae, cúm A, quai bị, rubella, thủy đậu) được duy trì trong ít nhất 6 tháng sau khi điều trị với MabThera IV.
Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp (RA), U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Hiệu quả và an toàn của MabThera IV khi điều trị các bệnh tự miễn khác ngoài viêm khớp dạng thấp, u hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) và viêm đa vi mạch không được xác nhận.
Các phản ứng do tiêm truyền thuốc
MabThera IV có thể gây các phản ứng do tiêm truyền thuốc, có thể có liên quan tới sự phóng thích các cytokine và/hoặc các chất trung gian hóa học khác. Các thuốc giảm đau/thuốc kháng sốt và các thuốc kháng histamin nên luôn được sử dụng trước khi tiêm truyền MabThera IV để giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các phản ứng do tiêm truyền (xem phần Liều lượng và cách dùngTác dụng không mong muốn).
Đối với các bệnh nhân VKDT, đa số các biến cố liên quan đến việc tiêm truyền đã được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng có độ nặng là từ nhẹ đến trung bình. Các phản ứng nghiêm trọng liên quan đến tiêm truyền dẫn đến tử vong đã được báo cáo sau khi sản phẩm lưu hành (xem phần Tác dụng không mong muốn, sau khi lưu hành). Theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch và đối với những bệnh nhân đã bị các phản ứng bất lợi về mặt tim phổi trước đó.
Các hội chứng phổ biến nhất là đau đầu, ngứa, kích thích cuống họng, đỏ bừng mặt, phát ban, nổi mề đay, tăng huyết áp, và sốt. Nhìn chung, tỷ lệ bệnh nhân bị phản ứng do tiêm truyền thường xảy ra ở lần truyền đầu hơn là lần truyền thứ hai trong mọi đợt điều trị. Liều truyền MabThera tiếp theo được dung nạp tốt hơn lần truyền thứ nhất. Khoảng dưới 1% số bệnh nhân bị phản ứng do tiêm truyền nghiêm trọng với đa số các trường hợp được báo cáo trong lần truyền thứ nhất của chu kỳ thứ nhất (xem phần Tác dụng không mong muốn). Các phản ứng được ghi nhận thường có thể hồi phục khi giảm tốc độ truyền hoặc ngừng truyền MabThera và dùng thuốc hạ sốt, thuốc kháng histamine, và đôi khi dùng oxy, dung dịch muối đẳng trương truyền tĩnh mạch hoặc các thuốc giãn phế quản, và glucocorticoid nếu cần.
Dựa trên các phản ứng nghiêm trọng liên quan tiêm truyền và các can thiệp cần thực hiện, việc tạm dừng MabThera IV tạm thời hay mãi mãi cần được cân nhắc.
Trong phần lớn các trường hợp, việc truyền có thể bắt đầu lại với tốc độ giảm 50% (ví dụ từ 100 mg/giờ xuống còn 50 mg/giờ) khi các triệu chứng hết hoàn toàn.
Các phản ứng liên quan đến truyền dịch đối với bệnh nhân GPA và MPA cũng tương tự như các phản ứng xảy ra với bệnh nhân RA trong các thử nghiệm lâm sàng (xem phần Tác dụng không mong muốn). Đối với bệnh nhân GPA và MPA, MabThera IV được dùng phối hợp với liều cao glucocorticoid (xem phần Liều lượng và cách dùng), có thể làm giảm tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của các biến cố này (xem thông tin cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ở trên).
Phản ứng quá mẫn/sốc phản vệ
Các phản ứng phản vệ và các dạng quá mẫn khác được ghi nhận sau khi dùng protein đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Các thuốc để điều trị các phản ứng quá mẫn, ví dụ epinephrine, các thuốc kháng histamine và glucocorticoid, nên có sẵn để sử dụng ngay lập tức trong trường hợp có phản ứng dị ứng trong quá trình dùng MabThera IV.
Hệ tim mạch
Do hạ huyết áp có thể xảy ra trong quá trình truyền MabThera IV, nên cân nhắc ngưng các thuốc điều trị cao huyết áp 12 giờ trước khi truyền MabThera IV.
Đau thắt ngực, hoặc loạn nhịp tim như là suy tim có cuồng hoặc rung nhĩ hoặc nhồi máu cơ tim đã xảy ra ở những bệnh nhân được điều trị với MabThera IV. Vì vậy những bệnh nhân có tiền sử bị bệnh tim cần phải được theo dõi chặt chẽ (xem tiểu mục Phản ứng liên quan đến tiêm truyền phía trên).
Nhiễm trùng
Dựa vào cơ chế tác dụng của MabThera IV và y văn cho rằng các tế bào B đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đáp ứng miễn dịch bình thường, bệnh nhân có thể có nguy cơ cao bị nhiễm trùng sau khi điều trị MabThera IV. Không nên dùng MabThera IV cho những bệnh nhân đang bị nhiễm trùng hoặc những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng (ví dụ trong trường hợp giảm gammaglobulin máu hoặc hàm lượng CD4 hoặc CD8 rất thấp). Các bác sĩ nên thận trọng khi dùng MabThera IV ở những bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng tái đi tái lại hoặc mãn tính hoặc tình trạng bệnh lý có sẵn có thể làm cho bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Bệnh nhân bị nhiễm trùng sau khi điều trị MabThera IV nên được đánh giá một cách nhanh chóng và được điều trị thích hợp.
Viêm gan siêu vi B
Những tình huống bị tái hoạt hóa viêm gan siêu vi B gây tử vong đã được báo cáo ở bệnh nhân RA, GPA và MPA sử dụng MabThera IV.
Việc sàng lọc virus viêm gan B (HBV) nên được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị với MabThera IV.  Tối thiểu, việc sàng lọc này bao gồm tình trạng HBsAg và HBcAb. Và có thể được bổ sung với các xét nghiệm thích hợp khác theo hướng dẫn của địa phương. Bệnh nhân viêm gan B không nên điều trị bằng MabThera IV. Bệnh nhân có huyết thanh HBV dương tính nên được tham vấn bởi các chuyên gia về bệnh gan trước khi bắt đầu điều trị, đồng thời nên được theo dõi và kiểm soát theo các tiêu chuẩn y tế tại cơ sở điều trị để ngăn ngừa viêm gan B tái hoạt động.
Phản ứng trên da
Các phản ứng nghiêm trọng trên da như nhiễm độc hoại tử biểu bì và hội chứng Stevens-Johnson, một số gây tử vong, đã được báo cáo (vui lòng xem phần Tác dụng không mong muốn, Sau khi lưu hành). Trong trường hợp gặp các biến cố như vậy, với nguyên nhân nghi ngờ là do MabThera IV gây ra, nên dừng điều trị vĩnh viễn.
Bệnh não đa ổ tiến triển
Một vài trường hợp tử vong do bệnh não đa ổ tiến triển đã được ghi nhận khi sử dụng MabThera IV trong điều trị các bệnh tự miễn bao gồm cả RA. Một vài trường hợp, chứ không phải tất cả các ca được báo cáo, có các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn mắc bệnh PML, bao gồm cả các bệnh mắc từ trước, sử dụng liệu pháp ức chế miễn dịch trong thời gian kéo dài hoặc hóa trị liệu kéo dài. Bệnh não đa ổ tiến triển cũng gặp trên các bệnh nhân mắc bệnh tự miễn mà không điều trị với MabThera IV. Khi điều trị các trường hợp bệnh tự miễn, các thầy thuốc cần phải nghĩ tới khả năng bệnh não đa ổ tiến triển trong chẩn đoán phân biệt trên các bệnh nhân có triệu chứng thần kinh và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ thần kinh khi có chỉ định trên lâm sàng.
Tiêm chủng
Chưa có nghiên cứu về sự an toàn khi tiêm chủng vắc xin virus sống sau khi điều trị bằng MabThera IV. Vắc xin virus sống không được khuyên dùng khi sử dụng MabThera IV hay khi có sự tiêu diệt của các tế bào B ngoại biên.
Bệnh nhân điều trị với MabThera IV có thể sử dụng vắc xin không có nguồn gốc là virus sống. Tuy nhiên, tỉ lệ đáp ứng đối với loại vắc xin này có thể bị giảm.
