Medaxetine

Medaxetine Thận trọng lúc dùng

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Mặc dù các kháng sinh họ Cephalosporins tương đối an toàn đối với các bệnh nhân quá mẫn với penicillin, tuy nhiên phản ứng chéo cũng đã được báo cáo thấy. Thận trọng đối với các bệnh nhân đã bị phản ứng phản vệ với penicillin.
Cần lưu ý khi dùng Cephalosporin liều cao trên các bệnh nhân đang được điều trị bằng aminoglycoside hoặc thuốc lợi tiểu mạnh, vì sự phối hợp này có thể gây độc trên thận. Kinh nghiệm lâm sàng với Medaxetine cho thấy ở liều khuyến cáo không có khả năng xảy ra vấn đề này.
Một vài tác dụng không mong muốn (thí dụ chóng mặt/hoa mắt, mệt mỏi, rối loạn thị giác) có thể ảnh hưởng lên khả năng tập trung và phản ứng của bệnh nhân và vì vậy có thể gây nguy hiểm trong những tình huống đặc biệt cần đến những khả năng này (như lái xe hay vận hành máy).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in