Mekomucosol

Mekomucosol Chỉ định/Công dụng

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Làm tiêu nhày trong các bệnh lý đường hô hấp cấp và mạn tính như viêm phế quản-phổi, viêm khí phế quản, khí phế thũng.
Phòng ngừa các biến chứng hô hấp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn, đa tiết phế quản, khí phế thũng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in