Đối với bệnh nhân VKDT, bác sĩ nên đánh giá lại tình trạng tiêm ngừa của bệnh nhân và tuân theo các hướng dẫn hiện tại về tiêm ngừa trước khi điều trị với MabThera IV. Việc tiêm chủng nên được hoàn tất ít nhất 4 tuần trước khi dùng liều thứ nhất MabThera IV.
Trong một nghiên cứu không ngẫu nhiên, các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp sử dụng MabThera IV và Methotrexate có tỉ lệ đáp ứng tương tự với kháng nguyên uốn ván nhắc lại (39% so với 42%), giảm tỉ lệ đáp ứng đối với vắc xin polysaccharide phế cầu (43% so với 82% đối với ít nhất 2 dạng típ huyết thanh kháng thể phế cầu) và kháng nguyên Keyhole Limpet Haemocyanin (KLH) (34% so với 80%) khi sử dụng ít nhất 6 tháng sau khi dùng MabThera IV so với bệnh nhân chỉ sử dụng methotrexate. Nếu như cần sử dụng vắc xin có nguồn gốc không phải là virus sống trong khi đang dùng MabThera IV, nên hoàn tất tiêm chủng ít nhất 4 tuần trước khi bắt đầu liệu trình MabThera tiếp theo.
Trong toàn bộ kinh nghiệm sử dụng MabThera IV điều trị lặp lại sau hơn một năm trên bệnh nhân VKDT, tỉ lệ bệnh nhân có hiệu giá kháng thể dương tính chống lại S. pneumoniae, cúm, sởi, rubella, thủy đậu và độc tính uốn ván nói chung không thay đổi so với ban đầu.
Bệnh nhân chưa điều trị với Metrotrexat (MTX)
Không khuyến khích sử dụng MabThera đối với bệnh nhân chưa điều trị với MTX trừ khi không phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của điều trị.
Giảm bạch cầu muộn
Đo bạch cầu trung tính trong máu trước mỗi liệu trình điều trị bằng MabThera và đo thường xuyên đến 6 tháng sau khi dừng điều trị và khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng nhiễm trùng (xem phần Tác dụng không mong muốn).
Phản ứng trên da
Các phản ứng nghiêm trọng trên da như nhiễm độc hoại tử biểu bì và hội chứng Stevens-Johnson, một số gây tử vong, đã được báo cáo (vui lòng xem phần Tác dụng không mong muốn, Sau khi lưu hành). Trong trường hợp gặp các biến cố như vậy, với nguyên nhân gây ra là do MabThera, nên dừng điều trị vĩnh viễn.
Dùng đồng thời hoặc chuyển tiếp điều trị với các thuốc DMARD khác trong viêm khớp dạng thấp
Không khuyến cáo sử dụng đồng thời MabThera và các liệu pháp chống thấp khớp khác ngoài các liệu pháp đã được ghi rõ trong chỉ định và liều lượng của viêm khớp dạng thấp.
Có ít dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá đầy đủ sự an toàn của việc chuyển tiếp điều trị các thuốc DMARD khác (bao gồm cả các chất ức chế TNF và các thuốc sinh học khác) sau khi dùng MabThera (xem phần Tương tác). Các dữ liệu có sẵn chỉ ra rằng tỷ lệ nhiễm trùng có liên quan đến lâm sàng không thay đổi khi dùng các liệu pháp như vậy ở bệnh nhân đã dùng MabThera trước đó, tuy nhiên, bệnh nhân nên được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nhiễm trùng nếu sử dụng các thuốc sinh học và/hoặc các thuốc DMARD sau khi điều trị với MabThera.
Bệnh lý ác tính
Thuốc điều hòa miễn dịch có thể làm tăng nguy cơ bệnh lý ác tính. Dựa trên kinh nghiệm còn hạn chế với MabThera ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp (xem phần Tác dụng không mong muốn), các dữ liệu hiện tại dường như không cho thấy bất kỳ nguy cơ nào làm tăng bệnh lý ác tính. Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ phát triển các khối u rắn tại thời điểm này.
Tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Chưa có nghiên cứu nào được tiến hành về tác động của MabThera lên khả năng lái xe và vận hành máy móc mặc dầu hoạt tính dược lực học và các tác động ngoại ý được ghi nhận cho đến nay không chỉ ra tác động nào giống như vậy.
Việc dùng trên bệnh nhi
Tính an toàn và hiệu quả của MabThera trên bệnh nhi chưa được thiết lập. Việc giảm gamma globulin huyết được quan sát trên bệnh nhi được điều trị với MabThera trong một số trường hợp là nặng và cần điều trị thay thế với globulin miễn dịch lâu dài. Hiệu quả suy giảm tế bào B lâu dài ở bệnh nhi chưa được biết đến.
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai
Dạng truyền tĩnh mạch/ dạng tiêm dưới da
Các globulin miễn dịch IgG qua được hàng rào nhau thai.
Các nghiên cứu về độc tính trên sự phát triển đã được tiến hành ở khỉ cynomolgus không cho thấy bằng chứng gây độc phôi trong tử cung. Những con thú mới sinh từ những con mẹ đã dùng MabThera được ghi nhận bị tiêu tế bào B trong giai đoạn sau sinh.
Số lượng tế bào B ở trẻ sơ sinh sau khi người mẹ dùng MabThera chưa được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng. Không có các dữ liệu đầy đủ và có so sánh chặt chẽ từ các nghiên cứu ở những phụ nữ có thai. Tuy nhiên giảm tế bào B và giảm lympho bào thoáng qua đã được ghi nhận trên vài trẻ mới sinh từ những bà mẹ có sử dụng MabThera trong quá trình mang thai.
Vì những lý do này không nên dùng MabThera cho phụ nữ có thai trừ khi những lợi ích mang lại nhiều hơn hẳn nguy cơ tiềm tàng.
Phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ nên sử dụng các biện pháp tránh thai hữu hiệu trong suốt quá trình điều trị và cho đến 12 tháng sau khi điều trị với MabThera.
Dạng tiêm dưới da
Dạng SC chứa hyaluronidase người (rHuPH20) tái tổ hợp.
Các nghiên cứu về sự xuất hiện độc tính đã được tiến hành ở khỉ cynomolgus không cho thấy bằng chứng gây độc phôi trong tử cung. Những con thú mới sinh từ những con mẹ đã dùng MabThera được ghi nhận bị tiêu tế bào B trong giai đoạn sau sinh. Các nghiên cứu dược động học và độc tính học trên động vật đã chứng minh sự giảm cân nặng thai nhi và tăng sự tái hấp thu sau khi tiêm rHuPH20, với nồng độ trong cơ thể người mẹ tương đương với nồng độ mà sau khi tiêm nhầm bolus tĩnh mạch 1 liều MabThera SC, dựa trên các giả định thận trọng nhất có thể (xem mục An toàn tiền lâm sàng, tiêm dưới da).
Để giảm nguy cơ tiềm ẩn tăng thêm của nhiễm độc bào thai do tiếp xúc với rHuPH20, bệnh nhân có thai trong khi điều trị MabThera SC nên ngừng điều trị với dạng SC.
Cho con bú
Người ta cũng chưa biết rằng liệu rituximab có được tiết qua sữa mẹ không. Tuy nhiên vì IgG của mẹ có trong sữa, không nên dùng MabThera cho người mẹ đang cho bú.
Tương tác
Hiện tại, có ít số liệu về khả năng tương tác thuốc với MabThera.
Ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính, không có thay đổi về dược động học của fludarabine hay cyclophosphamide khi phối hợp với MabThera IV và cũng không có sự ảnh hưởng rõ rệt của fludarabine và cyclophosphamide đối với dược động học của MabThera.
Dùng cùng với methotrexate không có tác động lên dược động học của MabThera IV ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.
Bệnh nhân có hiệu giá kháng thể kháng chuột ở người (HAMA) hoặc kháng thể kháng thể khảm ở người (HACA) có thể có các phản ứng dị ứng hoặc quá mẫn khi sử dụng các kháng thể đơn dòng khác với mục đích chẩn đoán hoặc điều trị.
Trong chương trình thử nghiệm lâm sàng của viêm khớp dạng thấp, 373 bệnh nhân điều trị bằng MabThera IV đã được điều trị tiếp theo với DMARDs (disease modifying antirheumatic drugs), trong đó 240 bệnh nhân được sử dụng DMARD sinh học. Ở những bệnh nhân này, tỷ lệ nhiễm trùng nghiêm trọng trong khi dùng MabThera IV (trước khi dùng DMARD sinh học) là 6,1 trên 100 bệnh nhân năm so với 4,9 trên 100 bệnh nhân năm sau khi điều trị với DMARD sinh học.
