Medaxetine

Medaxetine Tương tác

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Với thuốc:
Ranitidin với natri bicarbonate: Giảm sinh khả dụng của cefuroxim. Nên sử dụng cefuroxim cách ít nhất 2 giờ sau khi dùng thuốc kháng acid hoặc phong bế H2, vì những thuốc này có thể làm tăng acid dạ dày.
Aminoglycoside: Thận trọng khi dùng chung với cefuroxim, đặc biệt khi dùng liều cao do có khả năng gây độc tính trên thận.
Furosemide (và các thuốc lợi tiểu tác dụng trên quai khác): Thận trọng khi dùng chung với Cefuroxim, đặc biệt khi dùng liều cao do có khả năng gây độc tính trên thận.
Probenecid: Sự đào thải của Cefuroxim bị kéo dài khi dùng đồng thời với probenecid, kết quả làm tăng nồng độ đỉnh của thuốc trong huyết thanh.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in