Tác dụng không mong muốn
Trong suốt chương trình phát triển, tính an toàn của MabThera dạng tiêm dưới da tương tự dạng tiêm tĩnh mạch, ngoại trừ các phản ứng tại vị trí tiêm.
Các thử nghiệm lâm sàng

Kinh nghiệm từ các thử nghiệm lâm sàng trong ung thư huyết học
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch
Tần suất các tác dụng không mong muốn được báo cáo khi sử dụng MabThera IV đơn trị hay phối hợp hóa trị được tóm tắt trong bảng dưới đây dựa vào số liệu từ các thử nghiệm lâm sàng. Các tác dụng không mong muốn này xảy ra trong các nghiên cứu một nhóm hay xảy ra với tần suất khác biệt ít nhất 2% so với nhóm chứng trong ít nhất một trong những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên chính. Các tác dụng không mong muốn được thêm vào hạng mục thích hợp trong bảng dưới đây theo tỉ lệ cao nhất trong bất kỳ nghiên cứu lâm sàng chính nào. Các tác dụng không mong muốn cũng được liệt kê theo thứ tự giảm dần về mức độ trầm trọng. Tần suất xảy ra tác dụng không mong muốn được định nghĩa như sau: rất hay gặp (≥ 1/10), hay gặp (≥ 1/100 đến < 1/10), ít gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100), hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000), rất hiếm gặp (< 1/10.000) và chưa biết (không thể ước lượng từ các thử nghiệm lâm sàng). Các tác dụng không mong muốn chỉ được phát hiện trong giai đoạn hậu mãi và đối với những tác dụng không mong muốn mà tần suất không thể ước lượng được, được liệt kê trong nhóm “chưa biết”
Đơn trị liệu MabThera IV/ điều trị duy trì
Số liệu về tác dụng ngoại ý trong bảng 17 dựa trên các nghiên cứu lâm sàng một nhóm bao gồm 356 bệnh nhân u lympho thể nang có độ ác tính thấp được điều trị với MabThera đơn trị hàng tuần dành cho điều trị hay tái điều trị với bệnh nhân u lympho không Hodgkin (xem phần Dược lực học - Các nghiên cứu lâm sàng/ Hiệu quả). Bảng này cũng có những tác dụng ngoại ý dựa trên số liệu từ 671 bệnh nhân bị u lympho thể nang sử dụng MabThera điều trị duy trì đến 2 năm tiếp theo đáp ứng với điều trị dẫn đầu với phác đồ CHOP hay R-CHOP, R-CVP hay R-FCM (xem phần Dược lực học - Các nghiên cứu lâm sàng/ Hiệu quả). Các tác dụng ngoại ý được báo cáo cho tới 12 tháng sau khi điều trị đơn trị và 1 tháng sau khi điều trị duy trì MabThera.
- xem Bảng 17.

Image from Drug Label Content

MabThera IV trong kết hợp với hóa trị liệu trong điều trị u lympho không Hodgkin và bệnh bạch cầu lympho mạn tính
Những tác dụng ngoại ý nêu trong bảng 18 dựa trên dữ liệu trong nhóm có sử dụng MabThera IV từ các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng sử dụng đơn trị liệu hay điều trị duy trì MabThera và/hoặc những tác dụng ngoại ý xuất hiện với tỷ lệ cao hơn trong các nhóm: 202 bệnh nhân u lympho tế bào B lớn lan tỏa điều trị với phác đồ R-CHOP; 234 và 162 bệnh nhân u lympho thể nang điều trị với R-CHOP hoặc R-CVP (tương ứng); 397 bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính chưa điều trị trước đó và 274 bệnh nhân tái phát/kháng hóa trị sử dụng MabThera IV phối hợp với fludarabine và cyclophosphamide (R-FC) (xem phần Dược lực học - Các nghiên cứu lâm sàng/ Hiệu quả).
- xem Bảng 18.

Image from Drug Label Content

Một số các tác dụng không mong muốn khác cũng được ghi nhận dù với tỷ lệ tương đương (khác biệt < 2% giữa 2 nhóm) hoặc tỷ lệ của nhóm MabThera IV thấp hơn so vói nhóm đối chứng như: độc tính huyết học, nhiễm trùng do giảm bạch cầu trung tính, nhiễm trùng đường tiểu, shock nhiễm khuẩn, nhiễm trùng phổi bội nhiễm, nhiễm trùng cơ quan ghép, nhiễm trùng huyết do tụ cầu, nhiễm trùng phổi, chảy nước mũi, phù phổi, suy tim, rối loạn cảm giác, huyết khối tĩnh mạch, viêm niêm mạc không đặc hiệu, bệnh giống cúm, phù chi dưới, phân suất tống máu bất thường, sốt, sức khoẻ toàn thân giảm, suy nhược, suy đa tạng, huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi, cấy máu dương tính, đái tháo đường khó kiểm soát.
Đặc tính an toàn của MabThera IV khi phối hợp với hóa trị liệu (MCP, CHVP-IFN) tương tự như đặc tính an toàn của MabThera IV và CVP, CHOP hay FC với dân số tương đương.
Dạng tiêm dưới da
Các phản ứng da tại chỗ, bao gồm các phản ứng do tiêm, rất thường gặp (≥ 1/10) ở những bệnh nhân điều trị MabThera SC. Trong nghiên cứu pha 3 SABRINA (BO22334), các phản ứng da tại chỗ được ghi nhận lên đến 23% số bệnh nhân sử dụng MabThera SC. Các phản ứng da tại chỗ thường gặp nhất ở nhóm MabThera SC là ban đỏ tại chỗ tiêm (13%), đau tại chỗ tiêm (7%), và sưng phù chỗ tiêm (4%).
Các tác dụng ngoại ý ghi nhận khi tiêm dưới da ở mức độ nhẹ đến trung bình, trừ một bệnh nhân trong nghiên cứu SABRINA bị phản ứng da tại chỗ tiêm mức độ 3 (phát ban tại chỗ tiêm) và 2 bệnh nhân trong nghiên cứu SAWYER bị phản ứng da tại chỗ tiêm mức độ 3 (ban đỏ tại chỗ tiêm, đau tại chỗ tiêm, và sưng phù chỗ tiêm). Các phản ứng da tại chỗ ở bất kỳ mức độ nào trong nhóm MabThera SC đều thường gặp nhất trong chu kỳ dùng SC đầu tiên (chu kỳ 2), sau đó là chu kỳ thứ 2 và giảm dần tần suất ở các chu kỳ tiếp theo.
Nhìn chung, tác dụng không mong muốn thường gặp nhất được báo cáo trong nghiên cứu BO22334 là giảm bạch cầu trung tính (32%), buồn nôn (31%), táo bón (25%), ho (23%) và mệt mỏi (20%). Hệ cơ quan thường xảy ra tác dụng không mong muốn nhất là nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng (67%).
Các tác dụng không mong muốn thường gặp phân loại theo hệ cơ quan như sau:
• Rối loạn hệ tiêu hóa: buồn nôn (31%), táo bón (25%), tiêu chảy (18%), đau bụng (14%), và nôn (14%).
• Nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng: nhiễm trùng hô hấp trên (15%), nhiễm trùng đường niệu (8%), viêm mũi hầu họng (10%), và viêm phổi (11%).
• Các rối loạn toàn thân và phản ứng tại chỗ tiêm: mệt mỏi (20%), suy nhược (17%), sốt cao (15%) và đỏ tại chỗ tiêm (13%).
Các tác dụng không mong muốn thường gặp khác xảy ra với tỉ lệ ≥ 10% phân loại theo hệ cơ quan là:
• Rối loạn hệ máu và bạch huyết: thiếu máu (15%).
• Rối loạn hệ thần kinh: mất ngủ (16%), nhức đầu (13%) và thần kinh ngoại vi (12%).
• Rối loạn hệ da và mô dưới da: rụng tóc (14%), ngứa (10%) và phát ban (10%).
• Rối loạn cơ xương và mô liên kết: đau khớp (13%), đau xương (10%) và đau đầu chi (10%).
• Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất: ho (23%) và khó thở (11%).
Dữ liệu an toàn khác của MabThera SC giống với dạng IV. Không ghi nhận trường hợp phản ứng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, hội chứng ly giải cytokine hoặc hội chứng ly giải khối u đã được quan sát thấy sau khi tiêm dưới da trong chương trình phát triển dạng tiêm dưới da.
Các thông tin về các tác dụng ngoại ý trầm trọng và chọn lọc
Các phản ứng có liên quan đến tiêm truyền
Điều trị đơn trị liệu 4 tuần:
Các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý của các phản ứng liên quan đến tiêm truyền được báo cáo trong hơn 50% bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng và được thấy nhiều trong lần truyền đầu tiên. Hạ huyết áp, sốt, ớn lạnh, rét run, nổi mề đay, co thắt phế quản, cảm giác sưng ở lưỡi hay họng (phù mạch), buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu, ngứa, khó thở, viêm mũi, nôn, đỏ bừng mặt, và đau tại nơi có bướu xảy ra trong quá trình truyền MabThera IV có thể là những phản ứng liên quan tiêm truyền thuốc. Một số đặc điểm của hội chứng ly giải khối u cũng đã được quan sát thấy.
Hóa trị kết hợp (R-CVP trong u lympho không Hodgkin; R-CHOP trong u lympho tế bào B lớn lan tỏa, R-FC trong bệnh bạch cầu lympho mạn tính)
Các phản ứng nặng có liên quan đến tiêm truyền xảy ra lên đến 12% bệnh nhân ở liệu trình điều trị rituximab kết hợp với hóa trị chu kỳ đầu tiên. Tỉ lệ các phản ứng có liên quan đến truyền giảm xuống còn dưới 1% ở lần truyền thứ 8. Ngoài ra, còn có các tác dụng ngoại ý khác như khó tiêu, phát ban, tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, hội chứng ly giải khối u. Các phản ứng được ghi nhận trong các trường hợp riêng lẻ khi sử dụng rituximab kết hợp hóa trị là thiếu máu cơ tim, rung nhĩ, phù phổi và giảm tiểu cầu cấp tính có hồi phục.
Dạng tiêm dưới da
Nguy cơ mắc các phản ứng cấp tính liên quan với MabThera dạng tiêm dưới da được đánh giá trong 2 nghiên cứu.
Trong nghiên cứu SparkThera (BP22333), không có phản ứng nào nghiêm trọng liên quan đến tiêm được báo cáo.
Trong nghiên cứu SABRINA (BO2234), các phản ứng nghiêm trọng do tiêm (mức độ ≥ 3) được ghi nhận ở 2 bệnh nhân (2%) điều trị MabThera SC, gồm nổi mẩn ngứa độ 3 tại nơi tiêm và khô miệng.
Liệu pháp phối hợp với tốc độ truyền 90 phút (R-CVP trong NHL thể nang; R-CHOP trong DLBCL)
Trong một nghiên cứu để xác định sự an toàn của tốc độ truyền MabThera IV 90 phút ở những bệnh nhân dung nạp tốt liều đầu tiên khi truyền MabThera IV chuẩn (nghiên cứu U4391g), tỷ lệ của phản ứng liên quan đến truyền độ 3 và 4 trong ngày và/hoặc sau ngày MabThera IV truyền 90 phút ở chu kỳ 2 trên 363 bệnh nhân được đánh giá là 1,1% (95% CI [0,3%, 2,8%]). Tỷ lệ của phản ứng liên quan đến tiêm truyền độ 3 và 4 tại bất kỳ chu kỳ nào (chu kỳ 2 đến 8) với tốc độ truyền 90 phút là 2,8% (95% CI [1,3%, 5,0%]). Phản ứng cấp tính của việc truyền 90 phút gây tử vong không được ghi nhận (xem phần Dược lực học - Lâm sàng/ Hiệu quả nghiên cứu).
Nhiễm trùng
Đơn trị liệu 4 tuần
MabThera IV gây tiêu tế bào B ở 70% đến 80% số bệnh nhân, nhưng kết hợp với giảm globulin miễn dịch huyết thanh chỉ ở một số ít bệnh nhân. Vi khuẩn, siêu vi, nấm và các nhiễm khuẩn không rõ nguyên nhân, dù nguyên nhân là gì, xuất hiện ở 30,3% trong số 356 bệnh nhân. Các biến cố nhiễm trùng nặng (mức độ 3 hay 4), bao gồm nhiễm trùng huyết xuất hiện ở khoảng 3,9% số bệnh nhân.
Điều trị duy trì (u lympho không Hodgkin) cho tới 2 năm
Tần suất nhiễm trùng cao nhìn chung, bao gồm mức độ nhiễm trùng 3 và 4 được quan sát trong suốt quá trình điều trị MabThera IV. Không có việc tích lũy độc tố về các bệnh nhiễm trùng được báo cáo trong quá trình duy trì 2 năm.
Dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng bao gồm các trường hợp tử vong do PML trên các bệnh nhân với u lympho không Hodgkin xuất hiện sau quá trình bệnh tiến triển và tái điều trị (xem mục Cảnh báo và thận trọng).
Hóa trị kết hợp (R-CVP trong u lympho không Hodgkin; R-CHOP trong u lympho tế bào B lớn lan tỏa, R-FC trong bệnh bạch cầu lympho mạn tính)
Không có sự gia tăng tần suất của việc nhiễm trùng được quan sát thấy. Nhiễm trùng thường gặp là nhiễm trùng hô hấp trên được ghi nhận ở 12,3% sử dụng R-CVP và 16,4% bệnh nhân sử dụng CVP. Nhiễm trùng nghiêm trọng được báo cáo trên 4,3% số bệnh nhân được điều trị với R-CVP và 4,4% trên bệnh nhân điều trị với CVP. Không có nhiễm trùng đe dọa mạng sống được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu.
Trong nghiên cứu sử dụng R-CHOP, tỉ lệ nhiễm trùng chung độ 2 đến 4 là 45,5% ở nhóm sử dụng R-CHOP và 42,3% ở nhóm sử dụng CHOP. Nhiễm nấm độ 2 đến 4 thường xảy ra ở nhóm sử dụng R-CHOP (4,5% so với 2,6% nhóm sử dụng CHOP); sự khác biệt này là do tỉ lệ cao của nhiễm Candida tại chỗ trong suốt quá trình điều trị. Tỉ lệ nhiễm Herpes zoster độ 2 đến 4, bao gồm Herpes zoster mắt, cao hơn ở nhóm sử dụng R-CHOP (4,5%) so với nhóm sử dụng CHOP (1,5%). Tỉ lệ nhiễm trùng độ 2 đến 4 và/hoặc sốt giảm bạch cầu là 55,4% ở nhóm sử dụng R-CHOP và 51,5% ở nhóm sử dụng CHOP.
Đối với bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính, tỉ lệ viêm gan B độ 3 và 4 (nguyên phát hay tái kích hoạt) là 2% trong nhóm R-FC so với 0% trong nhóm FC.
Các biến cố huyết học
Đơn trị liệu 4 tuần
Giảm bạch cầu trung tính nặng (độ 3 và 4) được ghi nhận ở 4,2% số bệnh nhân, và thiếu máu nặng được ghi nhận ở 1,1% số bệnh nhân và giảm tiểu cầu nặng được ghi nhận ở 1,7% số bệnh nhân.
Điều trị duy trì (u lympho không Hodgkin) cho tới 2 năm
Tỉ lệ giảm bạch cầu độ 3 và 4 cao hơn ở nhóm MabThera (nhóm quan sát 2% so với nhóm MabThera IV 5%) và tương tự đối với giảm bạch cầu trung tính (nhóm quan sát 4% so với nhóm MabThera IV 10%). Tỉ lệ giảm tiểu cầu độ 3 và 4 thấp (nhóm quan sát 1% so với nhóm MabThera IV < 1%).
Xấp xỉ một nửa số bệnh nhân có dữ liệu về việc hồi phục tế bào B sau khi kết thúc việc điều trị tấn công với MabThera IV, cần khoảng 12 tháng hoặc hơn để mức tế bào B quay trở lại giá trị bình thường.
Hóa trị kết hợp (R-CVP trong u lympho không Hodgkin; R-CHOP trong u lympho tế bào B lớn lan tỏa, R-FC trong bệnh bạch cầu lympho mạn tính)
Trong quá trình điều trị trong các nghiên cứu mà MabThera được dùng kết hợp với hóa trị liệu, mức độ giảm bạch cầu độ 3 và 4 (R-CHOP 88% so với CHOP 79%, R-FC 23% so với FC 12%) và giảm bạch cầu hạt (R-CVP 24% so với CVP 14%; R-CHOP 97% so với CHOP 88%, R-FC 30% so với FC 19% trước đây không được điều trị CLL), thường được báo cáo với tần số cao hơn khi so sánh với hóa trị đơn thuần. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm bạch cầu hạt cao hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV và hóa trị liệu đã không tương ứng với tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng cao hơn ở nhóm bệnh nhân được điều trị với hóa chất đơn thuần. Những nghiên cứu ở nhóm bệnh nhân CLL chưa điều trị và tái phát/kháng trị đã cho thấy trong một số trường hợp giảm bạch cầu hạt bị kéo dài hoặc khởi phát muộn sau khi điều trị với MabThera IV phối hợp với FC.
Thiếu máu và giảm tiểu cầu nặng (độ 3/4): Không có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm điều trị được quan sát đối với thiếu máu và giảm tiểu cầu mức độ 3 và 4. Trong nghiên cứu điều trị CLL bước 1, tình trạng thiếu máu độ 3 và 4 đã được báo cáo ở 4% bệnh nhân được điều trị bằng R-FC so với 7% số bệnh nhân FC, và mức độ giảm tiểu cầu độ 3 và 4 đã được báo cáo ở 7% bệnh nhân trong nhóm R-FC so với 10% bệnh nhân ở nhóm FC. Trong nghiên cứu CLL tái phát/kháng trị, các tác dụng phụ thiếu máu độ 3 và 4 đã được báo cáo trong 12% bệnh nhân được điều trị bằng R-FC so với 13% số bệnh nhân điều trị bằng FC và mức độ giảm tiểu cầu độ 3 và 4 đã được báo cáo trên 11% số bệnh nhân trong nhóm R-FC so với 9% số bệnh nhân trong nhóm FC.
Các biến cố tim mạch
Đơn trị liệu 4 tuần
Các biến cố tim mạch được ghi nhận ở 18,8% số bệnh nhân trong quá trình điều trị. Các phản ứng được ghi nhận thường xuyên nhất là hạ huyết áp và tăng huyết áp. Các trường hợp rối loạn nhịp tim mức độ 3 và 4 (bao gồm nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất) và cơn đau thắt ngực trong suốt quá trình truyền MabThera IV đã được báo cáo.
Điều trị duy trì (u lympho không Hodgkin) cho tới 2 năm
Tỉ lệ biến cố tim mạch độ 3 và 4 tương đương giữa các nhóm điều trị. Biến cố tim mạch được ghi nhận như là tác dụng ngoại ý nghiêm trọng < 1% nhóm quan sát và 3% nhóm MabThera IV: rung nhĩ (1%), nhồi máu cơ tim (1%), suy thất trái (< 1%), thiếu máu cơ tim cục bộ (< 1%).
Hóa trị kết hợp (R-CVP trong u lympho không Hodgkin; R-CHOP trong u lympho tế bào B lớn lan tỏa, R-FC trong bệnh bạch cầu lympho mạn tính)
Trong nghiên cứu sử dụng R-CHOP, tỉ lệ rối loạn nhịp tim độ 3 và 4, đặc biệt là rối loạn nhịp trên thất như nhịp tim nhanh và rung/cuồng nhĩ, cao hơn ở nhóm R-CHOP (6,9%) so với nhóm CHOP (1,5%). Tất cả những trường hợp rối loạn nhịp này xảy ra trong khi truyền MabThera IV hoặc liên quan đến những yếu tố thúc đẩy như sốt, nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim hay các bệnh tim mạch và hô hấp có sẵn (xem phần Cảnh báo và thận trọng). Không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị R-CHOP và CHOP về tỉ lệ các biến cố tim mạch độ 3 và 4 bao gồm suy tim, bệnh cơ tim và các biểu hiện của bệnh mạch vành.
Ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính, tỉ lệ toàn bộ các biến cố tim mạch độ 3 và 4 thấp ở các nghiên cứu bước một (4% R-FC so với 3% FC) và trong các nghiên cứu ở bệnh nhân tái phát/kháng trị (4% R-FC so với 4% FC).
Nồng độ IgG
Điều trị duy trì (u lympho không Hodgkin) cho tới 2 năm
Sau điều trị tấn công, nồng độ IgG thấp hơn giới hạn thấp của nồng độ bình thường (< 7 g/L) trong cả hai nhóm quan sát và nhóm MabThera IV. Trong nhóm quan sát, nồng độ IgG trung bình tăng lên sau đó cao hơn giới hạn thấp của nồng độ bình thường, nhưng duy trì hằng định trong suốt quá trình điều trị MabThera IV. Tỉ lệ bệnh nhân có nồng độ IgG trung bình thấp hơn giới hạn thấp của nồng độ bình thường khoảng 60% trong nhóm MabThera IV duy trì suốt 2 năm điều trị, còn ở nhóm quan sát, tỉ lệ này là 36% sau 2 năm.
Các tác dụng ngoại ý thần kinh
Hóa trị kết hợp (R-CVP trong u lympho không Hodgkin; R-CHOP trong u lympho tế bào B lớn lan tỏa, R-FC trong bệnh bạch cầu lympho mạn tính)
Trong quá trình điều trị, 2% số bệnh nhân trong nhóm R-CHOP, tất cả đều có các yếu tố nguy cơ tim mạch, bị tai biến mạch máu não do huyết khối thuyên tắc trong liệu trình điều trị đầu tiên. Không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị về tỉ lệ các biến cố huyết khối thuyên tắc khác. Ngược lại, 1,5% số bệnh nhân tai biến mạch máu não trong nhóm CHOP xảy ra trong giai đoạn theo dõi.
Ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính, tỉ lệ các bệnh lý thần kinh độ 3 và 4 thấp ở các nghiên cứu điều trị bước một (4% R-FC so với 4% FC) và trong các nghiên cứu ở bệnh nhân tái phát/kháng trị (3% R-FC so với 3% FC).
Các phân nhóm bệnh nhân khác
Đơn trị liệu 4 tuần
Bệnh nhân lớn tuổi (≥ 65 tuổi): Tỉ lệ bị bất kỳ tác dụng ngoại ý nào và các tác dụng ngoại ý độ 3 và 4 là tương tự ở bệnh nhân lớn tuổi (≥ 65 tuổi) và bệnh nhân trẻ hơn (88,3% so với 92,0% cho bất kỳ tác dụng ngoại ý nào và 16,0% so với 18,1% cho các tác dụng ngoại ý độ 3 và 4).
Hóa trị kết hợp
Bệnh nhân lớn tuổi (≥ 65 tuổi): Tỉ lệ tác dụng ngoại ý độ 3 và 4 của hệ máu và hệ bạch huyết cao hơn ở bệnh nhân lớn tuổi (≥ 65 tuổi) so với bệnh nhân trẻ hơn ở bệnh nhân bị bệnh bạch cầu lympho mạn tính điều trị bước một hay tái phát/kháng trị.
Bướu lớn: Bệnh nhân có bướu lớn có tỉ lệ các phản ứng ngoại ý cao hơn những bệnh nhân không có bướu lớn (25,6% so với 15,4%). Tỉ lệ bị bất kỳ phản ứng ngoại ý nào tương tự trong hai nhóm này (92,3% ở nhóm có bướu lớn so với 89,2% ở nhóm không có bướu lớn).
Điều trị lại với đơn trị liệu
Tỉ lệ bệnh nhân được ghi nhận bị bất kỳ tác dụng ngoại ý nào và các tác dụng ngoại ý độ 3 và 4 sau khi điều trị lại với các đợt điều trị MabThera IV thêm tương đương với tỉ lệ bệnh nhân khai báo bị bất kỳ tác dụng ngoại ý nào và các tác dụng ngoại ý độ 3 và 4 sau đợt điều trị đầu tiên (95,0% so với 89,7% cho bất kỳ tác dụng ngoại ý nào và 13,3% so với 14,8% cho các tác dụng ngoại ý độ 3 và 4).
Kinh nghiệm từ các thử nghiệm lâm sàng với viêm khớp dạng thấp
Độ an toàn của MabThera IV trong điều trị bệnh nhân VKDT độ trung bình đến nghiêm trọng được tóm tắt trong phần dưới đây. Trong dân số phơi nhiễm, hơn 3.000 bệnh nhân đã nhận được ít nhất một liệu trình điều trị và được theo dõi trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến hơn 5 năm với sự phơi nhiễm toàn bộ tương đương trên 7.198 bệnh nhân/năm; khoảng 2.300 bệnh nhân nhận được hai hoặc nhiều hơn đợt điều trị trong thời gian theo dõi.
Các phản ứng phụ được liệt kê trong Bảng 19 được dựa trên dữ liệu từ thời gian kiểm soát giả dược của bốn thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm trên bệnh nhân VKDT. Dân số bệnh nhân được điều trị với MabThera IV có khác biệt giữa các nghiên cứu, từ nhóm bệnh nhân VKDT hoạt động giai đoạn sớm chưa sử dụng methotrexate (MTX) đến nhóm bệnh nhân đáp ứng không đủ với MTX (MTX-IR) và nhóm bệnh nhân đáp ứng không đủ với liệu pháp kháng yếu tố hoại tử khối u TNF (TNF-IR) (xem phần Dược lực học - Lâm sàng/ Hiệu quả nghiên cứu).
Bệnh nhân sử dụng 2x1.000 mg MabThera IV cách nhau khoảng thời gian là hai tuần; cùng với methotrexate (10-25 mg/tuần) (xem mục Liều lượng và cách dùng). Các tác dụng phụ được liệt kê ở Bảng 19 là những tác dụng phụ xuất hiện với tỷ lệ ít nhất là 2% và khác biệt ít nhất 2% so với nhóm chứng và được trình bày bất kể đến liều dùng. Tần suất và các chú thích tương ứng được xác định rất hay gặp (≥ 1/10), hay gặp (≥ 1/100 đến < 1/10) và hay gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100).
- xem Bảng 19.

Image from Drug Label Content

Trong tất cả các dân số phơi nhiễm, mức độ an toàn là nhất quán với những gì quan sát được trong giai đoạn kiểm soát của các thử nghiệm lâm sàng mà trong đó không có biến cố bất lợi mới nào được xác định.
Điều trị nhiều đợt
Điều trị nhiều đợt gây ra tác dụng ngoại ý tương tự với những gì ghi nhận được sau đợt điều trị đầu tiên. Mức độ an toàn được cải thiện trong những lần truyền thuốc tiếp theo do các phản ứng liên quan đến tiêm truyền giảm, cũng như tình trạng VKDT diễn tiến trầm trọng và nhiễm trùng thường diễn ra trong 6 tháng đầu điều trị.
Thông tin thêm về một số phản ứng phụ được chọn lựa của thuốc
Các phản ứng liên quan tiêm truyền
Các phản ứng phụ thường gặp nhất sau khi dùng MabThera IV trên các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân VKDT được xác định là các phản ứng liên quan đến tiêm truyền (IRR). Trong số 3.095 bệnh nhân được điều trị với MabThera IV thì 1.077 (35%) bệnh nhân xuất hiện ít nhất một lần phản ứng liên quan đến tiêm truyền. Đa phần các IRR là CTC mức độ 1 hoặc 2. Trong các thử nghiệm lâm sàng, dưới 1% (14/3.095 bệnh nhân) số bệnh nhân VKDT được điều trị với MabThera IV với bất kỳ liều lượng nào đã xuất hiện các phản ứng nghiêm trọng liên quan đến tiêm truyền. Không có CTC mức độ 4 hay tử vong do các phản ứng liên quan đến tiêm truyền trong các thử nghiệm lâm sàng (xem phần Tác dụng không mong muốn, Sau khi lưu hành). Tỷ lệ các CTC mức độ 3 và các phản ứng liên quan đến tiêm truyền dẫn đến việc ngưng thuốc giảm dần theo số chu kỳ và hiếm gặp từ chu kỳ 3 trở đi.
Các dấu hiệu và/hoặc triệu chứng gợi ý một phản ứng liên quan đến tiêm truyền (tức là buồn nôn, ngứa, sốt, mề đay/phát ban, ớn lạnh, sốt, rét run, hắt hơi, phù mạch theo hệ thần kinh, kích thích hầu họng, ho và co thắt phế quản, có hay không có liên quan đến hạ huyết áp hay tăng huyết áp) đã được quan sát trên 720/3.095 bệnh nhân (23%) sau liều truyền MabThera IV đầu tiên trong lần phơi nhiễm đầu tiên. Việc sử dụng trước với các thuốc glucocorticoid IV giảm đáng kể tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của những biến cố này (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Trong một thử nghiệm được thiết kế để đánh giá tính an toàn của việc truyền MabThera IV trong 120 phút ở bệnh nhân Viêm khớp dạng thấp thể hoạt động từ trung bình đến nặng, không có IRR nghiêm trọng trong thời gian truyền hoăc trong vòng 24 giờ kể từ lần truyền đầu tiên, sẽ được truyền tĩnh mạch MabThera IV trong 120 phút. Bệnh nhân có tiền sử có phản ứng tiêm truyền nghiêm trọng liên quan đến điều trị liệu pháp sinh học trong điều trị Viêm khớp dạng thấp đã bị loại khỏi danh sách. Tỷ lệ mới mắc, loại và mức độ nghiêm trọng của IRRs phù hợp với số liệu đã được quan sát trong quá khứ. Không có IRR nghiêm trọng được quan sát thấy (xem mục Dược lực học - Các nghiên cứu lâm sàng/Hiệu quả).
Nhiễm trùng
Tỷ lệ chung của nhiễm trùng là khoảng 97 trên 100 bệnh nhân/năm ở nhóm bệnh nhân được điều trị với MabThera IV. Nhiễm trùng chủ yếu là từ nhẹ đến trung bình và chủ yếu là gồm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên và đường tiết niệu. Tỷ lệ nhiễm trùng nghiêm trọng là khoảng 4 trên 100 bệnh nhân/năm, trong đó một số là tử vong. Ngoài những biến cố bất lợi được liệt kê trong Bảng 19, các biến cố nghiêm trọng có ý nghĩa về mặt y khoa bao gồm cả viêm phổi với tần suất 1,9%.
Các bệnh ác tính
Tỉ lệ bệnh ác tính sau khi dùng MabThera IV trong các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân VKDT (0,8/100 người - năm) nằm trong giới hạn dự kiến cho dân số phù hợp về tuổi và giới tính.
Kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng với u hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Trong nghiên cứu lâm sàng về GPA và MPA, 99 bệnh nhân điều trị với MabThera IV (375 mg/m2, mỗi tuần một lần trong 4 tuần) và glucocorticoids (xem phần Dược lực học - Các nghiên cứu lâm sàng/ Hiệu quả).
Các ADRs được liệt kê trong bảng 20 là tất cả các tác dụng ngoại ý xảy ra với tỉ lệ mắc phải ≥ 10% ở nhóm điều trị MabThera IV. Tần suất trong bảng 20 được xác định là rất thường gặp (≥ 1/10).
- xem Bảng 20.

Image from Drug Label Content

Những thông tin sâu hơn về một số phản ứng ngoại ý của thuốc
Các phản ứng do tiêm truyền
Các phản ứng do tiêm truyền (IRRs) ở bệnh nhân GPA và MPA trong nghiên cứu lâm sàng được định nghĩa là bất kì tác dụng ngoại ý nào xảy ra trong vòng 24 giờ sau truyền thuốc và được cân nhắc là có nguyên nhân do truyền thuốc bởi nghiên cứu viên trong dân số an toàn. 99 bệnh nhân đã điều trị với MabThera IV và 12% bị tối thiểu 1 tác dụng ngoại ý do truyền. Tất cả các tác dụng ngoại ý được ghi nhận ở mức độ 1 và 2 theo phân loại CTC. Các tác dụng ngoại ý phổ biến nhất bao gồm hội chứng ly giải cytokine, đỏ bừng mặt, kích ứng họng và run. MabThera IV được dùng phối hợp với glucocorticoids tĩnh mạch vốn có thể giảm tỉ lệ mắc phải và mức độ nghiêm trọng của các biến cố trên.
Nhiễm trùng
Trong 99 bệnh nhân điều trị bằng MabThera IV, tỉ lệ nhiễm trùng chung là khoảng 210 trên 100 bệnh nhân-năm (95% CI 173-256). Nhiễm trùng mức độ nhẹ và trung bình chiếm ưu thế hơn và bao gồm chính là nhiễm trùng đường tiêu hóa trên, nhiễm herpes zoster và nhiễm trùng đường tiết niệu. Tỉ lệ nhiễm trùng nghiêm trọng là khoảng 25 trên 100 bệnh nhân-năm. Nhiễm trùng nghiêm trọng thường được báo cáo nhất ở nhóm MabThera là viêm phổi với tần suất là 4%.
Bệnh ác tính
Tỉ lệ mắc phải bệnh ác tính ở bệnh nhân điều trị MabThera IV trong nghiên cứu lâm sàng là 2,05 trên 100 bệnh nhân/năm. Trên cơ sở của các tỉ số tỉ lệ mắc phải được chuẩn hóa, tỉ lệ xuất hiện các bệnh ác tính này là tương tự với tỉ lệ được báo cáo trước đó trong dân số mắc bệnh GPA và MPA.
Các bất thường trên kết quả xét nghiệm
Bệnh nhân VKDT
Giảm globulin miễn dịch trong máu (IgG hay IgM dưới mức giới hạn bình thường dưới) đã được quan sát thấy ở các bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV. Tỷ lệ nhiễm trùng chung hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng không tăng lên sau khi xuất hiện tình trạng giảm IgG hay IgM.
Phần lớn tình trạng giảm bạch cầu hạt liên quan đến việc điều trị bằng MabThera IV được quan sát trên thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân VKDT sau liệu trình điều trị thứ nhất là thoáng qua hay có độ nặng ở mức nhẹ hoặc vừa. Tình trạng giảm bạch cầu hạt có thể xuất hiện sau khi sử dụng MabThera IV một vài tháng.
Trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng sử dụng giả dược, 0,94% (13/1.382) bệnh nhân được điều trị bằng MabThera IV và 0,27% (2/731) bệnh nhân trong nhóm dùng giả dược khởi phát tình trạng giảm bạch cầu hạt nghiêm trọng (mức độ 3 hay 4). Trong những nghiên cứu này, tỷ lệ giảm bạch cầu hạt nghiêm trọng lần lượt chiếm tỷ lệ 1,06 và 0,53 trên 100 bệnh nhân - năm tương ứng sau đợt điều trị đầu tiên, và lần lượt là 0,97 và 0,88 trên 100 bệnh nhân - năm tương ứng sau nhiều liệu trình điều trị. Do đó, tình trạng giảm bạch cầu hạt chỉ có thể được xem xét như là một phản ứng bất lợi sau khi dùng MabThera IV trong liệu trình thứ nhất. Thời điểm khởi phát tình trạng giảm bạch cầu hạt rất khác biệt. Tình trạng giảm bạch cầu hạt trong các thử nghiệm lâm sàng không liên quan đến sự gia tăng nhiễm trùng nặng, và đa số bệnh nhân tiếp tục các liệu trình điều trị với MabThera IV sau đợt giảm bạch cầu hạt.
U hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Giảm gamma globulin máu (IgA, IgG hoặc IgM dưới giới hạn thấp của khoảng trị số bình thường) đã được ghi nhận ở những bệnh nhân GPA và MPA điều trị với MabThera IV.
Ở thời điểm 6 tháng, những bệnh nhân có nồng độ globulin miễn dịch ban đầu bình thường, nồng độ IgA, IgG và IgM đã giảm thấp tương ứng là 27%, 58% và 51% ở nhóm MabThera IV so với 25%, 50% và 46% ở nhóm cyclophosphamide. Tỉ lệ nhiễm trùng chung hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng ở những bệnh nhân có IgA, IgG hoặc IgM thấp không tăng.
Trong nghiên cứu không thua kém, đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng tích cực về điều trị MabThera IV ở bệnh nhân GPA và MPA, 24% bệnh nhân ở nhóm MabThera IV (điều trị 1 đợt duy nhất) và 23% bệnh nhân trong nhóm cyclophosphamide bị giảm bạch cầu hạt mức độ 3 hoặc hơn theo phân loại CTC. Giảm bạch cầu không liên quan với một sự tăng tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng quan sát thấy ở những bệnh nhân điều trị bằng MabThera IV. Hậu quả của điều trị nhiều đợt MabThera IV trên việc xuất hiện giảm bạch cầu hạt ở những bệnh nhân GPA và MPA không được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng.
Kinh nghiệm sau khi lưu hành trên thị trường
Dạng truyền tĩnh mạch
U Lympho không Hodgkin và bệnh bạch huyết dòng lympho mạn tính
Tần suất báo cáo trong phần này (hiếm, rất hiếm) dựa trên ước lượng sử dụng thuốc được lưu hành trên thị trường và phần lớn các dữ liệu có nguồn gốc từ các báo cáo tự phát.
Các trường hợp khác về các phản ứng nặng liên quan đến tiêm truyền đã được ghi nhận trong quá trình lưu hành trên thị trường sau khi dùng MabThera IV (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Với sự giám sát liên tục tính an toàn của MabThera IV sau khi lưu hành trên thị trường, các phản ứng nghiêm trọng dưới đây được ghi nhận:
Hệ tim mạch
Các phản ứng tim mạch nghiêm trọng, bao gồm suy tim và nhồi máu cơ tim được ghi nhận, chủ yếu ở những bệnh nhân có bệnh tim từ trước và/hoặc sử dụng hóa trị liệu gây độc cho tim và đa số đi kèm với các phản ứng liên quan đến tiêm truyền. Viêm mạch, phần lớn là dưới da, như viêm mạch máu nhỏ do phức hợp miễn dịch, rất hiếm khi được ghi nhận.
Hệ hô hấp
Suy/giảm chức năng hô hấp và thâm nhiễm phổi trong hoàn cảnh có phản ứng liên quan đến tiêm truyền đã được ghi nhận (xem phần Cảnh báo và thận trọng). Ngoài ra một vài trường hợp tử vong do viêm phổi kẽ, một trong những phản ứng tại phổi có liên quan tới tiêm truyền, cũng đã được ghi nhận.
Máu và bạch huyết
Vài trường hợp giảm tiểu cầu cấp tính có thể hồi phục liên quan tiêm truyền đã được báo cáo.
Da và hệ dưới da
Rất hiếm ghi nhận các phản ứng da bỏng rộp nghiêm trọng bao gồm những trường hợp hoại tử da do nhiễm độc và hội chứng Stevens-Johnson gây tử vong.
Hệ thần kinh
Một số trường hợp mắc hội chứng bệnh não sau hồi phục (PRES)/hội chứng bệnh chất trắng não sau hồi phục (RPLS) đã được báo cáo. Những dấu hiệu hay triệu chứng bao gồm rối loạn thị giác, đau đầu, co giật, và trạng thái biến đổi tâm thần, hoặc các tình trạng có hay không có liên quan đến việc tăng huyết áp. Một chẩn đoán là PRES/RPLS yêu cầu phải có khẳng định bằng hình ảnh học của não. Các trường hợp đã báo cáo đã nhận diện một số yếu tố nguy cơ đưa đến PRES/RPLS, bao gồm các bệnh tiềm ẩn, tăng huyết áp, điều trị ức chế miễn dịch hay hóa trị liệu.
Hiếm khi ghi nhận các trường hợp bệnh thần kinh sọ có hoặc không có bệnh thần kinh ngoại biên. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thần kinh sọ, như mất thị lực nghiêm trọng, mất thính lực, mất các giác quan khác và liệt thần kinh mặt, xảy ra ở các thời điểm khác nhau cho đến vài tháng sau khi hoàn tất điều trị MabThera IV.
Toàn thân
Hiếm khi ghi nhận các phản ứng giống bệnh huyết thanh.
Nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng
Rất hiếm khi ghi nhận các trường hợp viêm gan B tái hoạt hóa, phần lớn những trường hợp đó là ở những bệnh nhân dùng MabThera IV phối hợp với hóa trị liệu độc tế bào (xem phần Cảnh báo và thận trọng). Các trường hợp nhiễm virus nặng khác, mới nhiễm, tái hoạt hay nặng lên, đôi khi gây tử vong, đã được ghi nhận khi điều trị MabThera IV. Phần lớn các bệnh nhân đã sử dụng MabThera IV kết hợp với hóa trị như là một phần của quá trình ghép tế bào gốc tạo máu. Các trường hợp nhiễm virus nặng như virus herpes (cytomegalovirus [CMV], virus thủy đậu, và virus Herpes simplex), virus JC (bệnh não đa ổ tiến triển) và virus viêm gan C.
Sarcôm Kaposi tiến triển đã được ghi nhận ở bệnh nhân sử dụng MabThera IV bị sarcôm Kaposi từ trước. Các trường hợp này xảy ra khi sử dụng các chỉ định không được chấp thuận và phần lớn bệnh nhân bị nhiễm HIV.
Hệ tiêu hóa
Thủng ruột, một vài trường hợp dẫn đến tử vong, được ghi nhận ở những bệnh nhân sử dụng MabThera IV kết hợp với hóa trị để điều trị u lympho không Hodgkin.
Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, u hạt kèm viêm đa mạch (u hạt Wegener) (GPA) và viêm đa vi mạch (MPA)
Với sự giám sát liên tục tính an toàn của MabThera IV sau khi lưu hành trên thị trường, các phản ứng dưới đây được ghi nhận ở các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cũng như là ở các bệnh nhân GPA/MPA:
Tình trạng nhiễm trùng
Bệnh chất trắng não đa ổ tiến triển và tình trạng tái hoạt hóa viêm gan siêu vi B đã được báo cáo.
Toàn thân
Hiếm khi ghi nhận các phản ứng giống bệnh huyết thanh.
Rối loạn da hay mô dưới da
Tử vong do nhiễm độc hoại tử biểu bì và hội chứng Stevens-Johnson đã được báo cáo là rất hiếm.
Rối loạn hệ bạch huyết và máu
Biến cố giảm bạch cầu trung tính bao gồm tình trạng giảm bạch cầu khởi phát muộn với mức độ nặng và kéo dài đã được báo cáo là rất hiếm, một số trong đó có liên quan đến nhiễm trùng gây tử vong.
Hệ thần kinh
Các trường hợp hội chứng bệnh lý chất trắng não sau có thể hồi phục (PRES hoặc RPLS) đã được ghi nhận. Các dấu hiệu và các triệu chứng bao gồm rối loạn thị giác, đau đầu, co giật và trạng thái tâm thần bị thay đổi, có hoặc không có liên quan đến tăng huyết áp. Chẩn đoán PRES/RPLS cần phải xác định bằng hình ảnh não. Các trường hợp được báo cáo đã ghi nhận các yếu tố nguy cơ của PRES/RPLS, bao gồm tăng huyết áp, điều trị ức chế miễn dịch và/hoặc các điều trị đồng thời khác.
Các rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm thuốc
Các phản ứng do tiêm truyền nghiêm trọng với một số trường hợp tử vong đã được báo cáo (xem phần Tác dụng không mong muốn - Các thử nghiệm lâm sàng).
Các bất thường trong xét nghiệm
Dạng tiêm truyền tĩnh mạch
U Lympho không Hodgkin
Hệ máu và bạch huyết: Hiếm khi giảm bạch cầu trung tính kéo dài hơn bốn tuần sau khi truyền MabThera IV lần cuối.
Sau khi lưu hành trên thị trường: Trong các nghiên cứu về MabThera IV ở những bệnh nhân bị Waldenstrom’s macroglobulinemia, hàm lượng IgM huyết thanh tăng thoáng qua được ghi nhận sau khi bắt đầu điều trị, có thể đi kèm với tăng độ nhớt máu và các triệu chứng liên quan. IgM tăng thoáng qua thường trở lại hàm lượng ban đầu trong vòng 4 tháng.
Quá liều
Kinh nghiệm về việc sử dụng liều cao hơn liều đã được cho phép để truyền MabThera tĩnh mạch trong những thử nghiệm lâm sàng là hạn chế. Liều truyền tĩnh mạch cao nhất được thử nghiệm trên người là 5.000 mg (2.250 mg/m2), được thử nghiệm trong một nghiên cứu tăng liều dần dần trên bệnh nhân mắc bệnh bạch huyết dòng lympho mạn tính. Những bệnh nhân có biểu hiện quá liều được ngừng truyền thuốc ngay lập tức và được theo dõi chặt.
Ba bệnh nhân trong nghiên cứu của MabThera SC SABRINA (BO22334) đã vô tình dùng dạng tiêm dưới da SC thông qua đường IV đến liều rituximab tối đa 2.780 mg, không có tác dụng bất lợi nào được ghi nhận. Những bệnh nhân đã dùng quá liều hoặc gặp sai sót y khoa với MabThera SC nên được theo dõi chặt chẽ.
Cân nhắc việc theo dõi thường xuyên công thức máu và sự tăng nguy cơ nhiễm trùng khi có sự tiêu tế bào B.
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn sử dụng, thao tác và hủy bỏ
MabThera IV:
Rút lượng thuốc MabThera IV theo yêu cầu dưới điều kiện vô trùng và pha loãng trong túi truyền chứa dung dịch dextrose 5% hoặc dung dịch muối sinh lý 0,9% vô khuẩn, không có chất gây sốt tới nồng độ rituximab được tính là 1-4 mg/mL. Để trộn dung dịch, nhẹ nhàng dốc ngược túi truyền để tránh tạo bọt. Các thuốc dùng đường tiêm nên được kiểm tra bằng mắt xem có cặn hoặc đổi màu trước khi dùng.
Dung dịch truyền MabThera IV sau khi pha ổn định về mặt vật lý và hóa học trong 24 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC và 12 giờ sau đó tại nhiệt độ phòng.
MabThera SC:
Dung dịch MabThera SC (chuyển một lần từ lọ vào ống tiêm) là ổn định về vật lý và hóa học trong 48 giờ ở 2°-8°C và 8 giờ tiếp theo ở 30°C trong điều kiện không có ánh sáng ban ngày trực tiếp.
MabThera SC được đóng gói vô trùng, không chất bảo quản, không gây sốt, lọ sử dụng một lần.
Tính không tương thích
MabThera IV
Không có tương tác giữa MabThera IV với polyvinyl chloride hoặc túi polyethylen hoặc bộ tiêm truyền.
MabThera SC
Không có tính tương kỵ giữa MabThera SC và chất liệu ống tiêm: polypropylene hoặc polycarbonate hoặc kim hút chuyển và kim tiêm bằng thép không gỉ được ghi nhận.
Xử lý thuốc hết hạn/không sử dụng
Nên hạn chế việc thải bỏ thuốc ra môi trường. Thuốc không nên được đổ vào nước thải và nên tránh vứt bỏ vào rác thải sinh hoạt. Sử dụng “hệ thống thu gom”, nếu có sẵn ở địa phương. Những điểm sau đây cần được nghiêm chỉnh chấp hành liên quan đến việc sử dụng và xử lý các ống tiêm và vật sắc nhọn:
- Không bao giờ tái sử dụng bơm kim tiêm
- Đặt tất cả bơm kim tiêm đã sử dụng vào một hộp chứa đồ sắc nhọn (thùng chứa chống đâm thủng dùng 1 lần).
Bất kỳ thuốc không được sử dụng nào hoặc vật thải loại nào nên được xử lý theo quy định của địa phương.
Bảo quản
Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C). Không đông lạnh. Giữ lọ thuốc trong hộp giấy để tránh ánh sáng.
MabThera IV
Về mặt vi sinh học, dung dịch truyền sau khi pha nên được dùng ngay lập tức. Nếu không sử dụng ngay, người sử dụng phải đảm bảo thời gian và điều kiện bảo quản trước khi dùng và thường không quá 24 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC, trừ khi thao tác pha thuốc được tiến hành ở những điều kiện vô trùng được công nhận và kiểm soát.
MabThera SC
Theo quan điểm vi sinh, sản phẩm nên được sử dụng ngay. Nếu không sử dụng được ngay, phải cất ở nơi được kiểm soát vô khuẩn. Trong sử dụng thời gian lưu trữ và điều kiện trước khi sử dụng là trách nhiệm của người sử dụng và thường không kéo dài quá 48 giờ ở 2°C-8°C và 8 giờ tiếp theo ở 30°C tránh ánh sáng trực tiếp.
Phân loại MIMS
Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân loại ATC
L01FA01 - rituximab ; Belongs to the class of CD20 (Clusters of Differentiation 20) inhibitors. Used in the treatment of cancer.
Trình bày
Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền: 10 mg/mL x lọ 10 mL, lọ 50 mL.
Dung dịch tiêm dưới da: 1.400 mg/11,7 mL x hộp 1 lọ 15 mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in